Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Muuttolinnut
Lokakuun ihmelintujen joukossa idänturturikyyhky, kuningaskalastaja ja moni muu – äkkitalvi yllätti monet lajit

Lo­ka­kuun ih­me­lin­tu­jen jou­kos­sa idän­tur­tu­ri­kyyh­ky, ku­nin­gas­ka­las­ta­ja ja moni muu – äk­ki­tal­vi yllätti monet lajit

28.10.2023 10:45
Tilaajille
Lintuparvet ahmivat hulppean marjasadon

Lin­tu­par­vet ahmivat hulp­pean mar­ja­sa­don

16.10.2023 14:12
Viikon kuva: Joutsenet Jängislahdella
Kolumni

Viikon kuva: Jout­se­net Jän­gis­lah­del­la

06.10.2023 06:00 1
Meri-Lapin syysmuutto ponnistaa suotuisasta pesintäkesästä

Me­ri-La­pin syys­muut­to pon­nis­taa suo­tui­sas­ta pe­sin­tä­ke­säs­tä

26.08.2023 14:22
Lintujen kevät- ja syysmuutto limittyvät

Lin­tu­jen kevät- ja syys­muut­to li­mit­ty­vät

25.07.2023 13:24
Tilaajille
Pikkutiira täydensi Meri-Lapin kevätmuuttajalistan – Suomen arviolta vain 70 parin pesimäkantaa pidetään erittäin uhanalaisena

Pik­ku­tii­ra täy­den­si Me­ri-La­pin ke­vät­muut­ta­ja­lis­tan – Suomen ar­viol­ta vain 70 parin pe­si­mä­kan­taa pi­de­tään erit­täin uhan­alai­se­na

05.07.2023 09:34
Tilaajille
Arktisella muutolla laimea loppurynnistys

Ark­ti­sel­la muu­tol­la laimea lop­pu­ryn­nis­tys

11.06.2023 08:06
Ojasta päätään nostanut oudon näköinen lintu herätti ohikulkijan huomion – näin tallennettiin mustahaikaran viides vierailu Lapissa

Ojasta päätään nos­ta­nut oudon nä­köi­nen lintu herätti ohi­kul­ki­jan huomion – näin tal­len­net­tiin mus­ta­hai­ka­ran viides vie­rai­lu Lapissa

06.06.2023 09:45
Tilaajille
Hyönteissyöjälintujen muutto vauhdissa – viikon harvinaisin laji oli Meri-Lapissa tavattu harmaasirkku

Hyön­teis­syö­jä­lin­tu­jen muutto vauh­dis­sa – ­vii­kon har­vi­nai­sin laji oli Me­ri-La­pis­sa tavattu har­maa­sirk­ku

23.05.2023 13:06
Tilaajille
Lapintiira on tullut kotiin

La­pin­tii­ra on tullut kotiin

15.05.2023 14:15 1
Tilaajille
Xenus piti lipun korkealla Tornien taistossa

Xenus piti lipun kor­keal­la Tornien tais­tos­sa

12.05.2023 15:52
Kylmänpurkaus tarjosi muuttolintuja

Kyl­män­pur­kaus tarjosi muut­to­lin­tu­ja

06.05.2023 14:38
Muuttolinnut valtasivat maisemat – haukkamuutto piristymään päin

Muut­to­lin­nut val­ta­si­vat mai­se­mat – hauk­ka­muut­to pi­ris­ty­mään päin

02.05.2023 10:21
Tilaajille
Lintukevät on vielä niukka

Lin­tu­ke­vät on vielä niukka

29.04.2023 11:50
Lintujen kevätmuutto nytkähti vauhtiin – Lappiin saapui viikossa 23 keväälle uutta lintulajia

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to nyt­käh­ti vauh­tiin – Lappiin saapui vii­kos­sa 23 ke­vääl­le uutta lin­tu­la­jia

26.04.2023 13:14
Tilaajille
Risto Virtasen telkänpönttöprojektista kasvoi sympaattinen ihmisiä yhdistävä ilmiö

Risto Vir­ta­sen tel­kän­pönt­tö­pro­jek­tis­ta kasvoi sym­paat­ti­nen ihmisiä yh­dis­tä­vä ilmiö

19.04.2023 20:10 5
Tilaajille
Menneen viikon lintumuutto toi Lappiin kahdeksantoista keväälle uutta lajia, mutta siivekkäiden tulossa vaikuttaa olevan jarru päällä

Menneen viikon lin­tu­muut­to toi Lappiin kah­dek­san­tois­ta ke­vääl­le uutta lajia, mutta sii­vek­käi­den tulossa vai­kut­taa olevan jarru päällä

18.04.2023 17:30
Tilaajille
Kevään toinen haarapääsky nähtiin Inarissa

Kevään toinen haa­ra­pääs­ky nähtiin Ina­ris­sa

12.04.2023 08:00 1
Tilaajille
Lintumuutto piristymässä – pulmusista ja joutsenista jo useita havaintoja

Lin­tu­muut­to pi­ris­ty­mäs­sä – pul­mu­sis­ta ja jout­se­nis­ta jo useita ha­vain­to­ja

29.03.2023 20:02
Tilaajille
Lintumuutto on vielä kohmeessa

Lin­tu­muut­to on vielä koh­mees­sa

28.03.2023 13:40