Sotaharjoitus: Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta näkyy ja kuuluu Lapin tai­vaal­la

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Hallitusneuvottelut: Vääntö so­tes­ta, leik­kauk­sis­ta ja työl­li­syy­des­tä jatkuu Orpon mukaan ilman syviä haavoja

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sairaanhoitopiirit
Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tarvitsee?

Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tar­vit­see?

16.12.2022 12:25 2
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuittaa 9,2 miljoonan euron alijäämänsä alentamalla peruspääomaa, ja se tietää isoja säästöjä jäsenkunnille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri kuittaa 9,2 mil­joo­nan euron ali­jää­män­sä alen­ta­mal­la pe­rus­pääo­maa, ja se tietää isoja sääs­tö­jä jä­sen­kun­nil­le

04.05.2022 20:01 7
Tilaajille
Kemin ja Savonlinnan keskussairaaloiden määräajasta luovuttava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin ja Sa­von­lin­nan kes­kus­sai­raa­loi­den mää­rä­ajas­ta luo­vut­ta­va

10.04.2021 06:30 2
Tilaajille
LM-selvitys: Sairaanhoitopiirien Vastaamo-sopimusten arvo yli miljoona euroa – tietoturvatarkastuksia ei tehty, vaikka niihin olisi ollut mahdollisuus

LM-sel­vi­tys: Sai­raan­hoi­to­pii­rien Vas­taa­mo-so­pi­mus­ten arvo yli mil­joo­na euroa – tie­to­tur­va­tar­kas­tuk­sia ei tehty, vaikka niihin olisi ollut mah­dol­li­suus

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Sairaanhoitopiireille 200 miljoonaa euroa korona-avustusta – pohjoisessa tukea suhteessa eniten Länsi-Pohjalle ja Kainuulle

Sai­raan­hoi­to­pii­reil­le 200 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tus­ta – poh­joi­ses­sa tukea suh­tees­sa eniten Län­si-Poh­jal­le ja Kai­nuul­le

24.11.2020 11:39
Sairaanhoitopiirit odottavat keskitettyä rokotuslinjausta terveysviranomaisilta – ei tarvetta sooloiluun

Sai­raan­hoi­to­pii­rit odot­ta­vat kes­ki­tet­tyä ro­ko­tus­lin­jaus­ta ter­veys­vi­ran­omaisil­ta – ei tar­vet­ta soo­loi­luun

18.11.2020 10:55
Rauha on vielä kaukana Lapin sote-rintamalta
Pääkirjoitus

Rauha on vielä kaukana Lapin sote-rin­ta­mal­ta

23.09.2020 06:30
Tilaajille
Helsingin Sanomat: THL:n pääjohtajan mukaan maskisuositus annetaan torstaina ja siitä tulee alueellinen

Hel­sin­gin Sa­no­mat: THL:n pää­joh­ta­jan mukaan mas­ki­suo­si­tus an­ne­taan tors­tai­na ja siitä tulee alueel­li­nen

11.08.2020 18:31
Tilaajille
LM-kysely: Lähes kaksi kolmasosaa sairaanhoitopiireistä tyytyväisiä yksityistämisrajoituksiin sote-mallissa – Länsi-Pohja ja Kainuu joutuisivat purkamaan ulkoistuksia

LM-ky­se­ly: Lähes kaksi kol­mas­osaa sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä tyy­ty­väi­siä yk­si­tyis­tä­mis­ra­joi­tuk­siin sote-mal­lis­sa – Län­si-Poh­ja ja Kainuu jou­tui­si­vat pur­ka­maan ul­kois­tuk­sia

04.07.2020 06:00
Tilaajille
Sairaanhoitopiireiltä aletaan kysyä erikseen tiedot koronakuolemista sairaaloissa ja niiden ulkopuolella

Sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä aletaan kysyä erik­seen tiedot ko­ro­na­kuo­le­mis­ta sai­raa­lois­sa ja niiden ul­ko­puo­lel­la

20.04.2020 21:12
Tilaajille
Korona on tuonut sairaanhoitopiireille vasta vähän lisäkuluja – Suurempi huoli on rahantulon loppuminen potilasmäärien romahdettua

Korona on tuonut sai­raan­hoi­to­pii­reil­le vasta vähän li­sä­ku­lu­ja – Suu­rem­pi huoli on ra­han­tu­lon lop­pu­mi­nen po­ti­las­mää­rien ro­mah­det­tua

16.04.2020 06:30
Tilaajille
Yksityisten hoivakotien varautuminen epidemiatilanteisiin on kunnan vastuulla – "Lainsäädännöllistä varautumista koskevaa velvoitetta ei ole"

Yk­si­tyis­ten hoi­va­ko­tien va­rau­tu­mi­nen epi­de­mia­ti­lan­tei­siin on kunnan vas­tuul­la – "Lain­sää­dän­nöl­lis­tä va­rau­tu­mis­ta kos­ke­vaa vel­voi­tet­ta ei ole"

08.04.2020 14:09
Pääministeri Marin suomii kuntia ja sairaanhoitopiirejä huonosta valmistautumisesta koronaepidemiaan

Pää­mi­nis­te­ri Marin suomii kuntia ja sai­raan­hoi­to­pii­re­jä huo­nos­ta val­mis­tau­tu­mi­ses­ta ko­ro­na­epi­de­miaan

08.04.2020 12:27
Lännen Median tiedot: Sairaanhoitopiirit eivät enää kerro henkilöstönsä koronatartunnoista julkisuuteen – Taustalla on ministeriön antama ohjeistus

Lännen Median tiedot: Sai­raan­hoi­to­pii­rit eivät enää kerro hen­ki­lös­tön­sä ko­ro­na­tar­tun­nois­ta jul­ki­suu­teen – Taus­tal­la on mi­nis­te­riön antama oh­jeis­tus

20.03.2020 16:11
LM-kysely: Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan hoitajien työtaisteluun – Lakko uhkaisi potilasturvallisuutta

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä val­mis­tau­du­taan hoi­ta­jien työ­tais­te­luun – Lakko uhkaisi po­ti­las­tur­val­li­suut­ta

19.02.2020 06:00
Tilaajille
Antibioottien käyttö vähenee, mutta ei yhtenäisesti – näin sinun sairaanhoitopiirissäsi kulutetaan lääkkeitä

An­ti­bioot­tien käyttö vä­he­nee, mutta ei yh­te­näi­ses­ti – näin sinun sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­si ku­lu­te­taan lääk­kei­tä

18.11.2019 12:16