lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pe­las­ta­kaa Lapset: Eris­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen takia voi ah­dis­taa ja vä­syt­tää lapsia – Tukea tar­vi­taan heti, kun koulut avataan

Pelastakaa Lapset ry varoittaa, että koronakriisin poikkeusoloista voi seurata monelle lapselle pitkäaikaisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten masennusta. Kun peruskoulut avataan Suomessa ensi viikolla, erityisesti koulujen oppilasterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen tarvitaan resursseja.

Suomessa lapset ovat olleet koronatilanteen takia lähes kaksi kuukautta eristyksissä kotona etäopetuksessa, ja moni on jäänyt pois myös varhaiskasvatuksesta hallituksen suositusten mukaisesti. Isovanhempia on voinut tavata vain videon välityksellä.
Suomessa lapset ovat olleet koronatilanteen takia lähes kaksi kuukautta eristyksissä kotona etäopetuksessa, ja moni on jäänyt pois myös varhaiskasvatuksesta hallituksen suositusten mukaisesti. Isovanhempia on voinut tavata vain videon välityksellä.
Kuva: Arttu Laitala

Koronaviruksesta johtuva eristys voi aiheuttaa lapsille pitkäaikaista ahdistusta. Tämä selviää kyselytutkimuksista, joihin on ottanut osaa yli 6 000 lasta ja vanhempaa Yhdysvalloissa, Saksassa, Suomessa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Kyselyt ovat Pelastakaa Lapset -järjestön toteuttamia tai se on ollut niissä osallisena.

Ahdistuneisuutta tuntee lähes neljäsosa lapsista, joiden elämään koronaepidemia vaikuttaa eristäytymisenä, sosiaalisten kontaktien rajoittamisena ja koulujen sulkemisena. Jopa 65 prosenttia kyselyihin osallistuneista lapsista kärsii pitkästymisen ja eristäytymisen tunteesta.

Suomessa yhteiskyselyyn osallistuneista lapsista ja nuorista 72 prosenttia ilmoitti kokevansa ahdistunutta oloa ja 56 prosenttia sanoi tuntevansa väsymystä.

Lapsille tukea, kun kouluihin palataan

Suomen peruskouluissa palataan lähiopetukseen 14. toukokuuta lähes kahden kuukauden etäopetuksen jälkeen. Pelastakaa Lapset ry vaatii, että kaikille lapsille on oltava tarjolla tukea ja palveluita heti rajoitusten purkamisen jälkeen.

– Suomessa on varmistettava, että nyt kun rajoituksia puretaan, koulujen sulkemisen aikana piiloon jääneet lastensuojelun tarpeessa olevat lapset ja näiden perheet saavat tarvitsemansa tuen. Tämä vaatii resursseja erityisesti koulujen oppilasterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen, sanoo Pelastakaa Lasten ylilääkäri Kirsi Kettunen tiedotteessa.

– Mikäli rajoitustoimenpiteitä vielä tultaisiin tarvitsemaan tulevaisuudessa, on tärkeää, että päiväkotien ja koulujen sulkeminen on aivan viimeisenä listalla.

Kettusen mukaan lasten ja nuorten koulunkäyntiin, oppimiseen, leikkiin ja harrastuksiin tulee suunnata lisää huomiota, resursseja ja tukea. Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja perheet tulevat tarvitsemaan lisätukea rajoitusten purkamisen yhteydessä ja mahdollisesti vielä pitkää jälkihoitoa piiloon jääneiden tarpeiden tullessa esille.

– Lapsilla ja nuorilla erilaiset oireet, kuten äkillinen käyttäytymisen muutos, epätavallisen pitkään jatkuva surullisuus, liiallinen murehtiminen, keskittymiskyvyn puute, univaikeudet, väsymys ja uupumus, on tunnistettava varhaisessa vaiheessa, sillä ne saattavat olla merkkinä mielenterveysongelmista, toteaa Kettunen.

Mielenterveysongelmat voivat lisääntyä

Vaikka monet maat alkavat vaiheittain purkaa koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia, useat koulut pysyvät yhä kiinni.

