Mainos

REDU Edu Oy tarjoaa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­an­ta­jil­le – ”Tär­kein­tä on, että yritys saa juuri sen osaa­mi­sen mitä se nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­see”

Lapin alueella pääosin toimiva REDU Edu Oy tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja työnantajille. Lue alta, mitä kaikkea laadukas palveluvalikoima sisältää.

REDU Edu hyödyntää toiminnassaan verkostoja. "Ostamme laadukkaita palveluita, kuten puhujia ja kouluttajia ulkopuolisilta tahoilta järjestämiämme kursseja ja koulutuksia varten. Haemme kumppanuuksia hyvin laajalti", toteaa REDU Edu:n toimitusjohtaja Kari Rekilä.
REDU Edu hyödyntää toiminnassaan verkostoja. "Ostamme laadukkaita palveluita, kuten puhujia ja kouluttajia ulkopuolisilta tahoilta järjestämiämme kursseja ja koulutuksia varten. Haemme kumppanuuksia hyvin laajalti", toteaa REDU Edu:n toimitusjohtaja Kari Rekilä.

Nimen ei pidä johtaa harhaan. Kun puhutaan REDU Edu Oy:sta, ei kyseessä ole suinkaan Lapin koulutuskeskus REDU, vaan viime vuonna perustettu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on kotimaiset ja kansainväliset koulutus- sekä asiantuntijapalvelut.

REDU Edu Oy toimii Rovaniemeltä käsin ja sen toimialue on Lapin lisäksi myös Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa.

– Koulutuspalveluihimme kuuluvat yritysten ja yhteisöjen henkilöstökoulutus sekä yhteishankintakoulutuksina toteutettavat täsmäkoulutukset, rekrykoulutukset, muutoskoulutukset sekä koulutusvienti. Räätälöimme koulutukset yrityskohtaisesti eli yritysten tarpeiden mukaan, esittelee REDU Edu:n toimitusjohtaja Kari Rekilä yhtiön tarjontaa.

REDU Edu:lla työskentelee tällä hetkellä neljästä henkilöstä koostuva tiimi. Koulutuspalveluiden toteutuksessa yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä niin paikallisen kuin valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa.

– Hyödynnämme verkostoja. Ostamme laadukkaita palveluita, kuten puhujia ja kouluttajia ulkopuolisilta tahoilta järjestämiämme kursseja ja koulutuksia varten. Verkoston kautta löydämme myös tahoja, jotka tarvitsevat apua koulutusten tai asiantuntijapalveluiden saralla. Toimimme yhteistyössä muuan muassa ELY:n, Te-palveluiden ja eri organisaatioiden kanssa. Haemme kumppanuuksia hyvin laajalti, toteaa Rekilä.

Osaamiskartoituksesta yrityksen tarpeisiin kohdennettavaan koulutukseen

REDU Edu:n palveluiden tavoitteena on ensisijaisesti tukea yrityksiä ja yhteisöjä niiden kehittämis- ja muutostarpeissa. Yhtiöltä löytyy konkreettisia työkaluja sekä henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen, että vahvuuksien esille nostamiseen.

– Olemme tehneet yli 800 osaamiskartoitusta tähän päivään mennessä niin kunnallisille kuin julkisille organisaatioille - aikaisemmin oppilaitos REDU:n alla ja nyt omana yrityksenä, Rekilä kommentoi.

Osaamiskartoituksen tarkoituksena on tuoda esille osaamisen kehittämisen tarpeita ja parantaa yrityksen pitkän- ja lyhyen aikavälin kilpailukykyä. Alussa työnantaja määrittelee, REDU Edu:n asiantuntijan tukemana, mitä osaamisia yritys tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa sekä arvioi mikä merkitys niillä on liiketoiminnan menestymisen kannalta. Tämän jälkeen sekä esimies, työntekijä ja mahdollisesti 1-3 kollegaa vastaavat kartoitukseen sähköisesti. Yritys saa kartoituksesta kehittämis- ja koulutussuunnitelman, missä REDU Edun laajat verkostot ovat myös hyödynnettävissä.

– Osaamiskartoituksen avulla saamme kohdennettua kehittämistoimenpiteet yrityksen tarpeeseen. Osaamisen kehittäminen on yrityksen tulevaisuuden varmistamista, muistuttaa Rekilä.

Esimiesvalmennusta yrityskohtaisesti tai avoimina koulutuksina

REDU Edu tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja työnantajille läpi vuoden. Tarjontaan kuuluu tällä hetkellä muuan muassa Esimiesvalmennus, Metsäntuntija, Extended Disc -henkilöanalyysi ja Teollisuusmätsi. Jokainen on uniikki tarjonnaltaan.

Esimiesvalmennus tarjoaa vastauksia ja konkreettisia työkaluja muuttuvaan, parempaan johtamiseen, arjen haasteisiin ja tulokselliseen toimintaan. Toimialalla ei ole väliä, esittelee REDU Edu:n HRD-asiantuntija Maria Kianen.

– Esimiesvalmennukset ovat joko yrityskohtaisia, jotka räätälöidään yritysten tarpeisiin tai avoimia, eri yritysten esimiestehtävissä työskentelevien valmennuspäiviä, joihin voi tälläkin hetkellä ilmoittautua. Kevään valmennuspäivät järjestetään etänä. Mukana on vierailevia kouluttajia eri aloilta ja osa-alueilta, kertoo Kianen.

