Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen suurin mar­jo­jen ostaja Valio il­moit­taa tar­kas­tuk­sis­taan mar­ja­yri­tyk­sil­le etu­kä­teen eikä mar­jan­poi­mi­joi­ta aina kuulla – Po­la­ri­caan vii­mei­sin vie­rai­lu syys­kuus­sa

Ihmiskauppatutkinnan keskiössä oleva Polarica Marjanhankinta on Valion suurin marjantoimittaja. Valio aikoo tehdä päätöksiä yrityksen suhteen sitten, kun lisätietoa rikosjutusta saadaan.

Valio ostaa Polaricalta mustikkaa, puolukkaa ja hillaa, ja marjoja käytetään laajaan valikoimaan Valion tuotteita.
Valio ostaa Polaricalta mustikkaa, puolukkaa ja hillaa, ja marjoja käytetään laajaan valikoimaan Valion tuotteita.
Kuva: Tiina Wallin

Suomen suurin marjojen ostaja Valio valvoo marjantoimittajayritystensä työoloja tarkastuksilla, joista ilmoitetaan yrityksille etukäteen. Marjayritysten edustajat ovat näissä "katselmoinneissa" läsnä eikä marjanpoimijoita joka kerta haastatella, Valiosta kerrotaan.

Kysyimme Valiolta, miten se pyrkii varmistamaan marjanpoimijoiden lainmukaisen kohtelun marjantoimittajayrityksissään. Viime kuussa julki tullut marja-alan ihmiskauppatutkinta on jälleen kiinnittänyt huomion ulkomaalaisten marjanpoimijoiden oloihin Suomessa. Rikostutkinnan keskiössä oleva Polarica Marjanhankinta on Valion suurin marjantoimittaja.

Valion hankintajohtaja Kirsti Rautio kertoo, että Valion edustajat tekevät katselmointeja marjayrityksiin pääsääntöisesti kerran vuodessa poimintakaudella. Hänen mukaansa niissä tarkastetaan marjanpoimijoiden poiminta- ja työolosuhteita sekä majoitustilojen kuntoa ja turvallisuutta.

– Poimijoiden haastatteluja ei tehdä aina, mutta mahdollisuuksien mukaan on pyritty haastattelemaan yksittäisiä poimijoita tulkin välityksellä, Rautio sanoo.

"Myös poimijoiden sanaton viestintä tärkeää"

STT kysyi Rautiolta, että jos tarkastuksesta ilmoitetaan marjayrityksille etukäteen eikä poimijoita välttämättä kuulla, saako Valio välttämättä todenmukaista kuvaa tilanteesta yrityksissä?

– Niin, se on varmaan hyvä kysymys -- Emme ehkä ole pohtineet sitä siltä kannalta, koska jos tekisimme yllätyskäynnin, emme varmaan tietäisi, missä poimijat ovat, koska tuskin he siellä leirillä koko ajan ovat, vaan oletettavasti poimimassa. Mutta tätäkin voidaan varmasti miettiä, että onko jotain kehitysehdotuksia ja -ajatuksia tulevaisuudessa, Rautio sanoi.

Vertailun vuoksi aluehallintovirastot eivät ilmoita työsuojelutarkastuksistaan yrityksiin etukäteen. Esimerkiksi elokuussa avi oli vieraillut Polarican majoituspaikoissa myöhään illalla varmistaakseen, että poimijat olivat jo palanneet päivän töistään. Avin tarkastuksissa havaittiin puutteita muun muassa siinä, miten poimijoita oli perehdytetty heidän oikeuksistaan sekä heitä neuvovista ja oikeusturvaa antavista tahoista Suomessa.

Vaikka Valion edustajat eivät aina kuule poimijoita henkilökohtaisesti, Raution mukaan he tekevät kuitenkin havaintoja poimijoiden käytöksestä.

– Poimijoiden kohtaamisessa tärkeä elementti on myös sanaton viestintä, eli miten avoimesti ja iloisesti poimijat kohtaavat ja vastaanottavat vieraat. Polarican katselmoinnin yhteydessä leireillä poimijat ovat olleet aina avoimia kohdatessa.

