Muonio
Viimeisin 4 tuntia
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

14:35
Tilaajille
Vanhemmat
Kalansilmä vie kalakirjastoon – nettikävijäkin pääsee nyt tutkimaan hyllyjä, joille intohimoinen harrastaja kokosi Suomen suurimman kala- ja kalastusaiheisen kokoelman

Ka­lan­sil­mä vie ka­la­kir­jas­toon – net­ti­kä­vi­jä­kin pääsee nyt tut­ki­maan hyl­ly­jä, joille in­to­hi­moi­nen har­ras­ta­ja kokosi Suomen suu­rim­man kala- ja ka­las­tus­ai­hei­sen ko­koel­man

06.04.2021 12:18
Tilaajille
"Vilkkaampaa kuin miesmuistiin" – Pääsiäisen viettäjiä on Pallaksella liikenneruuhkaksi asti

"Vilk­kaam­paa kuin mies­muis­tiin" – Pää­siäi­sen viet­tä­jiä on Pal­lak­sel­la lii­ken­ne­ruuh­kak­si asti

04.04.2021 10:52 11
Tilaajille
Viisivuotias Anja katosi kotipihaltaan toukokuussa 1963, ja häntä haettiin epätoivoisesti lähes kaksi viikkoa – Sitten enneuni johdatti etsijät Ounasjoen rantaan

Vii­si­vuo­tias Anja katosi ko­ti­pi­hal­taan tou­ko­kuus­sa 1963, ja häntä haet­tiin epä­toi­voi­ses­ti lähes kaksi viikkoa – Sitten enneuni joh­dat­ti etsijät Ou­nas­joen rantaan

03.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Tiellä 21 Muoniossa rekan nostaminen ojasta aiheutti haittaa liikenteelle

Tiellä 21 Muo­nios­sa rekan nos­ta­mi­nen ojasta ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le

13.03.2021 17:27
Omakotitalon terassi paloi Muoniossa aamuyöstä – rakenteisiin ja eristeisiin levinnyt palo tuhosi rakennuksen käyttökelvottomaksi

Oma­ko­ti­ta­lon terassi paloi Muo­nios­sa aa­mu­yös­tä – ra­ken­tei­siin ja eris­tei­siin le­vin­nyt palo tuhosi ra­ken­nuk­sen käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

09.03.2021 08:14
Lapponia-hiihto jouduttiin taas perumaan

Lap­po­nia-hiih­to jou­dut­tiin taas pe­ru­maan

15.02.2021 13:58
Tilaajille
Rajanylityspaikat Pellosta pohjoiseen suljetaan yöksi ensi maanantaista alkaen – Muutos on voimassa puolitoista viikkoa eikä koske tavaraliikennettä tai muuta välttämätöntä liikennettä

Ra­jan­yli­tys­pai­kat Pel­los­ta poh­joi­seen sul­je­taan yöksi ensi maa­nan­tais­ta alkaen – Muutos on voi­mas­sa puo­li­tois­ta viikkoa eikä koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä tai muuta vält­tä­mä­tön­tä lii­ken­net­tä

11.02.2021 22:27
Tilaajille
”Henkilöautolla pitää päästä yli” – Pellon kunta on asettanut pihateiden aurausvalleille maksimikorkeuden

”Hen­ki­löau­tol­la pitää päästä yli” – Pellon kunta on aset­ta­nut pi­ha­tei­den au­raus­val­leil­le mak­si­mi­kor­keu­den

31.01.2021 18:24 9
Tilaajille
Sylvilagus pendelöi Lapissa kahden ammatin ja paikkakunnan väliä: Kuvataiteilijana hän piirtää ja maalaa jäniksiä, autokirjastonhoitajana palvelee asiakkaita kirjastoautossa

Syl­vi­la­gus pen­de­löi Lapissa kahden ammatin ja paik­ka­kun­nan väliä: Ku­va­tai­tei­li­ja­na hän piirtää ja maalaa jä­nik­siä, au­to­kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na pal­ve­lee asiak­kai­ta kir­jas­to­au­tos­sa

17.01.2021 17:50
Tilaajille
Tervolassa tuhoutui ulkorakennus ja autotalli, Muoniossa palo rajattiin autoon – molempien palojen epäillään saaneen alkunsa auton lämmittämisestä

