Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Sähköautot
Uskaltaako sähköauton ostaa Suomen talveen? – Kysyimme sähköauton omistajalta, onko valinta kaduttanut
Mainos Pörhön Autoliike

Us­kal­taa­ko säh­kö­au­ton ostaa Suomen tal­veen? – Ky­syim­me säh­kö­au­ton omis­ta­jal­ta, onko valinta ka­dut­ta­nut

06.02.2024 06:00
Matkailubuumi tuo korjaamolle ulosajossa ryttääntynyttä peltiä päivittäin, mutta pakkasessa hyytyneitä sähköautoja siellä ei näy

Mat­kai­lu­buu­mi tuo kor­jaa­mol­le ulos­ajos­sa ryt­tään­ty­nyt­tä peltiä päi­vit­täin, mutta pak­ka­ses­sa hyy­ty­nei­tä säh­kö­au­to­ja siellä ei näy

14.01.2024 17:09 31
Tilaajille
Polttomoottori ei kuole vielä aikoihin – "Uudet, synteettiset polttoaineet ovat taloudellinen, ei tekninen ongelma"

Polt­to­moot­to­ri ei kuole vielä ai­koi­hin – "Uudet, syn­teet­ti­set polt­to­ai­neet ovat ta­lou­del­li­nen, ei tek­ni­nen on­gel­ma"

13.04.2023 16:24 2
Tilaajille
Autoteollisuusmaat Saksa ja Italia jarruttelevat polttomoottoriautokaupan pysäyttävää kieltolakia perustelluista syistä, mutta miksi vasta nyt?
Pääkirjoitus

Au­to­teol­li­suus­maat Saksa ja Italia jar­rut­te­le­vat polt­to­moot­to­ri­au­to­kau­pan py­säyt­tä­vää kiel­to­la­kia pe­rus­tel­luis­ta syistä, mutta miksi vasta nyt?

14.03.2023 20:54 8
Pitsoistaan tunnetun kemiläisen Kauko Hyvärisen mukaan sähköauton latauspiste on ravintolalle vetovoimatekijä – Maran mukaan yksittäisten yrittäjävetoisten ravintoloiden pihoissa latauspiste on vielä harvinainen

Pit­sois­taan tun­ne­tun ke­mi­läi­sen Kauko Hy­vä­ri­sen mukaan säh­kö­au­ton la­taus­pis­te on ra­vin­to­lal­le ve­to­voi­ma­te­ki­jä – Maran mukaan yk­sit­täis­ten yrit­tä­jä­ve­tois­ten ra­vin­to­loi­den pi­hois­sa la­taus­pis­te on vielä har­vi­nai­nen

18.11.2022 08:00 1
Tilaajille