Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Tilaajille

Lan­nas­ta tun­tu­via uh­ka­sak­ko­ja – Muo­nio­lai­sen he­vo­sen­pi­tä­jän sakot mää­rät­tiin mak­suun, So­dan­ky­läs­sä niitä ase­tet­tiin yli 20 000 eurolla

Muoniolainen hevosenpitäjä määrättiin maksamaan lähes 3 000 euron uhkasakko lannan väärästä säilyttämisestä. Sodankylässä karjayrittäjälle puolestaan asetettiin uhkasakkoja yli 20 000 euron edestä lannan levittämisestä.

Hevosenpitäjä määrättiin maksamaan lähes 3 000 euron uhkasakko ja 360 euron viranomaismaksut hevosen lannan vääränlaisesta varastoinnista Muoniossa.

Asiasta päätti yksimielisesti Sodankylän kunnan ympäristöjaosto, joka hoitaa Muonion kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.