Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Muonio
Muoniolaisen Reponiementien asukkaat joutuivat odottamaan lumiauraa päivien ajan: "Ei näin pahoja ongelmia ole ennen ollut"  – elyn mukaan kyse on sopimusrikkomuksesta

Muo­nio­lai­sen Re­po­nie­men­tien asuk­kaat jou­tui­vat odot­ta­maan lu­mi­au­raa päivien ajan: "Ei näin pahoja on­gel­mia ole ennen ollut" – elyn mukaan kyse on so­pi­mus­rik­ko­muk­ses­ta

02.01.2023 19:30 38
Tilaajille
Aattoaamun liikenne on sujunut rauhallisesti –Kittilä, Pelkosenniemi ja Muonio tuplanneet väkimääränsä, Tampere menettänyt väkeään eniten joulun ajaksi

Aat­to­aa­mun lii­ken­ne on sujunut rau­hal­li­ses­ti –Kit­ti­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Muonio tup­lan­neet vä­ki­mää­rän­sä, Tampere me­net­tä­nyt väkeään eniten joulun ajaksi

24.12.2022 12:12 1
Kittilän haikailu Pallaksen perään on ymmärrettävää, mutta turhaa
Pääkirjoitus

Kit­ti­län hai­kai­lu Pal­lak­sen perään on ym­mär­ret­tä­vää, mutta turhaa

19.12.2022 20:00 6
Tilaajille
"Meidän yli käveltiin" – Muonion yhtenäiskoulussa petyttiin karvaasti sivistyslautakunnan päätökseen lyhentää oppitunteja 45 minuuttiin

"Meidän yli kä­vel­tiin" – Muonion yh­te­näis­kou­lus­sa pe­tyt­tiin kar­vaas­ti si­vis­tys­lau­ta­kun­nan pää­tök­seen ly­hen­tää op­pi­tun­te­ja 45 mi­nuut­tiin

15.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Erikoinen sääilmiö Muoniossa: kirkonkylällä 24 astetta pakkasta, tunturissa yli 30 astetta lämpimämpää – meteorologi ei muista nähneensä vastaavaa

Eri­koi­nen sää­il­miö Muo­nios­sa: kir­kon­ky­läl­lä 24 astetta pak­kas­ta, tun­tu­ris­sa yli 30 astetta läm­pi­mäm­pää – me­teo­ro­lo­gi ei muista näh­neen­sä vas­taa­vaa

17.11.2022 11:15 8
Tilaajille
Trilobyte tuottaa rahtilaivoille täyden palvelun hallintajärjestelmiä – Jukka Korhonen palkittiin Muonion vuoden yrittäjänä

Tri­lo­by­te tuottaa rah­ti­lai­voil­le täyden pal­ve­lun hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä – Jukka Kor­ho­nen pal­kit­tiin Muonion vuoden yrit­tä­jä­nä

29.10.2022 22:00
Tilaajille
Kunnostus sai Jerisjoen tulvimaan – Alamuonion osakaskunta teki tutkintapyynnön kunnostustöistä, joita se kutsuu epäonnistuneiksi

Kun­nos­tus sai Je­ris­joen tul­vi­maan – Ala­muo­nion osa­kas­kun­ta teki tut­kin­ta­pyyn­nön kun­nos­tus­töis­tä, joita se kutsuu epä­on­nis­tu­neik­si

21.10.2022 08:05 8
Tilaajille

Asuin­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Muo­nios­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.10.2022 18:54
Tilaajille
Perämoottoreita varastettiin Muoniossa  – maahan jääneet raahausjäljet johdattivat poliisit suoraan varkaan luo

Pe­rä­moot­to­rei­ta va­ras­tet­tiin Muo­nios­sa – maahan jääneet raa­haus­jäl­jet joh­dat­ti­vat po­lii­sit suoraan varkaan luo

08.10.2022 14:19 3
Tilaajille
Eläkeläisenä kaupunkiin, omakotitalo lapsuusmaisemista ja parempi arki Muoniossa – tässä muuttoketjussa yhden lähtö tarjosi toiselle kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väestöennuste

