Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Risteilyt
Ylelliset kulinaariset hetket ovat osa loistoristeilyä – Lemmenlaiva-sarjasta tutun varustamon kokit jakavat kolme reseptiä suomalaisille lukijoille

Ylel­li­set ku­li­naa­ri­set hetket ovat osa lois­to­ris­tei­lyä – Lem­men­lai­va-sar­jas­ta tutun va­rus­ta­mon kokit jakavat kolme re­sep­tiä suo­ma­lai­sil­le lu­ki­joil­le

24.08.2023 06:30
Tilaajille
M/S Kökar tuuraa Sampoa – "Onhan tämä ihan pikkuinen Sampoon verrattuna, nimenomaan pikkuveli"

M/S Kökar tuuraa Sampoa – "On­han tämä ihan pik­kui­nen Sampoon ver­rat­tu­na, ni­men­omaan pik­ku­ve­li"

11.01.2023 15:25
Jäänmurtaja Sampo takaisin risteilykuntoon tammikuun puolivälissä – väliaikaisesti matkailijoita käyttää merellä M/S Kökar

Jään­mur­ta­ja Sampo ta­kai­sin ris­tei­ly­kun­toon tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä – vä­li­ai­kai­ses­ti mat­kai­li­joi­ta käyttää merellä M/S Kökar

04.01.2023 20:30 1
Tilaajille
Juha-Pekka Mikkola osti rovaniemeläisille tutun Kemijoen Helmen jo toiseen kertaan, mutta ravintolalaivana Helmi ei risteile enää koskaan

Ju­ha-Pek­ka Mikkola osti ro­va­nie­me­läi­sil­le tutun Ke­mi­joen Helmen jo toiseen ker­taan, mutta ra­vin­to­la­lai­va­na Helmi ei ris­tei­le enää koskaan

29.06.2022 15:29 5
Tilaajille
Lisää aluksia Itämeren liikenteeseen kesäksi – varustamot toivovat, että rokotustodistuksen kanssa pääsisi laivamatkalle

Lisää aluksia Itä­me­ren lii­ken­tee­seen kesäksi – va­rus­ta­mot toi­vo­vat, että ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen kanssa pääsisi lai­va­mat­kal­le

06.05.2021 11:38
Tilaajille
Suomen viennille tärkeä risteilyala osoittaa pieniä virkoamisen merkkejä – matkat käyntiin rokottamisen maailmanmestarimaassa tiukoin kriteerein

Suomen vien­nil­le tärkeä ris­tei­ly­ala osoit­taa pieniä vir­koa­mi­sen merk­ke­jä – matkat käyn­tiin ro­kot­ta­mi­sen maail­man­mes­ta­ri­maas­sa tiukoin kri­tee­rein

14.03.2021 07:00
Tilaajille
IS: Viking Line voisi aloittaa risteilyt Kemiin aikaisintaan ensi keväänä

IS: Viking Line voisi aloit­taa ris­tei­lyt Kemiin ai­kai­sin­taan ensi keväänä

07.10.2020 19:54
Kemin Sataman johtaja pitää ideaa Kemin-risteilyistä hienona – väylä on riittävän syvä isoille ruotsinlaivoillekin

Kemin Sataman johtaja pitää ideaa Ke­min-ris­tei­lyis­tä hienona – väylä on riit­tä­vän syvä isoille ruot­sin­lai­voil­le­kin

05.10.2020 12:31 1
Tilaajille
Kärnä esittää risteilyjen kohteeksi Tallinnan ja Tukholman sijaan Kemiä – "Ei mahdoton ajatus", laivayhtiöt toteavat

Kärnä esittää ris­tei­ly­jen koh­teek­si Tal­lin­nan ja Tuk­hol­man sijaan Kemiä – "Ei mah­do­ton aja­tus", lai­va­yh­tiöt to­tea­vat

04.10.2020 12:52 3
Tilaajille
Näin Viking Amorellan onnettomuustutkinta etenee – laitteissa tallessa yksityiskohtaista tietoa laivan liikkeistä

