Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Muonio
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

06.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Yle: Puroista otettava vesi keitettävä ennen juomista Muonio-Enontekiön retkeilyalueilla

Yle: Pu­rois­ta otet­ta­va vesi kei­tet­tä­vä ennen juo­mis­ta Muo­nio-Enon­te­kiön ret­kei­ly­alueil­la

18.07.2022 17:05 4
Tilaajille
Muonion kirkossa on suuri taulu, jonka taiteilija maalasi menetettyään koko perheensä – tällainen oli tuntemattomaksi jäänyt Selim Töyrä

Muonion kir­kos­sa on suuri taulu, jonka tai­tei­li­ja maalasi me­ne­tet­tyään koko per­heen­sä – täl­lai­nen oli tun­te­mat­to­mak­si jäänyt Selim Töyrä

17.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Tornionlaakson vainajia vietiin rotututkimuksiin – Pajalan Akamellan vainajat ovat olleet Suomessa vuodesta 1878

Tor­nion­laak­son vai­na­jia vietiin ro­tu­tut­ki­muk­siin – Pajalan Aka­mel­lan vai­na­jat ovat olleet Suo­mes­sa vuo­des­ta 1878

02.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Muoniosta oppia valtameren taakse – yritysvierailut tutustuttavat ulkomaiset opiskelijat suomalaiseen työelämään

Muo­nios­ta oppia val­ta­me­ren taakse – yri­tys­vie­rai­lut tu­tus­tut­ta­vat ul­ko­mai­set opis­ke­li­jat suo­ma­lai­seen työ­elä­mään

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Kittilässä ja Muoniossa nuoria rattijuoppoja

Kit­ti­läs­sä ja Muo­nios­sa nuoria rat­ti­juop­po­ja

22.05.2022 09:54
Tilaajille
Särkitunturin parkkipaikka laajennetaan – reitti suljettu turvallisuussyistä ainakin heinäkuun loppuun asti

Sär­ki­tun­tu­rin park­ki­paik­ka laa­jen­ne­taan – reitti sul­jet­tu tur­val­li­suus­syis­tä ainakin hei­nä­kuun loppuun asti

17.05.2022 13:05
Tilaajille
"Hyökkäys Ukrainaan korostaa VT 21:n merkitystä" – eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vieraili Käsivarressa

"Hyök­käys Uk­rai­naan ko­ros­taa VT 21:n mer­ki­tys­tä" – edus­kun­nan lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­ta vie­rai­li Kä­si­var­res­sa

28.04.2022 20:15 1
Tilaajille
Sen piti olla maailman helpoin kevättalven vaellus, mutta taivaalta tulikin puoli metriä lunta – tällainen on poikkeuksellisen hyvin varusteltu vuokratupa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa

Sen piti olla maail­man helpoin ke­vät­tal­ven vael­lus, mutta tai­vaal­ta tulikin puoli metriä lunta – täl­lai­nen on poik­keuk­sel­li­sen hyvin va­rus­tel­tu vuok­ra­tu­pa Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

19.04.2022 11:14 5
Tilaajille
Kittilä, Muonio, Salla ja Sodankylä aloittavat neljänsien koronarokotteiden antamisen 80 vuotta täyttäneille

Kit­ti­lä, Muonio, Salla ja So­dan­ky­lä aloit­ta­vat nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen 80 vuotta täyt­tä­neil­le

27.03.2022 19:30
Tilaajille
Muonion kunta lahjoittaa noin 5 000 euroa Ukrainaan – Suomen pienet kunnat sitoutuneet tarjoamaan ukrainalaispakolaisille muun muassa majoitusta

Muonion kunta lah­joit­taa noin 5 000 euroa Uk­rai­naan – Suomen pienet kunnat si­tou­tu­neet tar­joa­maan uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sil­le muun muassa ma­joi­tus­ta

16.03.2022 12:42
Tilaajille
Korona hiljensi Jerisjärven saunarannan, mutta vain hetkeksi –  kotimaisten kävijöiden määrä kolminkertaistunut

Korona hil­jen­si Je­ris­jär­ven sau­na­ran­nan, mutta vain het­kek­si – ko­ti­mais­ten kä­vi­jöi­den määrä kol­min­ker­tais­tu­nut

15.03.2022 17:00
Tilaajille

Rekan pe­rä­vau­nus­sa syttyi palo tiellä 21 – ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä Muonion ete­lä­puo­lel­la

03.03.2022 09:50
Tilaajille
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­vä­osai­sin

18.02.2022 19:37 8
Tilaajille
Lapissa kunnostetaan ensi kesänä lintuvesiä ja kosteikkoja – kunnostustoimia muun muassa Torniossa, Ylitorniolla ja Muoniossa

Lapissa kun­nos­te­taan ensi kesänä lin­tu­ve­siä ja kos­teik­ko­ja – kun­nos­tus­toi­mia muun muassa Tor­nios­sa, Yli­tor­niol­la ja Muo­nios­sa

08.02.2022 15:44
Tilaajille
HS: Viikko Lapin puhdasta ilma pidentää intialaisen elinikää yli vuorokaudella – lontoolaisen hyöty vajaat kolme varttia

HS: Viikko Lapin puh­das­ta ilma pi­den­tää in­tia­lai­sen elin­ikää yli vuo­ro­kau­del­la – lon­too­lai­sen hyöty vajaat kolme varttia

07.02.2022 16:55 4
Tilaajille
Moottorikelkkailijat ajoivat sulaan rajajoella Muoniossa – kolme henkilöä pelastautui kuin ihmeen kaupalla vuolaasta virrasta

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ajoivat sulaan ra­ja­joel­la Muo­nios­sa – kolme hen­ki­löä pe­las­tau­tui kuin ihmeen kau­pal­la vuo­laas­ta vir­ras­ta

06.02.2022 10:47 1
Pallastunturin luontokeskus uudistetaan – remontti valmis vuoden loppuun mennessä

Pal­las­tun­tu­rin luon­to­kes­kus uu­dis­te­taan – ­re­mont­ti valmis vuoden loppuun men­nes­sä

03.02.2022 10:40
Tilaajille
Maailman puhtain ilma löytyy onnellisten Muoniosta  – katso myös hätkähdyttävä vertailu ilman laadusta eri puolilla maailmaa

Maail­man puhtain ilma löytyy on­nel­lis­ten Muo­nios­ta – katso myös hät­käh­dyt­tä­vä ver­tai­lu ilman laa­dus­ta eri puo­lil­la maail­maa

02.02.2022 06:00 4
Tilaajille