Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Rovaniemen kuntavaalit 2021
Perussuomalaisten Matti Henttunen saamassa elinvoimalautakunnan puheenjohtajuuden Rovaniemellä – Muut puolueet päättävät luottamuspaikoista myöhemmin

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Matti Hent­tu­nen saa­mas­sa elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­den Ro­va­nie­mel­lä – Muut puo­lueet päät­tä­vät luot­ta­mus­pai­kois­ta myö­hem­min

30.07.2021 14:33 3
Tilaajille
Toimittajalta: Edes vaalivoittajan ei kannata paukutella henkseleitään – Rovaniemen päätöksenteossa puolueet tarvitsevat toisiaan entistä enemmän
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Edes vaa­li­voit­ta­jan ei kannata pau­ku­tel­la henk­se­lei­tään – Ro­va­nie­men pää­tök­sen­teos­sa puo­lueet tar­vit­se­vat toi­siaan entistä enemmän

16.06.2021 07:12 1
Toimittajalta: Tuhannet äänet etsivät ottajaa Rovaniemellä – ääniharavien vetäytyminen voi vaikuttaa vaalitulokseen merkittävästikin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tu­han­net äänet etsivät ottajaa Ro­va­nie­mel­lä – ää­ni­ha­ra­vien ve­täy­ty­mi­nen voi vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen mer­kit­tä­väs­ti­kin

09.06.2021 09:02 6
Toimittajalta: Rovaniemi tähyää nyt Pöyliövaaraan – vuorovaikutuksen asukkaiden kanssa pitää alkaa jo ennen kaavoitusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi tähyää nyt Pöy­liö­vaa­raan – vuo­ro­vai­ku­tuk­sen asuk­kai­den kanssa pitää alkaa jo ennen kaa­voi­tus­ta

02.06.2021 09:29 1
Laiskoista rovaniemeläisistä aiempaa aktiivisempia? – Tutkija ennustaa, että kuntavaalien äänestysprosentti saattaa nousta Rovaniemellä

Lais­kois­ta ro­va­nie­me­läi­sis­tä aiempaa ak­tii­vi­sem­pia? – Tutkija en­nus­taa, että kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pro­sent­ti saattaa nousta Ro­va­nie­mel­lä

26.05.2021 08:50
Toimittajalta: Ehdolla 342 rohkeaa rovaniemeläistä – luottamustehtävän hoitaminen on jotain muuta kuin räksyttämistä somessa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ehdolla 342 rohkeaa ro­va­nie­me­läis­tä – luot­ta­mus­teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen on jotain muuta kuin räk­syt­tä­mis­tä somessa

11.05.2021 14:17 2
Korona saattoi syödä luottamusta – Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei säikähtänyt kovia puheita

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

08.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Kaikille arki vailla pelkoa
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kai­kil­le arki vailla pelkoa

05.05.2021 08:49
Kohti kuntavaaleja: Hyvinvointiin päästään yhteistyöllä
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Hy­vin­voin­tiin pääs­tään yh­teis­työl­lä

21.04.2021 09:12
Kohti kuntavaaleja: Emme ole vain toisinajattelijoita vaan myös toisintekijöitä
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Emme ole vain toi­si­na­jat­te­li­joi­ta vaan myös toi­sin­te­ki­jöi­tä

07.04.2021 08:18 1
Kuntavaaleissa voi Rovaniemellä äänestää myös ulkona: yksi ennakkoäänestyspaikka tulee Saarenkylän urheilukentän parkkipaikalle

Kun­ta­vaa­leis­sa voi Ro­va­nie­mel­lä ää­nes­tää myös ulkona: yksi en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka tulee Saa­ren­ky­län ur­hei­lu­ken­tän park­ki­pai­kal­le

01.04.2021 09:13
Kohti kuntavaaleja: Puolustamme oikeudenmukaisuutta
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Puo­lus­tam­me oi­keu­den­mu­kai­suut­ta

24.03.2021 08:01
Toimittajalta: Rovaniemellä pitää pyrkiä sotkun keskeltä asiallisiin vaaleihin – äänestäjät kaikkoavat, jos politiikasta syntyy vastenmielinen kuva
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä pitää pyrkiä sotkun kes­kel­tä asial­li­siin vaa­lei­hin – ää­nes­tä­jät kaik­koa­vat, jos po­li­tii­kas­ta syntyy vas­ten­mie­li­nen kuva

17.03.2021 08:25 1
Kuntavaalit siirtymässä kesäkuulle – Rovaniemi voi joutua etsimään uusia vaalitoimitsijoita

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­mäs­sä ke­sä­kuul­le – Ro­va­nie­mi voi joutua et­si­mään uusia vaa­li­toi­mit­si­joi­ta

10.03.2021 16:07
Toimittajalta: Perutaan Rovaniemen kuntavaalit ja huudetaan kilpaa somessa – kammikeskustelu näytti huonoa esimerkkiä päätöksenteosta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­ru­taan Ro­va­nie­men kun­ta­vaa­lit ja huu­de­taan kilpaa somessa – kam­mi­kes­kus­te­lu näytti huonoa esi­merk­kiä pää­tök­sen­teos­ta

23.02.2021 14:41 7