Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Hyvinvointikeskus Sopukka
Hyvinvointikeskus Sopukan toiminta palautuu asteittain normaaliksi Sodankylässä

Hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukan toi­min­ta pa­lau­tuu as­teit­tain nor­maa­lik­si So­dan­ky­läs­sä

27.01.2022 13:14
Tilaajille
Sodankylässä hyvinvointikeskus Sopukassa koronatartuntoja – toimintaa supistetaan merkittävästi

So­dan­ky­läs­sä hy­vin­voin­ti­kes­kus So­pu­kas­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja – toi­min­taa su­pis­te­taan mer­kit­tä­väs­ti

09.01.2022 17:09
Tilaajille
Tilkkutähtiä ei kuntarajat kahlitse – ahkerissa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omaisensa menettäneelle

Tilk­ku­täh­tiä ei kun­ta­ra­jat kah­lit­se – ah­ke­ris­sa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omai­sen­sa me­net­tä­neel­le

08.11.2021 17:28 3
Tilaajille
Sodankylän koronatilanne: 16 koronatapausta, yli 400 altistunutta – Tori-Kioskilla ja Sopukan aulassa voinut tapahtua altistumisia

So­dan­ky­län ko­ro­na­ti­lan­ne: 16 ko­ro­na­ta­paus­ta, yli 400 al­tis­tu­nut­ta – To­ri-Kios­kil­la ja Sopukan aulassa voinut ta­pah­tua al­tis­tu­mi­sia

04.11.2020 15:34
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukalle myönnettiin kansainvälinen ympäristösertifikaatti

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kus So­pu­kal­le myön­net­tiin kan­sain­vä­li­nen ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti

08.10.2020 15:46
Tilaajille
Markkinaoikeus määrää Sodankylän maksamaan valtiolle 20 000 euroa – Kunta hankki hyvinvointikeskukseen kiireellä laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

Mark­ki­na­oi­keus määrää So­dan­ky­län mak­sa­maan val­tiol­le 20 000 euroa – Kunta hankki hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen kii­reel­lä lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

07.09.2020 13:17 1
Tilaajille
Potilaat ovat palelleet Sodankylän uudessa Sopukassa: "Neljä peittoa, että tarkenee" – YIT lupaa hoitaa asian

Po­ti­laat ovat pa­lel­leet So­dan­ky­län uudessa So­pu­kas­sa: "Neljä peit­toa, että tar­ke­nee" – YIT lupaa hoitaa asian

17.07.2020 17:30 2
Tilaajille
Sodankylä ei piitannut oikeuden päätöksestä: Uuteen hyvinvointikeskukseen ostettiin kiireesti kalliita laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

So­dan­ky­lä ei pii­tan­nut oi­keu­den pää­tök­ses­tä: Uuteen hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen os­tet­tiin kii­rees­ti kal­lii­ta lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

15.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Pihlajalinna avasi työterveysaseman Sodankylään

Pih­la­ja­lin­na avasi työ­ter­veys­ase­man So­dan­ky­lään

08.05.2020 13:45
Tilaajille
Sauli-fanit ja muu Sodankylä iloitsivat presidentin vierailusta – Niinistö valoi uskoa tulevaan mutta kehotti suhtautumaan koronavirukseen vakavasti

Sau­li-fa­nit ja muu So­dan­ky­lä iloit­si­vat pre­si­den­tin vie­rai­lus­ta – Nii­nis­tö valoi uskoa tu­le­vaan mutta kehotti suh­tau­tu­maan ko­ro­na­vi­ruk­seen va­ka­vas­ti

05.03.2020 20:23
Tilaajille
Sauli Niinistö vierailee Sodankylässä torstaina – kuntalaisia kuljetetaan bussikyydillä tapaamaan tasavallan presidenttiä

Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee So­dan­ky­läs­sä tors­tai­na – kun­ta­lai­sia kul­je­te­taan bus­si­kyy­dil­lä ta­paa­maan ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä

03.03.2020 11:23
Tilaajille
Sodankylän uuden hyvinvointikeskuksen katossa vesivuoto – rakennevika neljässä huippuimurissa

So­dan­ky­län uuden hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen katossa ve­si­vuo­to – ra­ken­ne­vi­ka nel­jäs­sä huip­pu­imu­ris­sa

13.02.2020 10:51
Tilaajille