Ter­vo­las­sa tu­hou­tui ul­ko­ra­ken­nus ja au­to­tal­li, Muo­nios­sa palo ra­jat­tiin autoon – mo­lem­pien palojen epäil­lään saaneen alkunsa auton läm­mit­tä­mi­ses­tä

16.01.2021 09:12
Lapin luonto innoitti kansainvälisiä taiteilijoita Kielan näyttelyssä

Lapin luonto in­noit­ti kan­sain­vä­li­siä tai­tei­li­joi­ta Kielan näyt­te­lys­sä

08.01.2021 18:25
Tilaajille
Lannasta tuntuvia uhkasakkoja – Muoniolaisen hevosenpitäjän sakot määrättiin maksuun, Sodankylässä niitä asetettiin yli 20 000 eurolla

Lan­nas­ta tun­tu­via uh­ka­sak­ko­ja – Muo­nio­lai­sen he­vo­sen­pi­tä­jän sakot mää­rät­tiin mak­suun, So­dan­ky­läs­sä niitä ase­tet­tiin yli 20 000 eurolla

03.01.2021 20:00 2
Tilaajille
Kaksi autoa rajussa nokkakolarissa Muoniossa: seitsemän ihmistä osallisena, yksi loukkaantui vakavasti – "Tilanne oli hyvin vaarallinen", kertoo silminnäkijä

Kaksi autoa rajussa nok­ka­ko­la­ris­sa Muo­nios­sa: seit­se­män ihmistä osal­li­se­na, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti – "Ti­lan­ne oli hyvin vaa­ral­li­nen", kertoo sil­min­nä­ki­jä

02.01.2021 20:21 4
Omakotitalo syttyi tuleen Muoniossa uudenvuodenaattona – taloon huomattavat vahingot

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Muo­nios­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na – taloon huo­mat­ta­vat va­hin­got

01.01.2021 08:54
Tilaajille
Natalia ja Kaj Henriksson matkustivat koronarajoituksista huolimatta Lappiin – perillä odotti yllätys: "Olen pohtinut, olenko hyvis vai pahis, kun lähdimme matkaan"

Natalia ja Kaj Hen­riks­son mat­kus­ti­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Lappiin – perillä odotti yl­lä­tys: "Olen poh­ti­nut, olenko hyvis vai pahis, kun läh­dim­me mat­kaan"

24.12.2020 13:39 4
Tilaajille
Muoniossa todettiin koronatartunta, joka liittyy urheiluvalmennukseen, Kolarissa tartunta perhealtistumisesta – kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettiin torstaina seitsemän tartuntaa

Muo­nios­sa to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta, joka liittyy ur­hei­lu­val­men­nuk­seen, Ko­la­ris­sa tar­tun­ta per­he­al­tis­tu­mi­ses­ta – kaik­kiaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la to­det­tiin tors­tai­na seit­se­män tar­tun­taa

26.11.2020 14:51
Tilaajille
Jää petti, mutta onneksi naapuri pelasti veden varaan joutuneen Muoniossa – Palopäällikkö: "Uskomattoman mallikasta kansalaistoimintaa, joka pelasti ihmishengen"

Jää petti, mutta onneksi naapuri pelasti veden varaan jou­tu­neen Muo­nios­sa – Pa­lo­pääl­lik­kö: "Us­ko­mat­to­man mal­li­kas­ta kan­sa­lais­toi­min­taa, joka pelasti ih­mis­hen­gen"

24.11.2020 13:13
Tilaajille
IL: Hiihtovalmentaja pöyristyi latumaksuja Muonion Oloksella

IL: Hiih­to­val­men­ta­ja pöy­ris­tyi la­tu­mak­su­ja Muonion Olok­sel­la

15.11.2020 17:03 1
Tilaajille
Muonion vuoden yrittäjällä Mika Siepillä riittää tasaisesti rakennustöitä

Muonion vuoden yrit­tä­jäl­lä Mika Sie­pil­lä riittää ta­sai­ses­ti ra­ken­nus­töi­tä

14.11.2020 22:00
Tilaajille