Mainos

Ko­ro­na­krii­sis­tä yli ja eteen­päin - "Hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­kyä sekä val­miuk­sia rea­goi­da ja ke­hit­tää toi­min­taa"

Polar Lights Tours Oy on perheomisteinen Sirkassa sijaitseva maatila, joka tarjoaa asiakkailleen elämyksiä Lapin luonnosta. Yritys on päättänyt hyödyntää hankkeen palveluita. Kuvassa yrityksen työntekijä Tanja Alatalo. Kuvassa yrittäjä Päivi Hiukka.
Polar Lights Tours Oy on perheomisteinen Sirkassa sijaitseva maatila, joka tarjoaa asiakkailleen elämyksiä Lapin luonnosta. Yritys on päättänyt hyödyntää hankkeen palveluita. Kuvassa yrityksen työntekijä Tanja Alatalo.
Polar Lights Tours Oy on perheomisteinen Sirkassa sijaitseva maatila, joka tarjoaa asiakkailleen elämyksiä Lapin luonnosta. Yritys on päättänyt hyödyntää hankkeen palveluita. Kuvassa yrityksen työntekijä Tanja Alatalo.

Moni lappilainen yritys ei palaudu entiselleen koronakriisin jälkeen. Tämä käy ilmi tuoreesta Lapin yrittäjien teettämästä liiketoimintakyselystä. Runsas puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että heidän liiketoimintansa jatkuu sopeutettuna poikkeustilan jälkeen. Yli 1500 lappilaista yrittäjää on hakeutunut määräaikaisesti työttömäksi ja he etsivät liiketoiminnalleen uutta suuntaa.

REDU Edu Oy:n ESR-hanke Koronakriisin yli ja eteenpäin auttaa vuoden loppuun asti yrityksiä koronan aiheuttamassa äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa. Muun muassa Polar Lights Tours Oy on jo päättänyt hyödyntää hankkeen palveluita.  Polar Lights Tours Oy on perheomisteinen Sirkassa sijaitseva maatila, joka tarjoaa asiakkailleen elämyksiä Lapin luonnosta.

– Liiketoimintamme pysähtyi kokonaan maaliskuun 22. päivä 2020 ja jouduimme lomauttamaan ja irtisanomaan suurimman osan henkilökunnasta välittömästi. Joudumme nyt varautumaan seuraavien sesonkien ja talvien kysynnän epävarmuuteen ja mahdolliseen asiakasvirran ja -segmentin sekä ostokäyttäytymisen ja arvotuksen muuttumiseen, yrittäjä Päivi Hiukka ja Tanja Alatalo kommentoivat.

Koronakriisistä selvitäkseen yritykset helposti ajattelevat akuutisti vain lähitulevaisuutta. Samalla kannattaisi kuitenkin tehdä uusia suunnitelmia myös pitkälle aikavälille.  On tärkeää, ettei yritys jää paikoilleen tässä tilanteessa, vaan nyt on aika kehittää ja pohtia kunnolla tulevaa. Tässä ideointityössä voi syntyä uusia oivalluksia, miten selvitä uudessa toimintaympäristössä ja luoda kestäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäviä liiketoimintamalleja.

Koronakriisin yli ja eteenpäin -hankkeen palveluihin kuuluu webinaareja yhdeksästä eri teemasta. Näiden lisäksi sparrauksissa yritys saa henkilökohtaista tukea. Hankkeen palvelua voivat hyödyntää lappilaiset mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset. Tavoitteena on löytää uusia keinoja liiketoiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen.

Yritykset voivat osallistua webinaareihin tai katsoa tallenteet jälkikäteen oman aikataulunsa mukaisesti koko loppuvuoden ajan. Ilmoittautumisen jälkeen osallistujille lähetetään linkki palveluun, josta löytyvät jo pidetyt webinaarit sekä materiaalit. Parhaimman hyödyn luonnollisesti saa, jos osallistuu muiden yritysten kanssa yhteisiin webinaareihin ja saa vertaistukea.

– Hankkeen tarjoaman palvelun sisältö on mielestämme hyvin monipuolinen ja laaja auttaen yritystä kehittämään toimintaansa sekä henkilökuntaa. Suosittelemme lämpimästi mukaan tulemista! Hyötyä on jo pelkästään verkostoitumisesta sekä siitä, että joku niin sanotusti puskee eteenpäin, rohkaisevat Päivi Hiukka ja Tanja Alatalo.

Hanke toteutetaan 1.5.-31.12.2020, ja sen rahoitus tulee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Osallistuminen valmennukseen on yrittäjille maksutonta, mutta valmennuksen kautta saatu ESR-tuki lasketaan yritysten de minimistukeen.

INFOBOKSI

Lisätietoa: Redu.fi/koronakriisinyli   

Ilmoittautuminen: webropol.com/s/koronakriisi

-