Näin Viking Amo­rel­lan on­net­to­muus­tut­kin­ta etenee – lait­teis­sa tal­les­sa yk­si­tyis­koh­tais­ta tietoa laivan liik­keis­tä

21.09.2020 16:44
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53
NRK: Risteilyaluksen matkustajat karanteenissa aluksella Norjan Bodøssa – Matkustajat ovat aiemmin rantautuneet Tromssassa

NRK: Ris­tei­ly­aluk­sen mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­nis­sa aluk­sel­la Norjan Bodøssa – Mat­kus­ta­jat ovat aiemmin ran­tau­tu­neet Troms­sas­sa

05.08.2020 10:14
Tilaajille
THL: Silja Europan Tallinnan risteilyllä matkustaneella lieväoireisella henkilöllä todettu koronatartunta, oleili laivan yleisissä tiloissa – laivoilla useita korona-altistumistilanteita

THL: Silja Europan Tal­lin­nan ris­tei­lyl­lä mat­kus­ta­neel­la lie­vä­oi­rei­sel­la hen­ki­löl­lä todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, oleili laivan ylei­sis­sä ti­lois­sa – lai­voil­la useita ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ti­lan­tei­ta

06.07.2020 17:18
Riian-risteilyllä ei murehdittu koronaviruksesta – terminaalissa turvavälit unohtuivat lähes täysin

Riian-ris­tei­lyl­lä ei mu­reh­dit­tu ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta – ter­mi­naa­lis­sa tur­va­vä­lit unoh­tui­vat lähes täysin

26.06.2020 22:03
"Kesäviikonlopuiksi on luvassa edes jotain normaalia" – Kemijoen Helmi risteilee taas vuoden tauon jälkeen

"Ke­sä­vii­kon­lo­puik­si on luvassa edes jotain nor­maa­lia" – Ke­mi­joen Helmi ris­tei­lee taas vuoden tauon jälkeen

26.06.2020 20:36 1
Tilaajille
Ulkomaan matkailun lievennyspäätös näkyy jo Baltian laivojen lipunmyynnissä, laivayhtiöt kertovat – Riiasta voi tulla Tukholman korvaaja

Ul­ko­maan mat­kai­lun lie­ven­nys­pää­tös näkyy jo Baltian lai­vo­jen li­pun­myyn­nis­sä, lai­va­yh­tiöt ker­to­vat – Riiasta voi tulla Tuk­hol­man kor­vaa­ja

12.06.2020 15:30
Terveydenhoitajapäivät Helsinki–Tukholma-risteilyltä on peruttu – syynä koronavirustilanne Ruotsissa ja hoitohenkilökunnan laajan sairastumisen ja karanteenin riski

Ter­vey­den­hoi­ta­ja­päi­vät Hel­sin­ki–­Tuk­hol­ma-ris­tei­lyl­tä on peruttu – syynä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Ruot­sis­sa ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan laajan sai­ras­tu­mi­sen ja ka­ran­tee­nin riski

11.03.2020 18:25
Jos koronavirustartuntaa epäiltäisiin Ruotsin-laivalla, näin toimittaisiin – THL:n asiantuntija: jopa karanteenia voitaisiin harkita

Jos ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa epäil­täi­siin Ruot­sin-lai­val­la, näin toi­mit­tai­siin – THL:n asian­tun­ti­ja: jopa ka­ran­tee­nia voi­tai­siin harkita

06.02.2020 10:46
Koronavirus sekoittaa laivaliikennettä Aasiassa – reittejä muutetaan, alukset seisovat satamissa ja käsienpesua vahditaan

Ko­ro­na­vi­rus se­koit­taa lai­va­lii­ken­net­tä Aa­sias­sa – reit­te­jä muu­te­taan, alukset sei­so­vat sa­ta­mis­sa ja kä­sien­pe­sua vah­di­taan

04.02.2020 18:18
Päiväkirja: En halua ilmaista risteilyä, antakaa junalippu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En halua il­mais­ta ris­tei­lyä, antakaa ju­na­lip­pu

20.09.2019 22:50
Tilaajille