REDU Edu:n tarjontaan kuuluu tällä hetkellä muuan muassa Esimiesvalmennus, Metsäntuntija, Extended Disc -henkilöanalyysi ja Teollisuusmätsi. "Jokainen on uniikki tarjonnaltaan", kommentoi REDU Edu:n HRD-asiantuntija Maria Kianen.
REDU Edu:n tarjontaan kuuluu tällä hetkellä muuan muassa Esimiesvalmennus, Metsäntuntija, Extended Disc -henkilöanalyysi ja Teollisuusmätsi. "Jokainen on uniikki tarjonnaltaan", kommentoi REDU Edu:n HRD-asiantuntija Maria Kianen.

Henkilöanalyysi auttaa ymmärtämään itseään ja muita

Jos yrityksellä tai työyhteisöllä on halu kehittää organisaation vuorovaikutusta ja tehostaa toimintaa, kannattaa tällöin avuksi ottaa Extended DISC® -henkilöanalyysi. Se on itsearvio, joka tunnistaa yksilön toimintatyylin vahvuudet ja kehittämisalueet. Henkilöanalyysi on täysin uusi palvelu REDU Edu:n valikoimassa.

– Lähetämme ilmoittautuneille linkin analyysiin, jonka he voivat tehdä verkossa. Jokainen osallistuja saa oman henkilökohtaisen analyysin tulokset ja esimies yhteenvedon tiiminsä tuloksista. Tämän jälkeen työtiimi purkaa tulokset yhdessä, ohjeistaa Kianen.

– Extended Disc -henkilöanalyysi on koettu mielenkiintoiseksi ja erittäin hyödylliseksi. Sen avulla testin tekijä pääsee ymmärtämään muita paremmin sekä heidän toimintatapojaan. Samalla osallistujat oppivat myös hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja saavat vinkkejä toimintansa kehittämiseen, luettelee Kianen.

Metsäntuntija-valmennus avuksi metsäkoneyrityksille

Lisäksi REDU Edu:lta löytyy kehittämisvalmennus nimeltä Metsäntuntija, joka on suunnattu metsäkoneyrittäjille. Valmennus tarjoaa kustannustehokkaasti toimintamalleja ja työvälineitä metsäkoneyrityksen johtamiseen, henkilöstöhallintaan, talouteen ja osaamisen kehittämiseen.

– Valmennus koostuu yhteensä 10 koulutuspäivästä. Kaikille yhteisissä päivissä (5) käydään läpi konkreettisia esimerkkejä toisista yrityksistä ja asiantuntijaluentoja. Asioita lähestytään käytännön esimerkkitapausten kautta ja nähdään, miten muilla toimialoilla hoidetaan asiat. Jokainen voi ottaa parhaat vinkit mukaansa, vinkkaa Kianen.

–Yhteisiä päiviä seuraa aina yrityskohtainen päivä (5) osallistujien yrityksissä tai toivomissa paikoissa. Yrityskohtaisissa päivissä jatketaan yhteisissä päivissä käsiteltyjen asioiden työstämistä ja miten toimintamalleja voitaisiin kehittää juuri tähän yritykseen sopivaksi.

Yrittäjä voi ottaa valmennukseen mukaan haluamansa henkilöt työyhteisöstä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat käytännönläheisiä työkaluja, kuten konkreettista apua rekrytointi- ja perehdytysprosesseihin, toteaa Kianen.

Metsäntuntija valmennus järjestetään keväällä heti, kun mahdollista. REDU Edu ottaa edelleen vastaan ilmoituksia. Ilmoittaudu täältä. 

Yrityksen ja työntekijän mätsi

REDU Edu:n valikoimasta löytyvän Teollisuusmätsin tarkoituksena on yhdistää yritykset ja rekrytoitavat työntekijät räätälöitävien koulutuspalveluiden muodossa.

– Tehtävänämme on ensin hakea työvoimaa tarvitsevia yrityksiä, määritellä heidän osaamistarpeensa ja lopuksi suunnitella koulutukset tämän pohjalta. Valitsemme henkilöt yhdessä yrityksen kanssa, esittelee Rekilä ja lisää:

– Teollisuusmätsi antaa koulutusten myötä mahdollisuuden tutustua potentiaalisiin työntekijöihin yrityksen omassa toimiympäristössä ja todellisissa työtilanteissa.

Laadukkaiden koulutusten ja valmennuksien lisäksi REDU Edu tarjoaa myös lupa- ja korttikoulutuksia. Se onkin Lapin yksi johtavia työturvakouluttajia.

– Palveluvalikoimamme on todella laaja ja monipuolinen. Tärkeintä toiminnassamme on olla tiiviisti asiakaskunnassa ja kuunnella heitä herkällä korvalla. Tavoitteenamme on, että yritysasiakas saa juuri sen osaamisen mitä se sillä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvitsee, summaa Rekilä.

– Ota rohkeasti yhteyttä, jos koulutukset tai valmennukset kiinnostavat!

INFOBOKSI

REDU Edu Oy

Tutustu Redu Edu:n työelämäpalveluihin >> 

Käyntiosoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi


Ota yhteyttä!

Kari Rekilä

Toimitusjohtaja

puh. 040 037 4668

kari.rekila@redu.fi


Maria Kianen

HRD-asiantuntija

p. 040 668 8396

maria.kianen@redu.fi