Mainos

Te­ki­jöi­tä met­sä­alal­le – "E­ten­kin naisia toi­vo­taan alalle enem­män"

Metsäalalla riittää töitä. Osaavista tekijöistä on jopa pula. Alalle pyritäänkin nyt saamaan lisää kiinnostuneita kolmen viikon mittaisen tutustumiskoulutuksen kautta.

Työelämä on vahvasti mukana Metsäala tutuksi -koulutuksen järjestelyissä. Yrittäjä Marko Muuronen ja kouluttaja Tuomo Seikkula suunnittelevat yhdessä koulutuksen aikana toteutettavia työmaavierailuja.
Työelämä on vahvasti mukana Metsäala tutuksi -koulutuksen järjestelyissä. Yrittäjä Marko Muuronen ja kouluttaja Tuomo Seikkula suunnittelevat yhdessä koulutuksen aikana toteutettavia työmaavierailuja.

Puun kysyntä kasvaa koko ajan, ja Lapissa toteutettavat suurhankkeet tulevat lisäämään kysyntää jatkossakin. Uusia tekijöitä alalle innostetaan Metsäala tutuksi -koulutuksen kautta. Toteutuksia on aluksi Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Kemissä useamman kerran vuoden aikana.

– Metsäteollisuus on Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja. Tulevat tehdasinvestoinnit takaavat sen, että osaajille tulee olemaan tarvetta jatkossakin, kouluttaja Tuomo Seikkula REDU Edu Oy:stä kertoo.

– Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin metsäalan töihin. Tarkoitus on antaa riittävästi näkemystä alan työstä, jotta sen jälkeen voi päättää, haluaako jatkaa kouluttautumista alalle, Seikkula lisää.

Koulutuksen aikana harjoitellaan simulaattoreilla ja oikealla metsäkoneella, tutustutaan puutavara-autoihin, opetellaan pientyökoneiden käyttöä ja suoritetaan korttikoulutuksia. Työmaavierailuilla kuullaan yrittäjien ajatuksia ja nähdään työtä käytännössä. Tavoitteena on, että osallistuja saa tarpeeksi kattavan näkemyksen metsäalan työtehtävistä.

Koulutus kestää 15 päivää ja sen päätteeksi jokaiselle tehdään oma urasuunnitelma sekä kartoitetaan jatko-opintomahdollisuudet. Osallistujille selvitellään myös sopivimmat koulutuksen toteutus- ja tukimuodot.

Metsäkoneyrittäjät ovat tiiviisti mukana tutustumiskoulutuksen järjestelyissä. Huoli osaajapulasta on kaikkien yhteinen, ja yrittäjät haluavat olla omalta osaltaan mukana tutustuttamassa alaan.

– Meidän pitää käyttää kaikki konstit ja saada innokkaita ihmisiä alalle. Etenkin naisia toivotaan alalle enemmän. Naiset ovat usein tosi taitavia ja huolellisia, Marko Muuronen Konemetsä Oy:stä kertoo.

”Motivoituneista ja osaavista työntekijöistä on pula. Sellaisille henkilöille on aivan vuorenvarmasti töitä”, yrittäjä Marko Muuronen Konemetsä Oy:stä toteaa.
”Motivoituneista ja osaavista työntekijöistä on pula. Sellaisille henkilöille on aivan vuorenvarmasti töitä”, yrittäjä Marko Muuronen Konemetsä Oy:stä toteaa.

Metsäalan työ on haastavaa, mutta myös antoisaa. Nykyaikaisilla koneilla työ on pääsääntöisesti siistiä ja kevyttä, ja oman työn jälki näkyy konkreettisesti. Työskentely tapahtuu yleensä pienissä tiimeissä, ja sosiaalisuutta työhön tuo erilaisten viestintäsovellusten käyttö.

– Uudet työntekijät laitetaan aina alussa kokeneemman kaverin mukaan, ja työhön opastus tehdään hyvin. Itsevarmuus kasvaakin yleensä kohisten uusilla tekijöillä, kun hommaa oppii koko ajan enemmän, Muuronen kertoo.

REDU Edu Oy:n järjestämästä työvoimakoulutuksesta lisätietoja: redu.fi/metsaalatutuksi