Mainos

Met­sä­ala tar­vit­see osaajia – te­hok­kaat täs­mä­kou­lu­tuk­set tuot­ta­vat no­peas­ti am­mat­ti­lai­sia

Rovaniemeläinen REDU Edu innostaa lyhyillä mutta monipuolisilla täsmäkoulutuksillaan uusia tekijöitä metsäalalle. Koulutusten tavoitteena on antaa opiskelijoille työelämän vaatimusten mukaiset taidot, joilla pärjää metsäalan toisinaan tiukassakin työtahdissa.

REDU Edun metsäalan koulutuksissa koneiden hallintaa opetellaan aluksi simulaattoriympäristössä.
REDU Edun metsäalan koulutuksissa koneiden hallintaa opetellaan aluksi simulaattoriympäristössä.

– Metsäalalla riittää töitä, ja osaavista tekijöistä on jopa pula, rovaniemeläisen REDU Edun metsäalan vastuukouluttaja Tuomo Seikkula toteaa.

– Puun kysyntä kasvaa koko ajan, ja metsäteollisuuden suurhankkeet Lapissa ja muualla tulevat lisäämään sitä jatkossakin.

Metsäala tutuksi -koulutus on jo toteutettu muutaman kerran, muut syksyllä alkavat koulutukset ovat uusia koulutuksia REDU Edun tarjonnassa. Kaikissa koulutuksissa tehdään opiskelijalle alkuvaiheen osaamiskartoitus, jonka pohjalta laaditaan tavoiteltava ammatillisen osaamisen taso sekä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), ja niissä suoritetaan tarvittavat korttikoulutukset. Metsäalan koulutusten sarja muodostaa jatkumon, jossa opiskelija voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen kiinnostuksestaan ja osaamisestaan riippuen.

Ensimmäisten kurssien palaute kertoo onnistumisesta

REDU Edun Metsäala tutuksi, töitä metsästä -koulutusta toteutetaan ensi syksyn ja talven aikana Rovaniemellä, Kemissä ja Kemijärvellä. Koulutusjakson aikana tutustutaan erilaisiin metsäalan töihin: konetyötä harjoitellaan simulaattoreilla ja oikealla metsäkoneella, ja koulutukseen sisältyy myös puutavara-autoihin tutustumista sekä pientyökoneiden huoltoa ja käyttöä.

– Työmaavierailuilla kuullaan yrittäjien ajatuksia ja tutustutaan nykyaikaiseen puunkorjuuseen käytännön työmaaolosuhteissa. Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään oma urasuunnitelma sekä kartoitetaan jatko-opintomahdollisuudet. Osallistujille selvitellään myös sopivimmat koulutuksen toteutus- ja tukimuodot, Tuomo Seikkula vinkkaa.

– Koulutuksia on tähän mennessä toteutettu kaksi Rovaniemellä ja yksi Kemijärvellä. Opiskelijoiden antama palaute on ollut erittäin hyvä, joten olemme onnistuneet hyvin näillä ensimmäisillä kursseilla.

Metsätaituri – nopea reitti työelämään

Metsätaituri on koulutuskokonaisuus, jossa koulutetaan metsäkoneenkuljettajia, puutavara-autonkuljettajia ja raskaskoneasentajia sekä ammattilaisia koneelliseen puunkorjuuseen ja metsäkoneiden ja puutavara-autojen huolto- ja kunnostustehtäviin. Oppimassa ohjaamossa -koulutus on suunnattu vähemmän kokemusta omaaville opiskelijoille, ja pidemmälle edistyneet opiskelijat vahvistavat osaamistaan Training Camp -oppimisympäristössä.

REDU Edun metsäalan koulutukset on suunnattu metsäalan perustutkinnon suorittaneille ja metsä- tai konealalla työkokemusta kerryttäneille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alla olevat henkilöille, jotka työllistyäkseen tarvitsevat lisäkoulutusta, Tuomo Seikkula sanoo.

– Koulutukseen voivat hakeutua myös autoalan perustutkinnon suorittaneet työnhakijat, jotka haluavat työllistyä metsäkoneiden huoltoon ja korjaukseen liittyviin tehtäviin ja tarvitsevat raskaskonekaluston lisäkoulutusta.

REDU Edun metsäalan vastuukouluttaja Tuomo Seikkula viihtyy työssään hyvin. – Kolme viikkoa opiskelijoiden kanssa ovat intensiiviset. Sata lasissa mennään ja ollaan läsnä. Meillä on ollut hyvä henki.
REDU Edun metsäalan vastuukouluttaja Tuomo Seikkula viihtyy työssään hyvin. – Kolme viikkoa opiskelijoiden kanssa ovat intensiiviset. Sata lasissa mennään ja ollaan läsnä. Meillä on ollut hyvä henki.

Oppimassa ohjaamossa vahvistaa aloittelijan perustaitoja

Oppimassa ohjaamossa -koulutus on tarkoitettu jo aiemmin eri metsäalan tehtävissä toimineille henkilöille tai alan perustutkinnon suorittaneille, jotka ottavat ensiaskeliaan koneellisessa puutavaran valmistuksessa ja lähikuljetuksessa, Tuomo Seikkula kertoo.

Koulutuksen alussa opiskelijat harjoittelevat viikon verran simulaattoreilla, minkä jälkeen siirrytään pidempikestoiseen käytännön harjoitusjaksoon opiskelemaan metsäkoneiden tai puutavara-autojen perustaitojen hallintaa.

