Porot
Viimeisin 12 tuntia
Pitäisikö poronvasan korvien leikkomisesta luopua? –Eläinlääkärin mielestä hetkellisen kivun aiheuttaminen on parempi vaihtoehto kuin muovimerkki

Pi­täi­si­kö po­ron­va­san korvien leik­ko­mi­ses­ta luopua? –E­läin­lää­kä­rin mie­les­tä het­kel­li­sen kivun ai­heut­ta­mi­nen on parempi vaih­to­eh­to kuin muo­vi­merk­ki

12:06 2
Tilaajille
Kuukausi
Vasanleikko Sodankylän Pomokairassa

Va­san­leik­ko So­dan­ky­län Po­mo­kai­ras­sa

27.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Veteen ja hiekalle papanoivat porot ovat riesana Ounaskosken uimarannalla – "Uimaranta pitäisi aidata"

Veteen ja hie­kal­le pa­pa­noi­vat porot ovat riesana Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­la – "Ui­ma­ran­ta pitäisi aidata"

25.06.2020 16:34 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Porot pois ui­ma­ran­noil­ta

25.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Poro on evoluutioihme: Silmä sopeutui yöttömään yöhön ja kylmyyden aiheuttamaan kipuunkin on luonto löytänyt keinot

Poro on evo­luu­tioih­me: Silmä so­peu­tui yöt­tö­mään yöhön ja kyl­myy­den ai­heut­ta­maan ki­puun­kin on luonto löy­tä­nyt keinot

10.06.2020 10:38 0
Tilaajille
Kova talvi  tappoi poroja, tuhoista on luvassa ehkä korvauksia – Tutkija arvioi, että tulevaisuudessa ankarista oloista kärsitään  entistä useammin

Kova talvi tappoi poroja, tu­hois­ta on luvassa ehkä kor­vauk­sia – Tutkija arvioi, että tu­le­vai­suu­des­sa an­ka­ris­ta oloista kär­si­tään entistä useam­min

08.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lemmikiksi otettu poronvasa Einokki viettää päivänsä  sisällä – "Poron elämäntyylin oppii tuntemaan, kun poroja ruokkii ja kasvattaa"

Lem­mi­kik­si otettu po­ron­va­sa Einokki viettää päi­vän­sä sisällä – "Poron elä­män­tyy­lin oppii tun­te­maan, kun poroja ruokkii ja kas­vat­taa"

05.06.2020 13:52 0
Tilaajille
Enimmäisporomäärä säilyy ennallaan – Paliskuntien tulee laatia hoitosuunnitelma porolaidunten kestävyyden varmistamiseksi

Enim­mäis­po­ro­mää­rä säilyy en­nal­laan – Pa­lis­kun­tien tulee laatia hoi­to­suun­ni­tel­ma po­ro­lai­dun­ten kes­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si

01.06.2020 15:36 2
Tilaajille
Tästä alkaa poronvasan elämä – Katso video, jonka porotilallinen Manne Mourujärvi taltioi, kun Luna-vaadin alkoi synnyttää

Tästä alkaa po­ron­va­san elämä – Katso video, jonka po­ro­ti­lal­li­nen Manne Mou­ru­jär­vi tal­tioi, kun Lu­na-vaa­din alkoi syn­nyt­tää

13.05.2020 19:08 3
Tilaajille
Irtokoirat hyökkäsivät porotokkaan Inarissa: Neljä poroa kuoli, 30 loukkaantui

Ir­to­koi­rat hyök­kä­si­vät po­ro­tok­kaan Ina­ris­sa: Neljä poroa kuoli, 30 louk­kaan­tui

10.04.2020 17:59 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

02.04.2020 08:40 1
Tilaajille
Mika Länsman putsasi palkintopöydän – Severi rakentaa voittoputkea

Mika Länsman putsasi pal­kin­to­pöy­dän – Severi ra­ken­taa voit­to­put­kea

01.03.2020 17:14 0
Tilaajille
"Omat konstit olivat jo loppuneet" –Rajavartijat pelastivat poron hetteestä Korvatunturin alueella

"Omat konstit olivat jo lop­pu­neet" –Ra­ja­var­ti­jat pe­las­ti­vat poron het­tees­tä Kor­va­tun­tu­rin alueel­la

17.02.2020 14:43 0
Tilaajille
Tutkimus: poroja on ruokittu ainakin 800 vuoden ajan: "Ruokinta saattoi liittyä myös porojen taamomiseen"

Tut­ki­mus: poroja on ruo­kit­tu ainakin 800 vuoden ajan: "Ruo­kin­ta saattoi liittyä myös porojen taa­mo­mi­seen"

09.01.2020 13:35 0
Ylitorniolla viime talvena kadonneen matkailuporon kohtalo on ratkennut: poro päätyi haaskaksi

Yli­tor­niol­la viime talvena ka­don­neen mat­kai­lu­po­ron kohtalo on rat­ken­nut: poro päätyi haas­kak­si

20.12.2019 13:08 0
Tilaajille
Porokello-sovellus on ladattu jo 90 000 kertaa ja po­ro­va­roi­tuk­sia on annettu yli 180 000 – sovellus jatkaa toimintaansa yri­tys­ve­toi­se­na

Po­ro­kel­lo-so­vel­lus on ladattu jo 90 000 kertaa ja po­ro­va­roi­tuk­sia on annettu yli 180 000 – so­vel­lus jatkaa toi­min­taan­sa yri­tys­ve­toi­se­na

18.12.2019 18:52 0
Tilaajille
Minne kuolleet eläimet katoavat? Lähdimme kokeneen poromiehen kanssa metsään ja kysyimme asiantuntijalta, miksei luonnossa näy enemmän villieläinten raatoja

Minne kuol­leet eläimet ka­toa­vat? Läh­dim­me ko­ke­neen po­ro­mie­hen kanssa metsään ja ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, miksei luon­nos­sa näy enemmän vil­li­eläin­ten raatoja

16.11.2019 07:00 0
Tilaajille

On­ni-po­ro antoi kyytiä suur­lä­het­ti­läs Mu­ra­tal­le Ra­nual­la

12.11.2019 20:27 0
Tilaajille
Sekoittiko aikainen talvi porojen päät? – poroja näkee nyt paljon oudoissakin paikoissa: "Talvi näyttää, haetaanko omia lopulta Tervolasta asti"

Se­koit­ti­ko ai­kai­nen talvi porojen päät? – poroja näkee nyt paljon ou­dois­sa­kin pai­kois­sa: "Talvi näyt­tää, hae­taan­ko omia lopulta Ter­vo­las­ta asti"

11.11.2019 18:30 0
Tilaajille
Yhdeksän poroa ilmestyi Suomenlahden rantamille kesken talvisodan: simolaisen sotilaan päähänpistosta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi sodanjohtokin

Yh­dek­sän poroa il­mes­tyi Suo­men­lah­den ran­ta­mil­le kesken tal­vi­so­dan: si­mo­lai­sen so­ti­laan pää­hän­pis­tos­ta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi so­dan­joh­to­kin

10.11.2019 08:00 0