Sodankylä
Auto suistui ojaan Sodankylässä, viisi nuorta kuljetettiin sairaalaan saamaan ensiapua

Auto suistui ojaan So­dan­ky­läs­sä, viisi nuorta kul­je­tet­tiin sai­raa­laan saamaan en­si­apua

21.07.2020 22:17 0
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Sodankylässä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­läs­sä

23.05.2020 20:45 0

So­dan­ky­läs­sä törkeä rat­ti­juo­pu­mus per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä

22.05.2020 18:09 0
Tilaajille
Outo valkoinen pöllö istui männyn nokassa Sodankylässä – Myöhemmin lintubongari kuuli ikuistaneensa hyvin harvinaisen leukistisen suopöllön

Outo val­koi­nen pöllö istui männyn nokassa So­dan­ky­läs­sä – Myö­hem­min lin­tu­bon­ga­ri kuuli ikuis­ta­neen­sa hyvin har­vi­nai­sen leu­kis­ti­sen suo­pöl­lön

21.05.2020 13:30 1
Tilaajille
Kaksi kuoli liikenneonnettomuudessa Sodankylässä

Kaksi kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa So­dan­ky­läs­sä

11.04.2020 09:44 0
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 18:34 0
Tilaajille
Vainajan luita löytyi rakennustyömaalta Sodankylässä

Vai­na­jan luita löytyi ra­ken­nus­työ­maal­ta So­dan­ky­läs­sä

29.08.2019 11:38 0
Tilaajille
Verikuu harmaan kelon pinnassa

Verikuu harmaan kelon pin­nas­sa

14.08.2019 20:13 0
Kiinalaiset kullan perässä Lapissa

Kii­na­lai­set kullan perässä Lapissa

14.08.2019 17:07 0
Puolan kalastajia oppia onkimassa

Puolan ka­las­ta­jia oppia on­ki­mas­sa

11.07.2019 14:12 0
Mökki tuhoutui tulipalossa Sodankylässä, palossa ei tullut henkilövahinkoja

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­läs­sä, palossa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

24.06.2019 13:06 0

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la en­nä­tys­ylei­sö – jopa 31 000 kävijää

17.06.2019 11:57 0
Tilaajille
Elokuvan moniottelija  Kent Jones sai ensimmäisen kutsun Sodankylän elokuvajuhlille jo edesmenneeltä taiteelliselta johtajalta Peter von Baghilta

Elo­ku­van mo­ni­ot­te­li­ja Kent Jones sai en­sim­mäi­sen kutsun So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­le jo edes­men­neel­tä tai­teel­li­sel­ta joh­ta­jal­ta Peter von Bag­hil­ta

14.06.2019 18:23 0
Tilaajille
Maanpaossa elävä iranilaisohjaaja Mohsen Makhmalbaf löysi politiikkaa tehokkaamman työkalun "Älä riko peiliä, jos et pidä kuvajaisestasi"

Maan­paos­sa elävä ira­ni­lais­oh­jaa­ja Mohsen Makh­mal­baf löysi po­li­tiik­kaa te­hok­kaam­man työ­ka­lun "Älä riko peiliä, jos et pidä ku­va­jai­ses­ta­si"

14.06.2019 18:14 0
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Arnaud Desplechin oppimallia ei taideta lisätä Suomen eikä Ranskan hallitusohjelmaan

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Arnaud Desp­lec­hin op­pi­mal­lia ei taideta lisätä Suomen eikä Ranskan hal­li­tus­oh­jel­maan

13.06.2019 20:27 0
Tilaajille
Palvelutalo Hannuksenkartanon sisäilmaa tutkitaan Sodankylässä – mahdollisia vaurioita etsitään avaamalla rakenteita

Pal­ve­lu­ta­lo Han­nuk­sen­kar­ta­non si­sä­il­maa tut­ki­taan So­dan­ky­läs­sä – mah­dol­li­sia vau­rioi­ta et­si­tään avaa­mal­la ra­ken­tei­ta

03.05.2019 10:18 0
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat täyttyy taas alan suurnimistä – ohjelmistossa rakkaustarinoita ja kokeellista elokuvaa

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat täyttyy taas alan suur­ni­mis­tä – oh­jel­mis­tos­sa rak­kaus­ta­ri­noi­ta ja ko­keel­lis­ta elo­ku­vaa

29.04.2019 11:30 0
Tilaajille
Sodankylä joutuu palauttamaan yhteisöveroja 879 000 euroa – kunnan taloutta joudutaan tasapainottamaan, säästötoimenpiteet suunnitteilla

So­dan­ky­lä joutuu pa­laut­ta­maan yh­tei­sö­ve­ro­ja 879 000 euroa – kunnan ta­lout­ta jou­du­taan ta­sa­pai­not­ta­maan, sääs­tö­toi­men­pi­teet suun­nit­teil­la

22.03.2019 15:57 0
Tilaajille
Poikkijoen päiväkodin lattiamateriaaleista löytyi VOC-vaurioita Sodankylässä, korjaus halutaan aloittaa nopeasti

Poik­ki­joen päi­vä­ko­din lat­tia­ma­te­riaa­leis­ta löytyi VOC-vau­rioi­ta So­dan­ky­läs­sä, korjaus ha­lu­taan aloit­taa no­peas­ti

15.03.2019 16:09 0
Tilaajille
Sodankylän kunta osti Tankavaaran luontokeskuksen ja vuokraa sen matkailuyrittäjälle

So­dan­ky­län kunta osti Tan­ka­vaa­ran luon­to­kes­kuk­sen ja vuokraa sen mat­kai­lu­yrit­tä­jäl­le

06.03.2019 14:37 0
Tilaajille