Syyskuisella vierailulla ongelmia ei havaittu

Valio teki Polaricaan viimeisimmän vierailun syyskuussa, jolloin ongelmia ei Raution mukaan havaittu. Tätä edeltänyt katselmointi tapahtui vuonna 2019, koska koronan takia vierailut jouduttiin laittamaan pariksi vuodeksi jäihin.

– Yritysten kanssa käydään läpi, onko heillä jotain korjattavaa tai parannettavaa. En kommentoi nyt pelkästään Polaricaa, mutta yleisesti ottaen tiedän, että silloin kun meillä on ollut huomautettavaa, asioita on korjattu, Rautio sanoo.

Liiketoimintasyihin vedoten Valio ei kerro, kuinka paljon marjoja se on Polaricalta ostanut tai mihin hintaan. Raution mukaan Valio ostaa Polaricalta mustikkaa, puolukkaa ja hillaa, ja marjoja käytetään laajaan valikoimaan Valion tuotteita.

– Tässä vaiheessa, kun rikostutkinta on kesken, on liian aikaista spekuloida, että mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Tämän vuoden osalta kaikki on jo hoidettu ja tehty. Ensi vuoden osalta toivomme, että meillä on silloin jo lisätietoa asiasta. Eli päätökset tehdään, kun meillä on lisätietoa.

Avi oli vieraillut Polarican majoituspaikoissa myöhään illalla varmistaakseen, että poimijat olivat jo palanneet päivän töistään.
Avi oli vieraillut Polarican majoituspaikoissa myöhään illalla varmistaakseen, että poimijat olivat jo palanneet päivän töistään.
Kuva: ANSSI JOKIRANTA

Raution mukaan Valio on saanut Polaricalta selvitystä asiasta ja myös jatkaa tilanteen selvittämistä yrityksen kanssa. Hänen tiedossaan ei ole, että poliisi olisi ollut Valioon yhteydessä tutkinnan takia.

Rautio korostaa, että raaka-aineiden ja toimittajien vastuullisuus on Valiolle erittäin tärkeää, eikä yhtiö hyväksy toimitusketjuissaan minkäänlaisia ihmisoikeusrikkomuksia.

– (Polarican suhteen) kyseessä tosiaan on vasta rikosepäily, mutta olemme jo istuneet alas ja aloittaneet mietinnän siitä, ovatko toimittajahallinnan toimenpiteet meillä yleisesti ottaen riittävällä tasolla.

– Tilanne kokonaisuudessaan on vaikea ja yllättäväkin. Sitä on vaikea kommentoida tässä vaiheessa, kun kukaan ei tiedä, mihin osa-alueeseen tämä liittyy. Kovasti odotamme, että saisimme lisätietoa.

Poliisi: Poimijoita erehdytetty ja riistetty

Poliisin ja Rajavartiolaitoksen tutkinnassa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2020–2022. Jutussa on kaksi ihmistä vangittuina törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä. He ovat Polarica Marjanhankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja thaimaalainen nainen, joka on välittänyt thaimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen.

Jutussa epäillään myös työ- ja elinkeinoministeriön korkeaa virkamiestä, hallitusneuvos Olli Soraista törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Myös hän oli vajaan viikon vangittuna, mutta vapautettiin viime viikon perjantaina. Poliisin mukaan vangitsemisen jatkaminen ei ollut hänen kohdallaan enää tarpeellista.

Maanantaina TEM kertoi pidättäneensä Soraisen virastaan rikostutkinnan ajaksi.

Poliisi on ollut rikosepäilyistä hyvin vaitonainen vedoten esitutkinnan turvaamiseen. Aiemmin poliisi on kertonut, että jutussa epäillään, että poimijoita on erehdytetty ja riistetty ja että heillä on teetetty pakkotyönomaista työtä. Lahjusten avulla epäillään saadun merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa.