Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Muistipalvelujen karsiminen heikentää toimintakykyä

Emme tiedä, milloin epidemia päättyy, mutta tiedämme, että jo nyt liikkumisen rajoittaminen, palveluiden supistaminen ja muut poikkeustoimet heikentävät muistisairaiden elämänlaatua ja hyvinvointia.

Kotona asuvat muistisairaat tarvitsevat toimintakyvyn tukemista, läheiset myös henkistä tukea ja ohjausta. Asiantuntevan tuen ja ohjauksen tarve on poikkeusoloissa entistä suurempi. Samaan aikaan muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita on siirretty muihin tehtäviin, geriatrian- ja muistipoliklinikoiden toimintaa on supistettu. Kuntouttavat toiminnot ovat tauolla.