kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Raskas liikenne
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Kilpisjärvellä – kuljetuksia jouduttiin keskeyttämään ajoneuvoissa ilmenneiden vikojen ja puutteellisten liikennelupien vuoksi

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Kil­pis­jär­vel­lä – kul­je­tuk­sia jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään ajo­neu­vois­sa il­men­nei­den vikojen ja puut­teel­lis­ten lii­ken­ne­lu­pien vuoksi

16.10.2023 08:27 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­ke­luinf­ra on maan­käyt­tö­ky­sy­mys

20.09.2023 06:00
Perävaunu oli kaatua ajokaistalle Kittilässä, kontti putosi ojaan Meri-Lapissa – teillä liikkuu jatkuvasti huonosti sidottuja kuormia

Pe­rä­vau­nu oli kaatua ajo­kais­tal­le Kit­ti­läs­sä, kontti putosi ojaan Me­ri-La­pis­sa – teillä liikkuu jat­ku­vas­ti huo­nos­ti si­dot­tu­ja kuormia

24.08.2023 11:17 9
Tilaajille
Valvonta paljasti raskaassa liikenteessä paljon puutteita Kemi-Tornion alueella – maksullisia seuraamuksia yli puolelle kuljetuksista

Val­von­ta pal­jas­ti ras­kaas­sa lii­ken­tees­sä paljon puut­tei­ta Ke­mi-Tor­nion alueel­la – mak­sul­li­sia seu­raa­muk­sia yli puo­lel­le kul­je­tuk­sis­ta

12.05.2023 16:40 5
Tilaajille
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dy­sa­lueel­le

05.12.2022 18:19
Tilaajille
Poliisi suoritti raskaan liikenteen valvontaa Lapissa – sakkoja ajo- ja lepoajoista sekä ylikuormasta

Poliisi suo­rit­ti raskaan lii­ken­teen val­von­taa Lapissa – sakkoja ajo- ja le­poa­jois­ta sekä yli­kuor­mas­ta

16.06.2022 20:20 1
Tilaajille
Lapin poliisilaitos valvoi raskasta liikennettä tehostetusti – liikenteessä jälleen muun muassa merkitsemätön vaarallisten aineiden kuljetus

Lapin po­lii­si­lai­tos valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti – lii­ken­tees­sä jälleen muun muassa mer­kit­se­mä­tön vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus

21.05.2022 13:24 2
Tilaajille
Raskas ajoneuvo kaatui liikenneonnettomuudessa Nelostiellä Keminmaassa

Raskas ajo­neu­vo kaatui lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

29.11.2021 15:41
SVT: Poliisi riisutti rekkakuskin Pohjois-Ruotsissa alasti ja etsi kuljettajakorttia tämän takapuolesta

SVT: Poliisi rii­sut­ti rek­ka­kus­kin Poh­jois-Ruot­sis­sa alasti ja etsi kul­jet­ta­ja­kort­tia tämän ta­ka­puo­les­ta

10.11.2021 14:18 4
Tilaajille
Raskaat ajoneuvot liukastelivat Lapin lumilla, nostotyöt vaikeuttivat liikennettä

Raskaat ajo­neu­vot liu­kas­te­li­vat Lapin lu­mil­la, nos­to­työt vai­keut­ti­vat lii­ken­net­tä

21.10.2021 14:32 8
Tilaajille
Poliisi tehovalvoi raskaan liikenteen kuljetuksia – seuraamuksia 36 kuljetukselle

Poliisi te­ho­val­voi raskaan lii­ken­teen kul­je­tuk­sia – seu­raa­muk­sia 36 kul­je­tuk­sel­le

18.10.2021 09:41 2
Tilaajille
Pellossa joka viides rekka on ulkomailta – Kuljetusyritykset: Miksi Suomi ei vieläkään peri tiemaksuja?

Pel­los­sa joka viides rekka on ul­ko­mail­ta – Kul­je­tu­sy­ri­tyk­set: Miksi Suomi ei vie­lä­kään peri tie­mak­su­ja?

23.09.2021 18:00 17
Tilaajille

Tie 80 So­dan­ky­län ja Kit­ti­län välillä sul­je­taan ko­ko­naan lii­ken­teel­tä tors­tai-il­ta­na kello 20:30 eteen­päin

19.08.2021 19:46
Tilaajille
Päiväkirja: Pikkukeikka pohjoiseen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pik­ku­keik­ka poh­joi­seen

19.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Raskaan liikenteen valvontaisku Meri-Lapissa: Sakkoja ajoaikarikkomuksista ja näkymäesteistä ajohytissä

Raskaan lii­ken­teen val­von­tais­ku Me­ri-La­pis­sa: Sakkoja ajoai­ka­rik­ko­muk­sis­ta ja nä­ky­mäes­teis­tä ajo­hy­tis­sä

22.07.2021 12:05
Tilaajille
Oulun poliisia tuli liikenteessä vastaan vaarallinen yhdistelmä: Lähes jarruttomassa kuorma-autossa oli yli 10 000 kiloa ylikuormaa

Oulun po­lii­sia tuli lii­ken­tees­sä vastaan vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä: Lähes jar­rut­to­mas­sa kuor­ma-au­tos­sa oli yli 10 000 kiloa yli­kuor­maa

20.07.2021 13:27 3
Ennen ympyrää vihattiin, mutta nyt niitä toivotaan lisää –Liikenneympyröillä korvataan liikennevaloja, mutta joka paikkaan ne eivät sovi

Ennen ympyrää vi­hat­tiin, mutta nyt niitä toi­vo­taan lisää –Lii­ken­neym­py­röil­lä kor­va­taan lii­ken­ne­va­lo­ja, mutta joka paik­kaan ne eivät sovi

15.05.2021 11:00 8
Tilaajille
Pitkän ajoneuvoyhdistelmän sompailu läpi ahtaasta ympyrästä on taito, jonka oppii vain kantapään kautta

Pitkän ajo­neu­voyh­dis­tel­män som­pai­lu läpi ah­taas­ta ym­py­räs­tä on taito, jonka oppii vain kan­ta­pään kautta

15.05.2021 11:00 1
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä vuorokauden ajan – Valvonta alkaa tiistaina

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti ras­kas­ta lii­ken­net­tä vuo­ro­kau­den ajan – Val­von­ta alkaa tiis­tai­na

10.05.2021 12:38
Tilaajille
Tiellä 21 Muoniossa rekan nostaminen ojasta aiheutti haittaa liikenteelle

Tiellä 21 Muo­nios­sa rekan nos­ta­mi­nen ojasta ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le

13.03.2021 17:27