Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Redu Edu Oy
Työturvallisuuskortin suorittaminen onnistuu vaikka kotoa käsin – REDU Edun koulutuksessa käynyt yli 1000 työntekijää: ”Ihmisläheinen ote saa kiitosta”
Mainos REDU Edu Oy

Työ­tur­val­li­suus­kor­tin suo­rit­ta­mi­nen on­nis­tuu vaikka kotoa käsin – REDU Edun kou­lu­tuk­ses­sa käynyt yli 1000 työn­te­ki­jää: ”Ih­mis­lä­hei­nen ote saa kii­tos­ta”

15.10.2021 06:00
Metsäala tarvitsee osaajia – tehokkaat täsmäkoulutukset tuottavat nopeasti ammattilaisia
Mainos REDU Edu Oy

Met­sä­ala tar­vit­see osaajia – te­hok­kaat täs­mä­kou­lu­tuk­set tuot­ta­vat no­peas­ti am­mat­ti­lai­sia

02.08.2021 08:00
Rakennusalan osaamista tarvitaan – REDU Edu kouluttaa tekijöitä jopa parissa kuukaudessa
Mainos REDU Edu Oy

Ra­ken­nus­alan osaa­mis­ta tar­vi­taan – REDU Edu kou­lut­taa te­ki­jöi­tä jopa parissa kuu­kau­des­sa

19.07.2021 08:43
“Koulutamme aloille, joilla on töitä” – Sinustako kone- ja metallialan osaaja?
Mainos REDU Edu Oy

“Kou­lu­tam­me aloil­le, joilla on töitä” – Si­nus­ta­ko kone- ja me­tal­li­alan osaaja?

06.07.2021 08:00
Tekijöitä metsäalalle – "Etenkin naisia toivotaan alalle enemmän"
Mainos REDU Edu Oy

Te­ki­jöi­tä met­sä­alal­le – "E­ten­kin naisia toi­vo­taan alalle enem­män"

24.04.2021 06:00
Tuotekehityksellä kysyntä kasvuun
Mainos REDU Edu Oy

Tuo­te­ke­hi­tyk­sel­lä kysyntä kasvuun

11.02.2021 06:00
Työnhakijoita koulutetaan koronaviruksen pikatestien ottajiksi Lapin lentoasemille – Kittilän kokeilu osoittautui hyvin onnistuneeksi, näin testi otetaan

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Koronakriisistä yli ja eteenpäin - "Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten sopeutumiskykyä sekä valmiuksia reagoida ja kehittää toimintaa"
Mainos REDU Edu Oy

Ko­ro­na­krii­sis­tä yli ja eteen­päin - "Hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­kyä sekä val­miuk­sia rea­goi­da ja ke­hit­tää toi­min­taa"

22.06.2020 06:00
REDU Edu Oy tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja työnantajille – ”Tärkeintä on, että yritys saa juuri sen osaamisen mitä se nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee”
Mainos REDU Edu Oy

REDU Edu Oy tarjoaa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­an­ta­jil­le – ”Tär­kein­tä on, että yritys saa juuri sen osaa­mi­sen mitä se nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­see”

02.04.2020 06:00