Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Puo­lus­tam­me oi­keu­den­mu­kai­suut­ta

Matti Henttunen on Rovaniemen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.
Matti Henttunen on Rovaniemen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen perussuomalainen valtuustoryhmä on kokoansa isompi ja äänekkäämpi ryhmä Rovaniemen poliittisessa kentässä. Se on profiloitunut ajamaan niin kaupunkilaisten kuin kyliemme asukkaiden asioita.

Rovaniemen perussuomalaisten valtuustoryhmä ja sen lukuisat muut henkilöt eri luottamustehtävissä ovat aivan tavallisia alueemme ihmisiä, joita on helppo lähestyä ja ottaa yhteyttä. Henkilöt tulevat yhteiskuntamme eri osa-alueilta. Siten he edustavat hyvin laajaa Rovaniemen alueen väestöä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on kasvanut vaalikauden aikana kahdella, koska Sara Seppänen sekä allekirjoittanut siirtyivät kokoomuksesta Rovaniemen perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Kyseinen ilmiö ei ole ollut kunnallisessa päätöksenteossa ainutlaatuinen, sillä kuluvalla valtuustokaudella monet muutkin kuntapäättäjät eri puolella Suomea ovat löytäneet uuden kodin perussuomalaisista: arvomaailmasta, toistemme arvostamisesta ja huomioimisesta sekä tavasta ajaa meidän kuntalaisten yhteisiä asioita.

Perussuomalaisten valtuustoryhmällä on kaksi henkilöä kaupunginhallituksessa, joka tuo oman mausteensa kaupunginhallituksen toimintaan ja päätöksentekoon. Sielläkin perussuomalaiset ovat profiloituneet arvomaailmansa mukaisesti puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja tarvittaessa yksittäisen kuntalaisen tai viranhaltijan oikeutta, kun siihen on tarvetta ilmaantunut.

Tämä perussuomalaisten tapa toimia kuntalaisten asialla on näyttäytynyt niin kyläkouluasiassa, kylien kehittämissäätiön asiassa kuin palveluverkkokartoituksissa ja ennen kaikkea ikäihmisten tarpeiden huomioimisena.

"Tämä perussuomalaisten tapa toimia kuntalaisten asialla on näyttäytynyt niin kyläkouluasiassa, kylien kehittämissäätiön asiassa kuin palveluverkkokartoituksissa ja ennen kaikkea ikäihmisten tarpeiden huomioimisena."

Erityisesti perussuomalaiset ovat kantaneet huolta viime aikojen koronapandemian tuoman turvattomuuden tiedottamisessa ja asian huomioimisessa kuntamme päätöksenteossa. Tämä näyttäytyy esimerkiksi vaatimuksena kunnan runsaiden valtionosuuksien valuttamisena osin helpottamaan kuntalaistemme ja alueemme työllistävien yritysten arkea, sillä monessa perheessä ja yrityksessä koronan tuoma turvattomuus on arkea, joka täytyy tiedostaa ja tehdä käytännön toimia kielteisten vaikutusten minimoimiseksi. Myös koronan tuomat taloudelliset ja pitkävaikutteiset sosiaaliset seuraamukset on tiedostettu ja tuotu siten päätöksenteon ytimeen.

Aluetalouden merkitys on huomioitava kunnallisessa päätöksenteossa, sillä me perussuomalaiset tiedämme että ilman toimivaa ja työllistävää aluetaloutta ei kuntatalouskaan tule menestymään.

Näillä sanoilla, teoilla ja toimintamalleilla Rovaniemen perussuomalaiset katsovat positiivisin mielin kohti tulevaisuutta ja lähtevät tuleviin kuntavaaleihin tietäen, että kunnallisessa päätöksenteossa ja kentällä tehty työ tulee tuottamaan tulosta.

Uusi Rovaniemi -lehden Kohti kuntavaaleja -palstalla kirjoittavat vuorotellen eri puolueiden rovaniemeläiset edustajat.