Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Muonio
Erikoinen sääilmiö Muoniossa: kirkonkylällä 24 astetta pakkasta, tunturissa yli 30 astetta lämpimämpää – meteorologi ei muista nähneensä vastaavaa

Eri­koi­nen sää­il­miö Muo­nios­sa: kir­kon­ky­läl­lä 24 astetta pak­kas­ta, tun­tu­ris­sa yli 30 astetta läm­pi­mäm­pää – me­teo­ro­lo­gi ei muista näh­neen­sä vas­taa­vaa

17.11.2022 11:15 8
Tilaajille
Trilobyte tuottaa rahtilaivoille täyden palvelun hallintajärjestelmiä – Jukka Korhonen palkittiin Muonion vuoden yrittäjänä

Tri­lo­by­te tuottaa rah­ti­lai­voil­le täyden pal­ve­lun hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä – Jukka Kor­ho­nen pal­kit­tiin Muonion vuoden yrit­tä­jä­nä

29.10.2022 22:00
Tilaajille
Kunnostus sai Jerisjoen tulvimaan – Alamuonion osakaskunta teki tutkintapyynnön kunnostustöistä, joita se kutsuu epäonnistuneiksi

Kun­nos­tus sai Je­ris­joen tul­vi­maan – Ala­muo­nion osa­kas­kun­ta teki tut­kin­ta­pyyn­nön kun­nos­tus­töis­tä, joita se kutsuu epä­on­nis­tu­neik­si

21.10.2022 08:05 8
Tilaajille
Asuintalo tuhoutui tulipalossa Muoniossa – ei henkilövahinkoja

Asuin­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Muo­nios­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.10.2022 18:54
Tilaajille
Perämoottoreita varastettiin Muoniossa  – maahan jääneet raahausjäljet johdattivat poliisit suoraan varkaan luo

Pe­rä­moot­to­rei­ta va­ras­tet­tiin Muo­nios­sa – maahan jääneet raa­haus­jäl­jet joh­dat­ti­vat po­lii­sit suoraan varkaan luo

08.10.2022 14:19 2
Tilaajille
Eläkeläisenä kaupunkiin, omakotitalo lapsuusmaisemista ja parempi arki Muoniossa – tässä muuttoketjussa yhden lähtö tarjosi toiselle kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väestöennuste

Elä­ke­läi­se­nä kau­pun­kiin, oma­ko­ti­ta­lo lap­suus­mai­se­mis­ta ja parempi arki Muo­nios­sa – tässä muut­to­ket­jus­sa yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väes­tö­en­nus­te

30.09.2022 19:08
Tilaajille
Kolmen nuoren "päähänpisto" johti Kolarissa kuorma-auton varastamiseen, liikennerikoksiin ja törkeään tuhotyöhön

Kolmen nuoren "pää­hän­pis­to" johti Ko­la­ris­sa kuor­ma-au­ton va­ras­ta­mi­seen, lii­ken­ne­ri­kok­siin ja tör­keään tu­ho­työ­hön

20.09.2022 12:21 6
Tilaajille
Kolarista anastettiin kuorma-auto, joka löytyi myöhemmin Muoniosta poltettuna – vahingot useita kymmeniä tuhansia euroja

Ko­la­ris­ta anas­tet­tiin kuor­ma-au­to, joka löytyi myö­hem­min Muo­nios­ta pol­tet­tu­na – va­hin­got useita kym­me­niä tu­han­sia euroja

19.09.2022 12:56 2
Tilaajille
Muonion sähköosuuskunta alentaa sähkönsiirtohintaa – tällaiset ovat siirtohinnat Lapissa

Muonion säh­kö­osuus­kun­ta alentaa säh­kön­siir­to­hin­taa – täl­lai­set ovat siir­to­hin­nat Lapissa

31.08.2022 06:30 13
Tilaajille
Muurari löytyi Muonioon vasta 900 kilometrin päästä – kevät ei enää tuo muuraria eikä tämä enää näe nälkää
Kolumni

Muurari löytyi Muo­nioon vasta 900 ki­lo­met­rin päästä – kevät ei enää tuo muu­ra­ria eikä tämä enää näe nälkää

27.08.2022 06:00 14
Tilaajille
Rovaniemelle, Muonioon ja Ylitorniolle Kevan työelämän kehittämisrahaa yhteensä 38 000 euroa

Ro­va­nie­mel­le, Muo­nioon ja Yli­tor­niol­le Kevan työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa yh­teen­sä 38 000 euroa

24.08.2022 16:50
Tilaajille
Muonio ja Enontekiö yhdistävät voimansa matkailun kehittämisessä: Muonion matkailuyhdistys laajentaa toimintaansa naapurikuntaan

Muonio ja Enon­te­kiö yh­dis­tä­vät voi­man­sa mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä: Muonion mat­kai­lu­yh­dis­tys laa­jen­taa toi­min­taan­sa naa­pu­ri­kun­taan

12.08.2022 20:03
Tilaajille
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

06.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Yle: Puroista otettava vesi keitettävä ennen juomista Muonio-Enontekiön retkeilyalueilla

Yle: Pu­rois­ta otet­ta­va vesi kei­tet­tä­vä ennen juo­mis­ta Muo­nio-Enon­te­kiön ret­kei­ly­alueil­la

18.07.2022 17:05 4
Tilaajille
Muonion kirkossa on suuri taulu, jonka taiteilija maalasi menetettyään koko perheensä – tällainen oli tuntemattomaksi jäänyt Selim Töyrä

Muonion kir­kos­sa on suuri taulu, jonka tai­tei­li­ja maalasi me­ne­tet­tyään koko per­heen­sä – täl­lai­nen oli tun­te­mat­to­mak­si jäänyt Selim Töyrä

17.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Tornionlaakson vainajia vietiin rotututkimuksiin – Pajalan Akamellan vainajat ovat olleet Suomessa vuodesta 1878

Tor­nion­laak­son vai­na­jia vietiin ro­tu­tut­ki­muk­siin – Pajalan Aka­mel­lan vai­na­jat ovat olleet Suo­mes­sa vuo­des­ta 1878

02.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Muoniosta oppia valtameren taakse – yritysvierailut tutustuttavat ulkomaiset opiskelijat suomalaiseen työelämään

Muo­nios­ta oppia val­ta­me­ren taakse – yri­tys­vie­rai­lut tu­tus­tut­ta­vat ul­ko­mai­set opis­ke­li­jat suo­ma­lai­seen työ­elä­mään

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Kittilässä ja Muoniossa nuoria rattijuoppoja

Kit­ti­läs­sä ja Muo­nios­sa nuoria rat­ti­juop­po­ja

22.05.2022 09:54
Tilaajille
Särkitunturin parkkipaikka laajennetaan – reitti suljettu turvallisuussyistä ainakin heinäkuun loppuun asti

Sär­ki­tun­tu­rin park­ki­paik­ka laa­jen­ne­taan – reitti sul­jet­tu tur­val­li­suus­syis­tä ainakin hei­nä­kuun loppuun asti

17.05.2022 13:05
Tilaajille