Koulutuksen pituus on opiskelijan aiemmasta osaamisesta ja taitojen edistymisestä riippuen noin 30 päivää. Sen suoritettuaan voi opiskelija siirtyä Training Camp -vaiheeseen.

Training Camp valmistelee metsäalan tiukkaan työtahtiin

Training Camp -koulutukseen osallistuminen edellyttää alan aikaisempaa perustutkinnon suorittamista ja edes vähän työkokemusta alalta. Training Campin kesto on 10–20 päivää, ja sen tavoitteena on tarjota tarvittava koneiden ja autojen käsittelyvarmuus ennen työssäoppimisjaksoa.

Training Campissa opiskelu aloitetaan parin–kolmen päivän mittaisella simulaattoriharjoittelulla, jonka jälkeen siirrytään oikeaan työympäristöön oikeille koneille tai autoille jatkamaan harjoittelua. Seikkula hoksauttaa, että Training Camp -ympäristössä kiinnitetään huomiota myös työskentelyn tuotosvaatimuksiin, erityisesti työssäoppimisjakson lähestyessä.

Oppilaitosvaiheen jälkeen opiskelijat siirtyvät metsäalan työnantajien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 20–30 päivää kestävälle työssäoppimisjaksolle.

– Ennen työssäoppimista on hyvä hallita perustaitoihin liittyvä osaaminen, sillä työssäoppimispaikoissa eli metsäkoneyrityksissä on tiukahko työtahti, eikä työnantajilla ole liiemmälti aikaa opiskelijan opettamiseen. Tämä perusvalmius pyritään hankkimaan oppimisympäristöissämme ennen työpaikkoihin menemistä, Seikkula sanoo.

Oppilaitoksessa tapahtuvan kouluttamisen lisäksi ohjaajan rooli on merkittävä myös Training Camp -vaiheen jälkeen, opiskelijan jo siirryttyä työhön, REDU Edun toimitusjohtaja Kari Rekilä huomauttaa.

REDU Edun koulutuksissa opiskelijat pääsevät tutustumaan metsäkonealaan muun muassa vierailukäynneillä puunkorjuuta harjoittaviin yrityksiin.
REDU Edun koulutuksissa opiskelijat pääsevät tutustumaan metsäkonealaan muun muassa vierailukäynneillä puunkorjuuta harjoittaviin yrityksiin.

Metsä-Mätsi räätälöidään yrityksen ja koulutettavan tarpeisiin

Metsä-Mätsi-rekrykoulutus perustuu vahvaan työelämäkytkentään, yritysten tarpeiden tunnistamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön alan yritysten kanssa. Koulutus järjestetään niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jossa kuunnellaan työnantajien toiveita siitä, millaista osaamista ja asennoitumista tehtävään he rekrytoitavilta henkilöiltä odottavat.

– Koulutuksen aloitusvaiheessa arvioidaan opiskelijan aikaisempaa osaamista, toiveita ja tavoitteita. Näiden pohjalta luodaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan opiskelijan tarpeet, osaaminen ja kiinnostus tulevaa tehtävää silmällä pitäen, kouluttaja Seikkula selventää.

– Kymmenpäiväinen orientaatiovaihe sisältää osaamiskartoituksen, simulaattoriharjoituksia ja harjoitteita koneilla tai autolla aidossa ympäristössä.

Metsä-Mätsin koulutussisällöt rakentuvat yksittäisen yrityksen tai usean eri yrityksen tarpeet huomioiden. Koulutettavien määrä suhteutetaan yrityksen arvioituihin työvoimatarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen kohderyhmää ovat metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajat.

Varsinaisen mätsin kesto on 30–40 päivää, ja se tapahtuu työantajan kalustolla varsinaisessa työtehtävässä.

Myös korjaus- ja huoltotöihin tarvitaan osaajia

REDU Edun huolto- ja korjausosaamisen koulutus antaa valmiudet metsätraktoreiden ja harvestereiden vianetsintä-, korjaus- ja huoltotöihin sekä peruskäyttötaidon niiden toimintakunnon toteamiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan metsäkoneiden tekniikkaa ja kunnossapitoa. Osallistumisen edellytyksenä ovat esimerkiksi autoalan perustutkinto ja työkokemusta alan tehtävistä.

Koulutukseen sisältyy simulaattorikoulutusta koneiden käytön ja tekniikan ymmärtämiseksi sekä ajoharjoittelua koneilla aidossa ympäristössä. Koulutuksen kesto on 30–50 päivää, ja tämän osion jatkokoulutus voidaan toteuttaa yhteishankinnalla.

Lisätietoja: Tuomo Seikkula, puh. 040 643 3766

REDU Edun metsäalan koulutukset syksyllä 2021

Metsäala tutuksi, töitä metsästä

● Kesto 15 päivää

● Kemi 16.8. – 3.9.2021, haku päättyy 1.8.2021.

● Rovaniemi 23.8. – 10.9.2021, haku päättyy 8.8.2021.

● Lisätietoa koulutuksesta: www.redu.fi/fi/Tyoelamalle/Koulutukset-ja-valmennukset/Metsaala-tutuksi---toita-metsasta

● Hae osoitteessa www.te-palvelut/koulutushaku hakusanoilla “metsäala tutuksi”.


Metsätaituri: Oppimassa ohjaamossa ja Training Camp

● Rovaniemi 30.8.2021 alkaen, haku avautuu viikolla 30.

● Lisätietoja koulutuksesta löydät myöhemmin REDU Edun verkkosivuilta.