Tämä vaikuttaa Pelastakaa Lasten mukaan lähes 1,3 miljardiin lapseen ja nuoreen ympäri maailmaa. Lisäksi monissa maissa tiukat sosiaaliset rajoitukset pysyvät todennäköisesti voimassa.

Pelastakaa Lapset korostaa, että tämä asettaa erityisen haavoittuvaan asemaan sellaiset lapset ja nuoret, jotka ennestään elävät vaikeissa perheoloissa, joilla on heikko tai olematon tukiverkosto tai joiden perheet kamppailevat toimeentulovaikeuksien kanssa.

Tutkimusten mukaan avuttomuuden tunne, yksinäisyys sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja leimautumisen tai läheisistä eroon joutumisen pelko ovat yleisiä epidemiatilanteissa. Pitkittynyt stressi, pitkästyminen, sosiaalinen eristäytyminen ja ulkoleikkien puute voivat lisätä lasten mielenterveysongelmia, kuten ahdistuneisuutta ja jopa masennusta.

Pelastakaa Lapset -järjestön mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen kansainvälisen yksikön johtaja Marie Dahl toteaa tiedotteessa, että vakaissa oloissa elävät lapset selviävät todennäköisesti muita paremmin, Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole yhtä hyvä onni.

– Pitkäkestoinen eristys voi olla tuhoisaa lapsille, jotka elävät köyhyydessä, kokevat kotiväkivaltaa tai ovat muuten haavoittavassa asemassa. Se saattaa aiheuttaa jopa itsemurha-ajatuksia. COVID-19-viruksen mielenterveysvaikutukset saattavat ulottua paljon pandemian kestoa pidemmälle.

Kyselyt

Koronatilanne huolestuttaa lapsia

Pelastakaa Lapset -järjestö selvitti puhelin- ja verkkokyselyillä koronaepidemian vuoksi määrättyjen rajoitustoimien vaikutuksia lapsiin.

Suomessa 13-19-vuotiaita vastaajia oli 1139. #MPkorona-kyselyn toteuttivat nuortenmedia Demi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ja Nuorten mielenterveysseura Yees.

Yhdysvalloissa kyselyyn vastasi 1 500 lasta ja huoltajaa, Espanjassa 2 000 kotitaloutta, Isossa-Britanniassa 1 002 vanhempaa ja Saksassa 1 002 vanhempaa ja lasta.

Lähes puolet (49 %) Yhdysvalloissa haastatelluista lapsista sanoi olevansa huolestuneita, vähän yli kolmannes (34 %) ilmoitti pelkäävänsä ja noin yksi neljäsosa (27 %) tunsi ahdistusta.

Isossa Britanniassa 20 prosenttia haastatelluista lapsista oli huolissaan tulevaisuudestaan koulujen sulkemisen vuoksi ja lähes 60 prosenttia pelkäsi sukulaisen sairastuvan.

Saksassa kolmasosa (33 %) lapsista kertoi olevansa huolissaan siitä, saavatko he käytyä kouluvuoden loppuun.

Espanjassa Pelastakaa Lapset haastatteli lähes kahtatuhatta pienituloista perhettä. Niistä yli neljännes ilmoitti ahdistuneisuuden lisääntyneen, ja useat lapset sanoivat perheen tilanteen aiheuttavan heille pelkoa, levottomuutta ja huolta.

Tukea lapsille

Pelastakaa Lapset ry:n mukaan hallitusten on asetettava lasten mielenterveys, hyvinvointi ja oppiminen etusijalle ja investoitava näihin osana pandemian torjuntaa, jotta mahdollisesti vakavatkin seuraukset lapsille voidaan estää.

Riittävää tukea on myös järjestettävä maailman köyhimmissä ja hauraimmissa maissa sekä konflikteista kärsivillä alueilla eläville lapsille.

Lisäksi lasten huoltajia ja opettajia on tuettava, jotta he voisivat turvata lapsille tavallisen arjen jatkumisen, johon kuuluu oppimista ja leikkiä.

Vuonna 1922 perustettu Pelastakaa Lapset on osa Save the Children - järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa.