Poikkeustoimet
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Muis­ti­pal­ve­lu­jen kar­si­mi­nen hei­ken­tää toi­min­ta­ky­kyä

16.05.2020 18:36
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri pyytää ihmisiä noudattamaan rajoituksia, jotta riskiryhmiin kuuluvia ei kuolisi

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri pyytää ihmisiä nou­dat­ta­maan ra­joi­tuk­sia, jotta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via ei kuolisi

11.05.2020 14:29 6
Tilaajille
Pelastakaa Lapset: Eristäytyminen koronaviruksen takia voi ahdistaa ja väsyttää lapsia – Tukea tarvitaan heti, kun koulut avataan

Pe­las­ta­kaa Lapset: Eris­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen takia voi ah­dis­taa ja vä­syt­tää lapsia – Tukea tar­vi­taan heti, kun koulut avataan

08.05.2020 08:23
Koronarajoitukset kitkivät myös muita tartuntatauteja – myös kuolemia on voitu välttää

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kit­ki­vät myös muita tar­tun­ta­tau­te­ja – myös kuo­le­mia on voitu välttää

07.05.2020 07:50
Tilaajille
MaRa: Ravintoloiden avaaminen ei kannata, jos rajoitukset ovat liian tiukkoja – "Vie ravintolat yhä syvemmälle taloudelliseen ahdinkoon"

MaRa: Ra­vin­to­loi­den avaa­mi­nen ei kan­na­ta, jos ra­joi­tuk­set ovat liian tiuk­ko­ja – "Vie ra­vin­to­lat yhä sy­vem­mäl­le ta­lou­del­li­seen ah­din­koon"

05.05.2020 14:05
Loppukesän festarit iso kysymysmerkki – "löysässä hirressä ollaan edelleen"

Lop­pu­ke­sän fes­ta­rit iso ky­sy­mys­merk­ki – "löy­säs­sä hir­res­sä ollaan edel­leen"

23.04.2020 13:42
Kokoomuksen Orpo ymmärtää hallituksen linjauksia: Nyt olisi ollut liian aikaista päättää koulujen avaamisesta

Ko­koo­muk­sen Orpo ym­mär­tää hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia: Nyt olisi ollut liian ai­kais­ta päättää kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta

22.04.2020 20:44
Suuret kesätapahtumat peruttu heinäkuun loppuun asti – koulujen avaamisesta päätös toukokuun alkuun mennessä

Suuret ke­sä­ta­pah­tu­mat peruttu hei­nä­kuun loppuun asti – kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta päätös tou­ko­kuun alkuun men­nes­sä

22.04.2020 20:02
Analyysi: Kouluja saatetaan avata vielä ennen kesälomia – hallitus kertoo päivitetystä koronasuunnitelmastaan tällä viikolla

Ana­lyy­si: Kouluja saa­te­taan avata vielä ennen ke­sä­lo­mia – hal­li­tus kertoo päi­vi­te­tys­tä ko­ro­na­suun­ni­tel­mas­taan tällä vii­kol­la

20.04.2020 20:55
Pohjois-Suomessa on kahdeksan ihmistä tehohoidossa koronan takia – Länsi-Pohja tilasi ison erän maskeja paikallisilta yrityksiltä

Poh­jois-Suo­mes­sa on kah­dek­san ihmistä te­ho­hoi­dos­sa koronan takia – Län­si-Poh­ja tilasi ison erän maskeja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä

14.04.2020 15:13
Tilaajille
STM määräsi rajalle lomakerallin – ylittäjien on ryhdyttävä antamaan terveystietonsa

STM määräsi rajalle lo­ma­ke­ral­lin – ylit­tä­jien on ryh­dyt­tä­vä an­ta­maan ter­veys­tie­ton­sa

09.04.2020 18:44
Tilaajille
Business (melkein) as usual – satamat, tehtaat ja rakennustyömaat pyörivät, mutta suomalaisten yritysten sopeutumiskyky on koetuksella

Bu­si­ness (mel­kein) as usual – sa­ta­mat, tehtaat ja ra­ken­nus­työ­maat pyö­ri­vät, mutta suo­ma­lais­ten yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­ky on koe­tuk­sel­la

05.04.2020 07:00
Tilaajille
"Pelottaa, että tuon taudin perheelle" – Osa Ruotsissa työssä kulkevista hoitajista haluaisi rajan kiinni

"Pe­lot­taa, että tuon taudin per­heel­le" – Osa Ruot­sis­sa työssä kul­ke­vis­ta hoi­ta­jis­ta ha­luai­si rajan kiinni

03.04.2020 19:06
Tilaajille
Tutkija näkee varovaisen signaalin koronarajoitusten toimivuudesta  – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

Tutkija näkee va­ro­vai­sen sig­naa­lin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten toi­mi­vuu­des­ta – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

02.04.2020 07:40
Hallitus koolla iltapäivällä – päätöksiä odotetaan poikkeustoimien jatkosta

Hal­li­tus koolla il­ta­päi­väl­lä – pää­tök­siä odo­te­taan poik­keus­toi­mien jat­kos­ta

30.03.2020 13:04
Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haaparannan lukio siirtyi etäopetukseen tänään

Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haa­pa­ran­nan lukio siirtyi etä­ope­tuk­seen tänään

19.03.2020 17:46
Tilaajille
Eduskunta päättää kello 17 alkavassa täysistunnossa massiivisten poikkeustoimien hyväksymisestä – Lisäohjeistusta käytännön toimiin tulossa tämän jälkeen

Edus­kun­ta päättää kello 17 al­ka­vas­sa täys­is­tun­nos­sa mas­sii­vis­ten poik­keus­toi­mien hy­väk­sy­mi­ses­tä – Li­sä­oh­jeis­tus­ta käy­tän­nön toimiin tulossa tämän jälkeen

17.03.2020 08:55