Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Risteilyalukset
Suomen viennille tärkeä risteilyala osoittaa pieniä virkoamisen merkkejä – matkat käyntiin rokottamisen maailmanmestarimaassa tiukoin kriteerein

Suomen vien­nil­le tärkeä ris­tei­ly­ala osoit­taa pieniä vir­koa­mi­sen merk­ke­jä – matkat käyn­tiin ro­kot­ta­mi­sen maail­man­mes­ta­ri­maas­sa tiukoin kri­tee­rein

14.03.2021 07:00
Tilaajille
Kovia kokeneella Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kiinassa

Kovia ko­ke­neel­la Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kii­nas­sa

26.01.2021 12:15 1
Vähäisiä vaurioita saanut Viking Grace siirtyi Turkuun matkustajat mukanaan – korvaava alus reitille jo maanantaina

Vä­häi­siä vau­rioi­ta saanut Viking Grace siirtyi Turkuun mat­kus­ta­jat mu­ka­naan – kor­vaa­va alus rei­til­le jo maa­nan­tai­na

22.11.2020 19:26
Matkustajat pääsevät Turkuun Viking Gracella, joka hinattiin satamaan aamuyöstä – Amorella vie ruotsalaiset matkustajat Tukholmaan

Mat­kus­ta­jat pää­se­vät Turkuun Viking Gra­cel­la, joka hi­nat­tiin sa­ta­maan aa­mu­yös­tä – Amo­rel­la vie ruot­sa­lai­set mat­kus­ta­jat Tuk­hol­maan

22.11.2020 14:10
Viking Gracen matkustajalaivan pelastustyöt rauhoitetaan yön ajaksi – tilanne on vakaa ja matkustajat ovat turvassa

Viking Gracen mat­kus­ta­ja­lai­van pe­las­tus­työt rau­hoi­te­taan yön ajaksi – tilanne on vakaa ja mat­kus­ta­jat ovat tur­vas­sa

21.11.2020 22:22
Matkustajalaiva Viking Gracen pohjakosketus oli toinen lyhyen ajan sisään – "Tällaiset tapaukset tutkitaan tarkasti"

Mat­kus­ta­ja­lai­va Viking Gracen poh­ja­kos­ke­tus oli toinen lyhyen ajan sisään – "Täl­lai­set ta­pauk­set tut­ki­taan tar­kas­ti"

21.11.2020 16:18
Viking Grace ajanut karille Maarianhaminan edustalla, syynä ilmeisesti kova tuuli, ihmishenkiä ei ole vaarassa – näin kommentoi matkustaja

Viking Grace ajanut karille Maa­rian­ha­mi­nan edus­tal­la, syynä il­mei­ses­ti kova tuuli, ih­mis­hen­kiä ei ole vaa­ras­sa – näin kom­men­toi mat­kus­ta­ja

21.11.2020 18:38
Matkustajavarustamot ovat nyt polvillaan – rahti ja työmatkustus ei riitä liikenteen jatkamiseen

Mat­kus­ta­ja­va­rus­ta­mot ovat nyt pol­vil­laan – rahti ja työ­mat­kus­tus ei riitä lii­ken­teen jat­ka­mi­seen

30.09.2020 12:34
Näin Viking Amorellan onnettomuustutkinta etenee – laitteissa tallessa yksityiskohtaista tietoa laivan liikkeistä

Näin Viking Amo­rel­lan on­net­to­muus­tut­kin­ta etenee – lait­teis­sa tal­les­sa yk­si­tyis­koh­tais­ta tietoa laivan liik­keis­tä

21.09.2020 16:44