Elä­ke­läi­se­nä kau­pun­kiin, oma­ko­ti­ta­lo lap­suus­mai­se­mis­ta ja parempi arki Muo­nios­sa – tässä muut­to­ket­jus­sa yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väes­tö­en­nus­te

30.09.2022 19:08
Tilaajille
Kolmen nuoren "päähänpisto" johti Kolarissa kuorma-auton varastamiseen, liikennerikoksiin ja törkeään tuhotyöhön

Kolmen nuoren "pää­hän­pis­to" johti Ko­la­ris­sa kuor­ma-au­ton va­ras­ta­mi­seen, lii­ken­ne­ri­kok­siin ja tör­keään tu­ho­työ­hön

20.09.2022 12:21 6
Tilaajille
Kolarista anastettiin kuorma-auto, joka löytyi myöhemmin Muoniosta poltettuna – vahingot useita kymmeniä tuhansia euroja

Ko­la­ris­ta anas­tet­tiin kuor­ma-au­to, joka löytyi myö­hem­min Muo­nios­ta pol­tet­tu­na – va­hin­got useita kym­me­niä tu­han­sia euroja

19.09.2022 12:56 2
Tilaajille
Muonion sähköosuuskunta alentaa sähkönsiirtohintaa – tällaiset ovat siirtohinnat Lapissa

Muonion säh­kö­osuus­kun­ta alentaa säh­kön­siir­to­hin­taa – täl­lai­set ovat siir­to­hin­nat Lapissa

31.08.2022 06:30 13
Tilaajille
Muurari löytyi Muonioon vasta 900 kilometrin päästä – kevät ei enää tuo muuraria eikä tämä enää näe nälkää
Kolumni

Muurari löytyi Muo­nioon vasta 900 ki­lo­met­rin päästä – kevät ei enää tuo muu­ra­ria eikä tämä enää näe nälkää

27.08.2022 06:00 14
Tilaajille
Rovaniemelle, Muonioon ja Ylitorniolle Kevan työelämän kehittämisrahaa yhteensä 38 000 euroa

Ro­va­nie­mel­le, Muo­nioon ja Yli­tor­niol­le Kevan työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa yh­teen­sä 38 000 euroa

24.08.2022 16:50
Tilaajille
Muonio ja Enontekiö yhdistävät voimansa matkailun kehittämisessä: Muonion matkailuyhdistys laajentaa toimintaansa naapurikuntaan

Muonio ja Enon­te­kiö yh­dis­tä­vät voi­man­sa mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä: Muonion mat­kai­lu­yh­dis­tys laa­jen­taa toi­min­taan­sa naa­pu­ri­kun­taan

12.08.2022 20:03
Tilaajille
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

01.01.2023 16:44 7
Tilaajille
Yle: Puroista otettava vesi keitettävä ennen juomista Muonio-Enontekiön retkeilyalueilla

Yle: Pu­rois­ta otet­ta­va vesi kei­tet­tä­vä ennen juo­mis­ta Muo­nio-Enon­te­kiön ret­kei­ly­alueil­la

18.07.2022 17:05 4
Tilaajille
Muonion kirkossa on suuri taulu, jonka taiteilija maalasi menetettyään koko perheensä – tällainen oli tuntemattomaksi jäänyt Selim Töyrä

Muonion kir­kos­sa on suuri taulu, jonka tai­tei­li­ja maalasi me­ne­tet­tyään koko per­heen­sä – täl­lai­nen oli tun­te­mat­to­mak­si jäänyt Selim Töyrä

26.12.2022 10:51 9
Tilaajille
Tornionlaakson vainajia vietiin rotututkimuksiin – Pajalan Akamellan vainajat ovat olleet Suomessa vuodesta 1878

Tor­nion­laak­son vai­na­jia vietiin ro­tu­tut­ki­muk­siin – Pajalan Aka­mel­lan vai­na­jat ovat olleet Suo­mes­sa vuo­des­ta 1878

02.06.2022 07:00 6
Tilaajille