Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Kotimaanmatkailu
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­lu­yrit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Päiväkirja: Hei vaan Suomi! – Kesäisellä automatkalla olen vailla huolia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hei vaan Suomi! – Ke­säi­sel­lä au­to­mat­kal­la olen vailla huolia

21.06.2022 05:00
Tilaajille
Vuoden matkailualueeksi Suomessa valittiin Kolin matkailualue – Pelkosenniemen kunta sijoittui kolmanneksi

Vuoden mat­kai­lu­alueek­si Suo­mes­sa va­lit­tiin Kolin mat­kai­lu­alue – ­Pel­ko­sen­nie­men kunta si­joit­tui kol­man­nek­si

14.02.2022 10:31
Tilaajille
Matkailu kotimaassa lisääntyi viime kesänä – ulkomaanmatkailu yhä koronakuopassa

Mat­kai­lu ko­ti­maas­sa li­sään­tyi viime kesänä – ul­ko­maan­mat­kai­lu yhä ko­ro­na­kuo­pas­sa

21.10.2021 09:29
Luksusmökin huono sänky harmittaa, mutta turvatarkastusjonot eivät kiristä hermoa – näin lukijat kommentoivat Suomi-matkailua

Luk­sus­mö­kin huono sänky har­mit­taa, mutta tur­va­tar­kas­tus­jo­not eivät kiristä hermoa – näin lukijat kom­men­toi­vat Suo­mi-mat­kai­lua

21.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Liian kallista vai riittävästi vastinetta rahoille? Korona sai ihmiset matkustamaan Suomessa – kirjoita kokemuksiasi lomailusta kotimaassa

Liian kal­lis­ta vai riit­tä­väs­ti vas­ti­net­ta ra­hoil­le? Korona sai ihmiset mat­kus­ta­maan Suo­mes­sa – kir­joi­ta ko­ke­muk­sia­si lo­mai­lus­ta ko­ti­maas­sa

14.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Lähimatkailua ja piilotettuja helmiä - Meri-Lapistakin löytyy mielenkiintoisia matkakohteita
Pääkirjoitus

Lä­hi­mat­kai­lua ja pii­lo­tet­tu­ja helmiä - Me­ri-La­pis­ta­kin löytyy mie­len­kiin­toi­sia mat­ka­koh­tei­ta

11.07.2021 15:13
Näin nähtävyyttä hoidetaan talkoovoimin – "Kun tulee käymään täällä helteillä, hiidenkirnuista hohkaa kylmää ilmaa"

Näin näh­tä­vyyt­tä hoi­de­taan tal­koo­voi­min – "Kun tulee käymään täällä hel­teil­lä, hii­den­kir­nuis­ta hohkaa kylmää ilmaa"

06.07.2021 21:28 2
Tilaajille
Näin suuret kaupungit tyhjenivät jouluna, kun sadattuhannet matkustivat koronasta huolimatta – katso kotikaupunkisi tiedot

Näin suuret kau­pun­git tyh­je­ni­vät jou­lu­na, kun sa­dat­tu­han­net mat­kus­ti­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – katso ko­ti­kau­pun­ki­si tiedot

31.12.2020 08:51 1
Tilaajille
Kärnä esittää risteilyjen kohteeksi Tallinnan ja Tukholman sijaan Kemiä – "Ei mahdoton ajatus", laivayhtiöt toteavat

Kärnä esittää ris­tei­ly­jen koh­teek­si Tal­lin­nan ja Tuk­hol­man sijaan Kemiä – "Ei mah­do­ton aja­tus", lai­va­yh­tiöt to­tea­vat

04.10.2020 12:52 3
Tilaajille
Staycation voi viedä "outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja

Stay­ca­tion voi viedä "outoon paik­kaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundg­ren ja Jarmo Perälä jär­jes­tä­vät toi­sil­leen yl­lä­tys­mat­ko­ja

19.08.2020 09:01
Tilaajille
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Päiväkirja: Kirkonkylien uudet ympyrät

Päi­vä­kir­ja: Kir­kon­ky­lien uudet ympyrät

05.08.2020 07:00
Tilaajille
Pohjoisen pakkascharmille on löytynyt kilpailija – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi
Kolumni

Poh­joi­sen pak­kas­char­mil­le on löy­ty­nyt kil­pai­li­ja – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi

22.07.2020 11:03 2