Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rikosepäilyt
HBL: Helsingin pormestaria Juhana Vartiaista epäillään rikoksesta

HBL: Hel­sin­gin por­mes­ta­ria Juhana Var­tiais­ta epäil­lään ri­kok­ses­ta

25.09.2023 20:53
Kolmen suomalaismiehen saama terrorismirikossyyte herättää toivottavasti päättäjätkin ymmärtämään vastuunsa puhumisistaan – viaton rasismiflirtti voi johtaa julmiin tekoihin
Pääkirjoitus

Kolmen suo­ma­lais­mie­hen saama ter­ro­ris­mi­ri­kos­syy­te he­rät­tää toi­vot­ta­vas­ti päät­tä­jät­kin ym­mär­tä­mään vas­tuun­sa pu­hu­mi­sis­taan – viaton ra­sis­mi­flirt­ti voi johtaa julmiin te­koi­hin

12.09.2023 17:00 10
Ruotsalaismedian mukaan Vittangissa löytyneet kuolleet olivat äiti ja tytär

Ruot­sa­lais­me­dian mukaan Vit­tan­gis­sa löy­ty­neet kuol­leet olivat äiti ja tytär

31.08.2023 09:49 1
Tilaajille
Vittangissa löytyi kaksi kuollutta naista – poliisi on ymmällään kuolinsyystä

Vit­tan­gis­sa löytyi kaksi kuol­lut­ta naista – poliisi on ym­mäl­lään kuo­lin­syys­tä

30.08.2023 15:58
Tilaajille
Sodankylän kunnan työntekijä pidätettiin virastaan – epäillään pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

So­dan­ky­län kunnan työn­te­ki­jä pi­dä­tet­tiin vi­ras­taan – epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

29.08.2023 15:50 3
Tilaajille
Puolustusvoimien evp. kenraali on saanut syytteen törkeästä raiskauksesta – kiistää rikoksen

Puo­lus­tus­voi­mien evp. ken­raa­li on saanut syyt­teen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta – kiistää ri­kok­sen

11.08.2023 14:43 2
Kemin Metsä Fibren biotuotetehtaan ulkomaalaisesta alihankkijasta on aloitettu esitutkinta – satoja työntekijöitä työllistäneen yrityksen epäillään harjoittaneen harmaata taloutta

Kemin Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan ul­ko­maa­lai­ses­ta ali­hank­ki­jas­ta on aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – satoja työn­te­ki­jöi­tä työl­lis­tä­neen yri­tyk­sen epäil­lään har­joit­ta­neen har­maa­ta ta­lout­ta

27.04.2023 14:06 6
Tilaajille
Yhtä miestä epäillään kadonneiden Katja Miinalaisen ja Saara Arvan henkirikoksista – poliisi pyytää havaintoja: ovat ajelleet ja leiriytyneet Lapissa

Yhtä miestä epäil­lään ka­don­nei­den Katja Mii­na­lai­sen ja Saara Arvan hen­ki­ri­kok­sis­ta – poliisi pyytää ha­vain­to­ja: ovat ajel­leet ja lei­riy­ty­neet Lapissa

09.12.2022 10:32 1
Kansanedustaja Wille Rydmania koskeva epäilty seksuaalirikos syyteharkintaan

Kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia koskeva epäilty sek­suaa­li­ri­kos syy­te­har­kin­taan

17.11.2022 16:40
Suomen suurin marjojen ostaja Valio ilmoittaa tarkastuksistaan marjayrityksille etukäteen eikä marjanpoimijoita aina kuulla – Polaricaan viimeisin vierailu syyskuussa

Suomen suurin mar­jo­jen ostaja Valio il­moit­taa tar­kas­tuk­sis­taan mar­ja­yri­tyk­sil­le etu­kä­teen eikä mar­jan­poi­mi­joi­ta aina kuulla – Po­la­ri­caan vii­mei­sin vie­rai­lu syys­kuus­sa

07.11.2022 17:32 11
Ihmiskauppatutkinnassa vangittu hallitusneuvos Olli Sorainen vapautettiin – epäillään edelleen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä

Ih­mis­kaup­pa­tut­kin­nas­sa van­git­tu hal­li­tus­neu­vos Olli So­rai­nen va­pau­tet­tiin – epäil­lään edel­leen tör­keäs­tä lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta ja tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käy­tös­tä

04.11.2022 15:11 3
Tilaajille
Polarican ex-toimitusjohtaja Jukka Kristo pysyy vangittuna

Po­la­ri­can ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Jukka Kristo pysyy van­git­tu­na

01.11.2022 16:03 4
Vakavilla rikosepäilyllä voi olla vaikutuksia luonnonmarjojen kaupalliseen keräilyyn, mikä on täysin ulkomaisten poimijoiden varassa – jäävätkö marjat jatkossa metsään?
Pääkirjoitus

Va­ka­vil­la ri­kos­epäi­lyl­lä voi olla vai­ku­tuk­sia luon­non­mar­jo­jen kau­pal­li­seen ke­räi­lyyn, mikä on täysin ul­ko­mais­ten poi­mi­joi­den varassa – jää­vät­kö marjat jat­kos­sa met­sään?

31.10.2022 19:30 15
Tilaajille
Ihmiskauppatutkinnassa vangittu Jukka Kristo siirretty pois tehtävästään – pyysi itse eroa

Ih­mis­kaup­pa­tut­kin­nas­sa van­git­tu Jukka Kristo siir­ret­ty pois teh­tä­väs­tään – pyysi itse eroa

31.10.2022 16:04 9
Polarican ja ministeriön vakavat rikosepäilyt osuvat suoraan marjabisneksen sydämeen – kokosimme yhteen mitä epäilyistä ja niiden taustoista tiedetään

Po­la­ri­can ja mi­nis­te­riön vakavat ri­kos­epäi­lyt osuvat suoraan mar­ja­bis­nek­sen sy­dä­meen – ko­ko­sim­me yhteen mitä epäi­lyis­tä ja niiden taus­tois­ta tie­de­tään

01.11.2022 09:54 30
Tilaajille
Polaricaan liittyvä ihmiskauppaepäily myös Haaparannalla – Ruotsin maahanmuuttovirasto on tehnyt poliisille ilmoituksen

Po­la­ri­caan liit­ty­vä ih­mis­kaup­pa­epäi­ly myös Haa­pa­ran­nal­la – Ruotsin maa­han­muut­to­vi­ras­to on tehnyt po­lii­sil­le il­moi­tuk­sen

06.10.2022 21:37 3
Tilaajille
Kommentti: On mahdotonta tietää, mitä thaimaalaispoimijan hymyn takana piilee
Kolumni

Kom­ment­ti: On mah­do­ton­ta tietää, mitä thai­maa­lais­poi­mi­jan hymyn takana piilee

05.10.2022 19:47 18
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashankkeen vetäjän Harri Vatasen toimet kiinnostavat syyttäjää ja konkurssipesää

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­keen vetäjän Harri Vatasen toimet kiin­nos­ta­vat syyt­tä­jää ja kon­kurs­si­pe­sää

03.10.2022 14:26 6
Tilaajille
Keskusrikospoliisi epäilee kansanedustaja Wille Rydmania seksuaalirikoksesta

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si epäilee kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta

15.07.2022 17:31
Poliisi ei ole etsinnöistä huolimatta tavoittanut vaimonsa taposta epäiltyä torniolaismiestä

Poliisi ei ole et­sin­nöis­tä huo­li­mat­ta ta­voit­ta­nut vai­mon­sa taposta epäil­tyä tor­nio­lais­mies­tä

01.07.2022 17:33