Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi tähyää nyt Pöy­liö­vaa­raan – vuo­ro­vai­ku­tuk­sen asuk­kai­den kanssa pitää alkaa jo ennen kaa­voi­tus­ta

Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Kuva: Jussi Leinonen

Jos haluat vaikuttaa kotikuntasi asioihin, juuri nyt on siihen oikea aika.

Näinhän edustuksellinen demokratia Suomessa toimii. Kuntavaaleissa kuntalaiset äänestävät valtuustoon edustajansa, jotka sitten päättävät kunnan asioista seuraavan neljän vuoden ajan.

Mutta voisivatko kuntalaiset vaikuttaa kunnan asioihin muulloinkin kuin vaaleissa? Voisivatko kuntalaiset ottaa osaa esimerkiksi suuriin ja periaatteellisiin kaavoitusratkaisuihin muutenkin kuin esittämällä mielipiteitään virallisessa kaavoitusprosessissa?

Rovaniemellä kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksista on keskusteltu etenkin Sairaalanniemen yhteydessä. Kaupunki käynnisti Sairaalanniemen rakennushankkeen keväällä 2018 ns. kumppanuuskaavoituksena. Virallinen kaavamuutos laitettiin vireille 2019, ja nyt hanke on edennyt niin, että viime viikolla kaupunginhallitus valitsi kaavoituskumppanin.

Valintaa koskevassa tiedotteessaan kaupunki vakuutti, että kaupunkilaisia kuullaan kaavoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Seuraavaksi kaupunkilaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä kaavaluonnoksesta, joka tulee esille syksyllä. Sen jälkeen tehdään kaavaehdotus, ja siihenkin kaupunkilaiset pääsevät ottamaan kantaa.

Prosessi kuulostaa kaupunkilaisia osallistavalta, mutta se ei tyydytä niitä, jotka vastustavat Sairaalanniemen kerrostalorakentamista. Heidän mielestään koko prosessi lähti liikkeelle väärin, kun rakennushanke käynnistettiin kaupunkilaisia kuulematta.

Kaupunkilaisilta olisi pitänyt ensin kysyä, mitä he ajattelevat Sairaalanniemen tulevaisuudesta, ja mahdollisen kaavamuutoksen olisi saanut käynnistää vasta sen jälkeen.

Isoissa hankkeissa vuorovaikutukseen kannattaisi varmasti pyrkiä jo ennen kuin kaavoitus virallisesti alkaa.

Lakikin määrää, että kaavoituksen tulee olla avointa ja vuorovaikutteista, mutta isoissa hankkeissa vuorovaikutukseen kannattaisi varmasti pyrkiä jo ennen kuin kaavoitus virallisesti alkaa. Tämä ehkä nopeuttaisi myös itse kaavoitusprosessia.

Lapin Kansa uutisoi tiistaina, että kaupunki pitää Pöyliövaaraa yhtenä mahdollisena suuntana rakentaa uusia asuinalueita. Pöyliövaara on rovaniemeläisille tärkeä luonto- ja virkistyskohde, joten tämä kuulostaa juuri sellaiselta hankkeelta, johon kaupunkilaiset tulisi osallistaa jo ennen kaavoituksen käynnistämistä.

Haastava kysymys on, mitä osallistaminen ja kuuleminen käytännössä tarkoittaisi. Isot hankkeet kun jakavat mielipiteitä eikä esimerkiksi yksikään asukasyhdistys voi väittää puhuvansa kaikkien kaupunkilaisten suulla.

Kaupunkilaisia kattavasti edustava kansalaisraati voisi olla tässä kokeilemisen arvoinen työkalu. Raati vaatii paljon taustatyötä ja valmisteluja, mutta kokemusten mukaan raadit voivat löytää rakentavia ratkaisuja hyvinkin polarisoiviin kysymyksiin.