Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sodankylän hyvinvointikeskus
Rovaniemi varautuu ohjaamaan potilaita Sodankylän hyvinvointikeskukseen – "Kyse on tilapäisestä ratkaisusta"

Ro­va­nie­mi va­rau­tuu oh­jaa­maan po­ti­lai­ta So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen – "Kyse on ti­la­päi­ses­tä rat­kai­sus­ta"

04.03.2020 10:29
Tilaajille
Sodankylän uuden hyvinvointikeskuksen katossa vesivuoto – rakennevika neljässä huippuimurissa

So­dan­ky­län uuden hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen katossa ve­si­vuo­to – ra­ken­ne­vi­ka nel­jäs­sä huip­pu­imu­ris­sa

13.02.2020 10:51
Tilaajille
Sodankylä odottaa talouden tasapainottamista – ei anna täyttölupaa uusille hoitajan toimille

So­dan­ky­lä odottaa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ta – ei anna täyt­tö­lu­paa uusille hoi­ta­jan toi­mil­le

04.02.2020 11:51
Tilaajille
Sodankylän uudesta Sopukasta 140 euron lääkäripalvelu viitosella

So­dan­ky­län uudesta So­pu­kas­ta 140 euron lää­kä­ri­pal­ve­lu vii­to­sel­la

08.01.2020 20:59
Tilaajille
Sodankylän uusi hyvinvointikeskus Sopukka aloittaa

So­dan­ky­län uusi hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukka aloit­taa

08.01.2020 20:11

So­dan­ky­län uusi hy­vin­voin­ti­kes­kus avaa pian ovensa – kunnan kaikki ter­vey­den- ja so­siaa­li­huol­lon pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle

07.01.2020 12:11
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointikeskuksen nimeksi tuli lähes 300 ehdotusta – paras oli Sopukka

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen nimeksi tuli lähes 300 eh­do­tus­ta – paras oli Sopukka

03.10.2019 16:55