Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Redu Edu Oy
Viimeisin tunti
Mainos REDU Edu Oy

Met­sä­ala tar­vit­see osaajia – te­hok­kaat täs­mä­kou­lu­tuk­set tuot­ta­vat no­peas­ti am­mat­ti­lai­sia

06:00
Vanhemmat
Mainos REDU Edu Oy

Ra­ken­nus­alan osaa­mis­ta tar­vi­taan – REDU Edu kou­lut­taa te­ki­jöi­tä jopa parissa kuu­kau­des­sa

19.07.2021 08:43
Mainos REDU Edu Oy

“Kou­lu­tam­me aloil­le, joilla on töitä” – Si­nus­ta­ko kone- ja me­tal­li­alan osaaja?

06.07.2021 08:00
Mainos REDU Edu Oy

Te­ki­jöi­tä met­sä­alal­le – "E­ten­kin naisia toi­vo­taan alalle enem­män"

24.04.2021 06:00
Mainos REDU Edu Oy

Tuo­te­ke­hi­tyk­sel­lä kysyntä kasvuun

11.02.2021 06:00

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Mainos REDU Edu Oy

Ko­ro­na­krii­sis­tä yli ja eteen­päin - "Hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­kyä sekä val­miuk­sia rea­goi­da ja ke­hit­tää toi­min­taa"

22.06.2020 06:00
Mainos REDU Edu Oy

REDU Edu Oy tarjoaa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­an­ta­jil­le – ”Tär­kein­tä on, että yritys saa juuri sen osaa­mi­sen mitä se nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­see”

02.04.2020 06:00