Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Muuttolinnut
Lintujen kevätmuutto alkaa olla kohta paketissa – Nyt kirjataan jo loppusointuja

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkaa olla kohta pa­ke­tis­sa – Nyt kir­ja­taan jo lop­pu­soin­tu­ja

01.06.2022 19:25
Arktiset kahlaajat matkalla Jäämeren rantamille – viikon lintuna suosirri

Ark­ti­set kah­laa­jat mat­kal­la Jää­me­ren ran­ta­mil­le – viikon lintuna suo­sir­ri

22.05.2022 13:16
Tilaajille
Pääskyjen etujoukot ehtivät äitienpäivän aikoihin Etelä–Lappiin – Portimojärvellä ruostesorsa, Rovaniemellä mandariinisorsia

Pääs­ky­jen etu­jou­kot ehtivät äi­tien­päi­vän ai­koi­hin Ete­lä–­Lap­piin – Por­ti­mo­jär­vel­lä ruos­te­sor­sa, Ro­va­nie­mel­lä man­da­rii­ni­sor­sia

11.05.2022 14:59
Tilaajille
Inarissa nähtiin poikkeuksellisen varhainen pikkujoutsen – lajia ei ole aiemmin havaittu Lapissa maaliskuussa

Ina­ris­sa nähtiin poik­keuk­sel­li­sen var­hai­nen pik­ku­jout­sen – lajia ei ole aiemmin ha­vait­tu Lapissa maa­lis­kuus­sa

05.04.2022 14:09
Tilaajille
Outo kevätmuuton alku – harvinainen merisirri havaittiin Utsjoella

Outo ke­vät­muu­ton alku – har­vi­nai­nen me­ri­sir­ri ha­vait­tiin Uts­joel­la

09.03.2022 17:13 1
Tilaajille
Kuusamossa syntyneen Klasu-maakotkan matka päättyi salametsästäjän hauliin Ukrainassa – kotkanpoikanen ennätti 1500 kilometrin päähän synnyinseuduiltaan

Kuu­sa­mos­sa syn­ty­neen Kla­su-maa­kot­kan matka päättyi sa­la­met­säs­tä­jän hauliin Uk­rai­nas­sa – kot­kan­poi­ka­nen ennätti 1500 ki­lo­met­rin päähän syn­nyin­seu­duil­taan

20.01.2022 12:58
Tilaajille
Talvilinnusto runsastunut ja monipuolistunut

Tal­vi­lin­nus­to run­sas­tu­nut ja mo­ni­puo­lis­tu­nut

22.12.2021 19:18
Tilaajille
Vuoden jutut: Laulujoutsen muuttaa etelään vasta viimeisten muuttolintujen joukossa – parhaimmillaan se lentää matkallaan jopa lähes 1 000 kilometrin etappeja

Vuoden jutut: Lau­lu­jout­sen muuttaa etelään vasta vii­meis­ten muut­to­lin­tu­jen jou­kos­sa – ­par­haim­mil­laan se lentää mat­kal­laan jopa lähes 1 000 ki­lo­met­rin etap­pe­ja

31.12.2021 14:40 7
Tilaajille
Jättimäisiä koskeloparvia EuroBirdwatchissa

Jät­ti­mäi­siä kos­ke­lo­par­via Eu­ro­Bird­watc­his­sa

12.10.2021 14:03
Tilaajille
Sadat joutsenet tekevät välilaskun Rovaniemelle – yöpakkaset hätistävät muuttomatkalle

Sadat jout­se­net tekevät vä­li­las­kun Ro­va­nie­mel­le – yö­pak­ka­set hä­tis­tä­vät muut­to­mat­kal­le

07.10.2021 10:41
Lintujen syysmuutto – Maailman suurin eläinvaellus

Lin­tu­jen syys­muut­to – Maail­man suurin eläin­vael­lus

23.08.2021 08:12
Tilaajille
Huippuharvinaisia lintuja Lapissa – Paksujalka vieraili Juujärvellä

Huip­pu­har­vi­nai­sia lintuja Lapissa – Pak­su­jal­ka vie­rai­li Juu­jär­vel­lä

01.07.2021 11:53
Tilaajille
Viitakerttunen Kemissä – Viikon lintuna viirupöllö

Vii­ta­kert­tu­nen Kemissä – Viikon lintuna vii­ru­pöl­lö

22.06.2021 15:20
Tilaajille
Erittäin uhanalaisia muuttolintuja havaittiin Lapin alkukesässä

Erit­täin uhan­alai­sia muut­to­lin­tu­ja ha­vait­tiin Lapin al­ku­ke­säs­sä

16.06.2021 08:00
Tilaajille
Nyt on harvinaisten lintuvieraiden sesonki: Lehmähaikara Posiolla, amerikantukkasotka Kemijärvellä, punjalkahaukkakoiras Kittilässä ja monet muut erikoisuudet

Nyt on har­vi­nais­ten lin­tu­vie­rai­den se­son­ki: Leh­mä­hai­ka­ra Po­siol­la, ame­ri­kan­tuk­ka­sot­ka Ke­mi­jär­vel­lä, pun­jal­ka­hauk­ka­koi­ras Kit­ti­läs­sä ja monet muut eri­koi­suu­det

08.06.2021 16:49
Tilaajille
Sylvian kesälaulu kuuluu jo

Sylvian ke­sä­lau­lu kuuluu jo

02.06.2021 17:00
Tilaajille
Toukokuussa nähtiin muuttolinturyntäys – Mukana monia harvinaisuuksia kuten niittysuohaukka, pikkukiljukotka, valkosiipitiira ja sitruunavästäräkki

Tou­ko­kuus­sa nähtiin muut­to­lin­tu­ryn­täys – Mukana monia har­vi­nai­suuk­sia kuten niit­ty­suo­hauk­ka, pik­ku­kil­ju­kot­ka, val­ko­sii­pi­tii­ra ja sit­ruu­na­väs­tä­räk­ki

19.05.2021 20:22
Tilaajille
Varhainen kaulushaikara kummastutti Kemissä

Var­hai­nen kau­lus­hai­ka­ra kum­mas­tut­ti Kemissä

09.05.2021 15:04
Tilaajille
Lintujen kevätmuutossa tulikin vauhdikas äkkipysäys – Takatalvi ajoi kurjetkin takaisin Lapista etelään

Lin­tu­jen ke­vät­muu­tos­sa tulikin vauh­di­kas äk­ki­py­säys – Ta­ka­tal­vi ajoi kur­jet­kin ta­kai­sin Lapista etelään

28.04.2021 20:49
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto harppasi aimo askeleen: Haarapääsky ja kuovi ovat tulleet

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to harp­pa­si aimo as­ke­leen: Haa­ra­pääs­ky ja kuovi ovat tulleet

21.04.2021 07:53 1
Tilaajille