Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Muonio
Muoniossa kesäkuun alussa palanut mökki oli tahallaan sytytetty – poliisi selvitti myös muita lähialueella tapahtuneita rikoksia

Muo­nios­sa ke­sä­kuun alussa palanut mökki oli ta­hal­laan sy­ty­tet­ty – ­po­lii­si sel­vit­ti myös muita lä­hi­alueel­la ta­pah­tu­nei­ta ri­kok­sia

04.10.2021 14:53
Tilaajille
Keskiviikon sateet ja puuskat piinanneet paikallisesti, kovinta puuskatuuli Muoniossa – elokuu ollut normaalia sateisempi

Kes­ki­vii­kon sateet ja puuskat pii­nan­neet pai­kal­li­ses­ti, kovinta puus­ka­tuu­li Muo­nios­sa – elokuu ollut nor­maa­lia sa­tei­sem­pi

18.08.2021 22:04
Jukka Korhonen Muonion valtuuston johtoon

Jukka Kor­ho­nen Muonion val­tuus­ton johtoon

12.08.2021 17:27
Tilaajille
Vene kaatui koskessa Muonionjoella, veneilijä pääsi omin voimin rantaan

Vene kaatui kos­kes­sa Muo­nion­joel­la, ve­nei­li­jä pääsi omin voimin rantaan

21.07.2021 08:29
Tilaajille
9-vuotias joutui eksyksiin Muonion Särkitunturissa viiden tunnin ajaksi – Löydettiin Rajavartiolaitoksen helikopterin avulla

9-vuo­tias joutui ek­syk­siin Muonion Sär­ki­tun­tu­ris­sa viiden tunnin ajaksi – Löy­det­tiin Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen he­li­kop­te­rin avulla

19.06.2021 09:33 2
Tilaajille
Kokoomus nappasi kaksi lisäpaikkaa Muoniossa – Keskusta ja kristillisdemokraatit menettivät kumpikin yhden paikan

Ko­koo­mus nappasi kaksi li­sä­paik­kaa Muo­nios­sa – Kes­kus­ta ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit me­net­ti­vät kum­pi­kin yhden paikan

13.06.2021 21:53
Tilaajille
Pienkone teki pakkolaskun Muoniossa

Pien­ko­ne teki pak­ko­las­kun Muo­nios­sa

10.06.2021 20:56 2
Tilaajille
Hirsinen rakennus tuhoutui tulipalossa Muoniossa

Hir­si­nen ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Muo­nios­sa

03.06.2021 06:19
Crossimoottoripyörä varastettiin omakotitalon pihasta Muoniossa – Poliisi pyytää havaintoja

Cros­si­moot­to­ri­pyö­rä va­ras­tet­tiin oma­ko­ti­ta­lon pihasta Muo­nios­sa – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja

01.06.2021 21:56
Kirja-arvostelu: Muonion asutus talo talolta yli 300 vuoden ajalta

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Muonion asutus talo talolta yli 300 vuoden ajalta

31.05.2021 17:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon tu­ris­ti­työ jatkuu

27.05.2021 05:30
Tilaajille
Muonion kunnallispolitiikka säästyi riidoilta, vaikka naapurikunnissa näkyi myrskyn merkkejä

Muonion kun­nal­lis­po­li­tiik­ka säästyi rii­doil­ta, vaikka naa­pu­ri­kun­nis­sa näkyi myrskyn merk­ke­jä

25.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Kielan myynti uudestaan esille

Kielan myynti uu­des­taan esille

18.05.2021 20:06
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Pala sydäntä jäi Ukrainaan

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pala sydäntä jäi Uk­rai­naan

04.05.2021 19:51
Tilaajille
Enontekiön ja Muonion yhteinen kirkkoherranvirka lakkaa – molempiin seurakuntiin omat virat

Enon­te­kiön ja Muonion yh­tei­nen kirk­ko­her­ran­vir­ka lakkaa – mo­lem­piin seu­ra­kun­tiin omat virat

28.04.2021 16:23
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille
Kalansilmä vie kalakirjastoon – nettikävijäkin pääsee nyt tutkimaan hyllyjä, joille intohimoinen harrastaja kokosi Suomen suurimman kala- ja kalastusaiheisen kokoelman

Ka­lan­sil­mä vie ka­la­kir­jas­toon – net­ti­kä­vi­jä­kin pääsee nyt tut­ki­maan hyl­ly­jä, joille in­to­hi­moi­nen har­ras­ta­ja kokosi Suomen suu­rim­man kala- ja ka­las­tus­ai­hei­sen ko­koel­man

06.04.2021 12:18
Tilaajille
"Vilkkaampaa kuin miesmuistiin" – Pääsiäisen viettäjiä on Pallaksella liikenneruuhkaksi asti

"Vilk­kaam­paa kuin mies­muis­tiin" – Pää­siäi­sen viet­tä­jiä on Pal­lak­sel­la lii­ken­ne­ruuh­kak­si asti

04.04.2021 10:52 11
Tilaajille
Viisivuotias Anja katosi kotipihaltaan toukokuussa 1963, ja häntä haettiin epätoivoisesti lähes kaksi viikkoa – Sitten enneuni johdatti etsijät Ounasjoen rantaan

Vii­si­vuo­tias Anja katosi ko­ti­pi­hal­taan tou­ko­kuus­sa 1963, ja häntä haet­tiin epä­toi­voi­ses­ti lähes kaksi viikkoa – Sitten enneuni joh­dat­ti etsijät Ou­nas­joen rantaan

03.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Tiellä 21 Muoniossa rekan nostaminen ojasta aiheutti haittaa liikenteelle

Tiellä 21 Muo­nios­sa rekan nos­ta­mi­nen ojasta ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le

13.03.2021 17:27