Muonio
Moni kokeilee nyt lohestusta ensimmäistä kertaa elämässään – muoniolaisille soutuyrittäjille se tarkoittaa töitä lyhyellä varoitusajalla

Moni ko­kei­lee nyt lo­hes­tus­ta en­sim­mäis­tä kertaa elä­mäs­sään – muo­nio­lai­sil­le sou­tu­yrit­tä­jil­le se tar­koit­taa töitä ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la

31.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Väyläfestivaali löysi elokuvataiteesta reitin tehdä kansainvälistä yhteistyötä koronakesän keskellä – "Tiedän jo, että tästä tulee hyvä"

Väy­lä­fes­ti­vaa­li löysi elo­ku­va­tai­tees­ta reitin tehdä kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ko­ro­na­ke­sän kes­kel­lä – "Tiedän jo, että tästä tulee hyvä"

14.07.2020 16:50 0
Tilaajille
Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla kulkee nyt vain kymmenisen prosenttia tavanomaisesta liikenteestä – "Trendi on hyvä"

Yli­tor­nion, Pellon, Ko­la­rin, Muonion ja Ka­re­su­van­non ra­jan­yli­tys­pai­koil­la kulkee nyt vain kym­me­ni­sen pro­sent­tia ta­van­omai­ses­ta lii­ken­tees­tä – "Trendi on hyvä"

13.07.2020 20:45 2
Tilaajille
Aurora odottaa uusia testaajia – Muonion älytie opetti, että tulevaisuuden älyliikenteessä älykkyyttä on enemmän autoissa ja vähemmän teissä

Aurora odottaa uusia tes­taa­jia – Muonion älytie opetti, että tu­le­vai­suu­den äly­lii­ken­tees­sä älyk­kyyt­tä on enemmän au­tois­sa ja vä­hem­män teissä

09.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Poliisi tiedottaa: Muoniossa kolme paikkakuntalaista rikkoi auton maalikuussa ja Muonion yhtenäiskouluun murtautui kaksi alaikäistä kesäkuun alussa

Poliisi tie­dot­taa: Muo­nios­sa kolme paik­ka­kun­ta­lais­ta rikkoi auton maa­li­kuus­sa ja Muonion yh­te­näis­kou­luun mur­tau­tui kaksi ala­ikäis­tä ke­sä­kuun alussa

21.06.2020 10:08 0
Tilaajille
Kaivinkone paloi Muoniossa tiistaiaamuna

Kai­vin­ko­ne paloi Muo­nios­sa tiis­tai­aa­mu­na

02.06.2020 08:00 0
Kuljettaja loukkaantui vakavasti ulosajossa Muoniossa – auto pyöri katon kautta ympäri

Kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti ulos­ajos­sa Muo­nios­sa – auto pyöri katon kautta ympäri

31.05.2020 08:38 0
Pallastunturin luontokeskus on hautautunut kinoksiin – Katso videolta, miten valtavasti Muoniossa on vielä lunta

Pal­las­tun­tu­rin luon­to­kes­kus on hau­tau­tu­nut ki­nok­siin – Katso vi­deol­ta, miten val­ta­vas­ti Muo­nios­sa on vielä lunta

29.04.2020 16:21 0
Muonion kunta käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Muonion kunta käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut

09.04.2020 15:29 0
Tilaajille
Rajatarkastukset sekoittivat Käsivarren arjen – Karesuvannossa ja Muoniossa on totuttu elämään vapaasti kahta puolen rajaa, mutta nyt se ei onnistu

Ra­ja­tar­kas­tuk­set se­koit­ti­vat Kä­si­var­ren arjen – Ka­re­su­van­nos­sa ja Muo­nios­sa on totuttu elämään va­paas­ti kahta puolen rajaa, mutta nyt se ei onnistu

05.04.2020 18:14 0
Tilaajille
Kalakulttuurin aarteet ovat turvassa omassa kirjastossa

Ka­la­kult­tuu­rin aarteet ovat tur­vas­sa omassa kir­jas­tos­sa

05.04.2020 15:27 0
Tilaajille
VT 21 poikki Muonion pohjoispuolella, raskaan ajoneuvon nosto käynnissä – Kiertoreitti kulkee Puthaanrannantien kautta

VT 21 poikki Muonion poh­jois­puo­lel­la, raskaan ajo­neu­von nosto käyn­nis­sä – Kier­to­reit­ti kulkee Put­haan­ran­nan­tien kautta

14.02.2020 15:56 0
Tilaajille
Inari, Utsjoki ja Enontekiö liittyivät mukaan Sodankylän ja Muonion ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen

Inari, Utsjoki ja Enon­te­kiö liit­tyi­vät mukaan So­dan­ky­län ja Muonion ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen

16.01.2020 15:51 0
Tilaajille
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30 0
Tilaajille
Arvostetulta brittilehdeltä tunnustusta Lapin syysmatkailulle: Huskyjen vieminen ruskaretkelle yllättäen vuoden parhaita matkailulöytöjä

Ar­vos­te­tul­ta brit­ti­leh­del­tä tun­nus­tus­ta Lapin syys­mat­kai­lul­le: Hus­ky­jen vie­mi­nen rus­ka­ret­kel­le yl­lät­täen vuoden par­hai­ta mat­kai­lu­löy­tö­jä

21.12.2019 11:33 0
Tilaajille
Tukkirekka paloi Muoniossa

Tuk­ki­rek­ka paloi Muo­nios­sa

03.12.2019 21:58 0
Tilaajille
Bolshunov piti Oloksen sprintissä pintansa venäläisten "jäsentenvälisissä"

Bols­hu­nov piti Oloksen sprin­tis­sä pin­tan­sa ve­nä­läis­ten "jä­sen­ten­vä­li­sis­sä"

15.11.2019 16:59 0
Tilaajille
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: 24-vuotias Henni Kuusela muuttu Muonioon ja perusti hevosyrityksen "Mie tykkään haasteista tosi paljon”

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: 24-vuo­tias Henni Kuusela muuttu Muo­nioon ja perusti he­vos­yri­tyk­sen "Mie tykkään haas­teis­ta tosi paljon”

10.11.2019 10:00 0
Yhteistyöllä terveyttä ja hyvinvointia edistäen  Tunturi-Lapin Kuntoutus Oy on Muonion vuoden yritys

Yh­teis­työl­lä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­täen Tun­tu­ri-La­pin Kun­tou­tus Oy on Muonion vuoden yritys

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Pohjoiset kunnat perustavat yhteiset osaavat ja erikoistuvat ympäristöjoukot

Poh­joi­set kunnat pe­rus­ta­vat yh­tei­set osaavat ja eri­kois­tu­vat ym­pä­ris­tö­jou­kot

05.10.2019 13:47 0
Tilaajille