Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Mainos

Ra­ken­nus­alan osaa­mis­ta tar­vi­taan – REDU Edu kou­lut­taa te­ki­jöi­tä jopa parissa kuu­kau­des­sa

Rovaniemeläinen REDU Edu kouluttaa rakennusalan osaajia suoraan työelämän tarpeisiin. Erityisesti teollisuusrakentamisen tekijöille on kova kysyntä. Koulutuksissa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen.

-

Haluatko tutustua rakennusalan koulutus- ja työmahdollisuuksiin tai tarvitsetko päivitystä rakennusalan osaamiseesi? Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistama REDU Edu Oy tarjoaa laadukasta ja tehokasta täsmäosaamista logistiikka- ja metsäalan lisäksi myös rakennusalalle.

REDU Edun toimitusjohtaja Kari Rekilä toteaa, että erityisesti teollisuusrakentamisen ammattilaisille on kova kysyntä varsinkin Meri-Lapin mutta myös Itä- ja Pohjois-Lapin alueilla. Yhtiön tavoitteena on omalta osaltaan vastata tähän työelämän tarpeeseen.

– Olemme aiemmin toteuttaneet rakennusalan koulutuksissa yksittäisiä koulutuksia, esimerkiksi laatoituskoulutuksia. Ne on nyt yhdistetty isommiksi kokonaisuuksiksi niin, että opiskelija saa kokonaisvaltaisen perusnäkemyksen siitä, mitä teollisuus- tai korjausrakentaminen tänä päivänä on: mitä työvaiheita siihen kuuluu ja miksi asiat tehdään tietyssä järjestyksessä, Rekilä kuvailee.

REDU Edu järjestää tulevien syksyn ja kevään aikana yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa yhteensä neljä rakennusalan koulutusta Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Tarjolla on kymmenpäiväinen ammattikartoitusjakso sekä parin kuukauden mittaiset Teollisuusrakentamisen perusteet sekä Huoneistojen kunnostus -koulutukset. Koulutustarjonnassa on myös Korjausrakentamisen perusteet -kokonaisuus.

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta jokainen REDU Edun opiskelija sijoittuu työssäoppimisjaksolla omaa osaamistaan vastaavaan tehtävään.

-

Ammattikartoitusjaksolla jokainen opiskelija “HOKSataan”

Erityisesti rakennusalan työttömille sekä maahanmuuttajille suunnattu Rakennusalan ammattilaiseksi -ammattikartoitusjakso selvittää opiskelijoiden tieto- ja taitotason ja koulutustarpeen. Maahanmuuttajille tehdään myös kielitaitokartoitus.

– Kartoitusjaksolla jokainen opiskelija “HOKSataan”, eli jokaiselle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, Rekilä kertoo.

Kymmenpäiväisen kartoituksen aikana tutustutaan rakennusalaan ja sen koulutus-, työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin. Jakson jälkeen opintoja voi jatkaa 20–60 päivää kestävissä REDU Edun rakennusalan koulutuksissa tai tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa.

Teollisuusraksalle töihin? Vai sittenkin laatoittajaksi?

REDU Edun Teollisuusrakentamisen perusteet -koulutus antaa perustiedot ja -taidot turvalliseen työskentelyyn rakennustöiden avustajana teollisuuden rakennustyömailla. Huoneistojen kunnostus -opinnoissa puolestaan painottuvat purkutyöt, sisävalmistusvaiheen työt seinä- ja lattiatöineen sekä laatoitus, jossa perehdytään vedeneristykseen ja märkätilojen, seinien ja lattioiden laatoitukseen.

Koulutukset tarjoavat hyvät eväät rakennusalan tutkintoon johtavaan koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen, osaamisen riittäessä jopa suoraan työllistymiseen. Aiemmin alan koulutuksen suorittaneet opiskelijat päivittävät osaamistaan.

Opinnot kestävät 20–60 päivää riippuen opiskelijakohtaisesta osaamisesta ja koulutustarpeesta. Koulutuksissa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

“Kiertotalous on meillä koko ajan näkösällä”

REDU Edu kehittää jatkuvasti kiertotalousosaamistaan.

– Kiertotalous on meillä koko ajan näkösällä, se on sisällytetty kaikkiin opiskeltaviin teemoihin, Kari Rekilä sanoo.

– Erityisesti Huoneistojen kunnostus -koulutuksessa kiertotalousajattelu on suuressa roolissa.

Ajattelu näkyy rakennusalan opintokokonaisuuksissa niin töiden valmistelussa ja toteutuksessa, työvälineissä ja -menetelmissä kuin turvallisuuden ja ympäristön huomioimisessa. Myös logistiikka, varastointi ja raaka-ainehävikin pienentäminen ovat keskeisessä roolissa. Koulutuksissa korostuu se, miten kiertotalouden periaatteiden mukaisesti suunniteltu uudis- tai korjattava rakennus on pitkäikäinen, muunnettava, monikäyttöinen ja uusiutuva sekä käyttäjälleen terveellinen ja turvallinen.

-

Yrittäjä, hanki osaajia REDU Edun koulutuksista!

Teollisuusmätsin tapaan myös rakennusalalla voidaan yhdessä yritysten kanssa järjestää koulutuksia yhteishankintana, jolloin koulutetaan ammattilaisia nimenomaan kyseisen yrityksen tarpeisiin, Kari Rekilä hoksauttaa.

Kyseessä voi olla joko olemassa olevan tai uuden, rekrytoitavan henkilöstön koulutus yrityksen toiminnan edellyttämälle tasolle. Tarvittaessa REDU Edu auttaa yrityksiä myös ELY:n yhteishankintakoulutuksen rahahankinnassa.

REDU Edun koulutusten kautta yritykset voivat kasvattaa itselleen tulevia ammattilaisia työssäoppimisen lisäksi myös oppisopimuskoulutuksen tai palkkatuen avulla.

REDU Edun rakennusalan koulutukset syksyllä 2021 ja keväällä 2022

Rakennusalan ammattilaiseksi -ammattikartoitusjakso

● Rovaniemi 23.8.–3.9.2021, haku päättyy 7.8.2021.

● Kemijärvi 10.–21.1.2022, haku päättyy 15.12.2021.

● Kesto kymmenen päivää

● Tieto- ja taitotason sekä koulutustarpeen kartoittaminen

● Rakennusalaan ja sen koulutus-, työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin tutustuminen

● REDU Edulla on valmius tehdä kartoitus 29 eri kielellä. Maahanmuuttajille tehdään myös kielitaitokartoitus.

Huoneistojen kunnostus 

● Rovaniemi 13.9.–3.12.2021, haku päättyy 24.8.2021.

● Kesto 20–60 päivää

● Sisältö: purkutyöt, sisävalmistusvaiheen työt, laatoitus, materiaalien haitta-aineet, kierrätys ja työturvallisuus

● Alalla tarvittavat lupakortit

Teollisuusrakentamisen perusteet

● Kemijärvi 31.1.–26.4.2022, haku päättyy 9.1.2022.

● Kesto 20–60 päivää

● Sisältö: rakennusmittauksen, raudoituksen ja betonoinnin sekä sisävalmistuksen ja pintakäsittelyn perusteet

● Työssäoppiminen

● Alalla tarvittavat kortit

● Mahdollisuus suorittaa märkätilojen vedeneristäjän sertifikaatti

Lisätietoa koulutuksista www.redu.fi/rakennusalanammattilaiseksi.

Haku koulutuksiin tapahtuu TE-palveluiden verkkosivujen kautta www.te-palvelut.fi/koulutushaku.