kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Sodankylä
Sodankylä päivitti koronasuosituksiaan

So­dan­ky­lä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan

15.06.2021 09:23
Tilaajille
Kylä kaipaa karkeloitaan
Kolumni

Kylä kaipaa kar­ke­loi­taan

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Moottorikelkkailijat pelastivat heikkokuntoisen ja eksyneen kookkaan sorsan Sodankylässä – pilkkasiiven tarina sai onnellisen lopun

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat pe­las­ti­vat heik­ko­kun­toi­sen ja ek­sy­neen kook­kaan sorsan So­dan­ky­läs­sä – pilk­ka­sii­ven tarina sai on­nel­li­sen lopun

26.01.2021 14:26 1
Tilaajille
Lapin Marjat ja Gourmetkokit pystyttivät Sodankylän Sattaseen kylän ensimmäisen tehtaan

Lapin Marjat ja Gour­met­ko­kit pys­tyt­ti­vät So­dan­ky­län Sat­ta­seen kylän en­sim­mäi­sen tehtaan

05.01.2021 07:01 6
Tilaajille
Lannasta tuntuvia uhkasakkoja – Muoniolaisen hevosenpitäjän sakot määrättiin maksuun, Sodankylässä niitä asetettiin yli 20 000 eurolla

Lan­nas­ta tun­tu­via uh­ka­sak­ko­ja – Muo­nio­lai­sen he­vo­sen­pi­tä­jän sakot mää­rät­tiin mak­suun, So­dan­ky­läs­sä niitä ase­tet­tiin yli 20 000 eurolla

03.01.2021 20:00 2
Tilaajille
Porotilan kevät katkesi koronaan – ensin syntyi virtuaalinen tilakierros ja pian avautuu lounaskahvila Luostolla

Po­ro­ti­lan kevät katkesi ko­ro­naan – ensin syntyi vir­tuaa­li­nen ti­la­kier­ros ja pian avautuu lou­nas­kah­vi­la Luos­tol­la

22.11.2020 18:27 1
Tilaajille
Oikeudenkäynti Juhani Eiramoa vastaan alkoi, matkailuyrittäjä kiistää syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta

Oi­keu­den­käyn­ti Juhani Eiramoa vastaan alkoi, mat­kai­lu­yrit­tä­jä kiistää syyt­teen tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

17.11.2020 16:39 3
Tilaajille
Valtakunnassa hurlamahei-meininkiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­ta­kun­nas­sa hur­la­ma­hei-mei­nin­kiä

07.11.2020 05:30
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukalle myönnettiin kansainvälinen ympäristösertifikaatti

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kus So­pu­kal­le myön­net­tiin kan­sain­vä­li­nen ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti

08.10.2020 15:46
Tilaajille
Auto suistui ojaan Sodankylässä, viisi nuorta kuljetettiin sairaalaan saamaan ensiapua

Auto suistui ojaan So­dan­ky­läs­sä, viisi nuorta kul­je­tet­tiin sai­raa­laan saamaan en­si­apua

21.07.2020 22:17
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Sodankylässä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­läs­sä

23.05.2020 20:45

So­dan­ky­läs­sä törkeä rat­ti­juo­pu­mus per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä

22.05.2020 18:09
Tilaajille
Outo valkoinen pöllö istui männyn nokassa Sodankylässä – Myöhemmin lintubongari kuuli ikuistaneensa hyvin harvinaisen leukistisen suopöllön

Outo val­koi­nen pöllö istui männyn nokassa So­dan­ky­läs­sä – Myö­hem­min lin­tu­bon­ga­ri kuuli ikuis­ta­neen­sa hyvin har­vi­nai­sen leu­kis­ti­sen suo­pöl­lön

21.05.2020 13:30 1
Tilaajille
Kaksi kuoli liikenneonnettomuudessa Sodankylässä

Kaksi kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa So­dan­ky­läs­sä

11.04.2020 16:39
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 19:05
Tilaajille
Vainajan luita löytyi rakennustyömaalta Sodankylässä

Vai­na­jan luita löytyi ra­ken­nus­työ­maal­ta So­dan­ky­läs­sä

29.08.2019 11:38
Tilaajille
Verikuu harmaan kelon pinnassa

Verikuu harmaan kelon pin­nas­sa

14.08.2019 20:13
Kiinalaiset kullan perässä Lapissa

Kii­na­lai­set kullan perässä Lapissa

14.08.2019 17:07
Puolan kalastajia oppia onkimassa

Puolan ka­las­ta­jia oppia on­ki­mas­sa

11.07.2019 14:12
Mökki tuhoutui tulipalossa Sodankylässä, palossa ei tullut henkilövahinkoja

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­läs­sä, palossa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

24.06.2019 13:06