Koronakaranteeni
Kuukausi
LevinPoron kauppias karanteenimyllytyksessä: "Kasvomaskien käytössä oli hiihtolomalaisilla selvästi herpaantumista"

Le­vin­Po­ron kaup­pias ka­ran­tee­ni­myl­ly­tyk­ses­sä: "Kas­vo­mas­kien käy­tös­sä oli hiih­to­lo­ma­lai­sil­la sel­väs­ti her­paan­tu­mis­ta"

23.02.2021 15:29 8
Tilaajille
Kärppien Manner ja Koblizek karanteenissa – Sulak normaalisti joukkueen mukana

Kärp­pien Manner ja Kob­li­zek ka­ran­tee­nis­sa – Sulak nor­maa­lis­ti jouk­kueen mukana

19.02.2021 10:19
Tilaajille
Karanteenien karaisema - FC Kemin Tuukka Pikkarainen on ollut futsal-kauden aikana koronakaranteenissa yli kuukauden verran

Ka­ran­tee­nien ka­rai­se­ma - FC Kemin Tuukka Pik­ka­rai­nen on ollut fut­sal-kau­den aikana ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa yli kuu­kau­den verran

16.02.2021 19:30
Tilaajille
Tartuntatautilääkäri on joutunut ottamaan yhteyttä poliisiin Torniossa karanteenimääräysten rikkomisen takia

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri on jou­tu­nut ot­ta­maan yh­teyt­tä po­lii­siin Tor­nios­sa ka­ran­tee­ni­mää­räys­ten rik­ko­mi­sen takia

11.02.2021 13:39 3
Tilaajille
Vanhemmat
Koronaan sairastuneen kansanedustaja Joonas Köntän (kesk.) karanteeni on ohi – "Korona ei ole leikin asia"

Ko­ro­naan sai­ras­tu­neen kan­san­edus­ta­ja Joonas Köntän (kesk.) ka­ran­tee­ni on ohi – "Korona ei ole leikin asia"

19.12.2020 09:46
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:10
Tilaajille
Torniolaisen Putaan koulun opettajalla on todettu koronavirustartunta – Noin sata oppilasta karanteeniin

Tor­nio­lai­sen Putaan koulun opet­ta­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Noin sata op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin

09.11.2020 13:34
ToPV:n Sergei Korsunov ja Iiro Vanha karanteeniin - Serbian MM-karsintapeli jää väliin

ToPV:n Sergei Kor­su­nov ja Iiro Vanha ka­ran­tee­niin - Serbian MM-kar­sin­ta­pe­li jää väliin

31.10.2020 19:01
Tilaajille

Päi­vä­ko­ti Väi­nä­möi­ses­sä todettu toinen ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä

29.10.2020 16:59
Ounasvaaran lukion opiskelijalla koronatartunta –  21 ihmistä määrätty karanteeniin

Ou­nas­vaa­ran lukion opis­ke­li­jal­la ko­ro­na­tar­tun­ta – 21 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

23.10.2020 17:36
Tilaajille
Tuplatestaus karanteeneineen on todistettu turhaksi, joten siitä on luovuttava
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tup­la­tes­taus ka­ran­tee­nei­neen on to­dis­tet­tu tur­hak­si, joten siitä on luo­vut­ta­va

07.10.2020 06:00
Tilaajille
Matkustusrajoituksiin esitetään muutoksia – Suomeen voisi ehkä päästä viikoksi ilman karanteenia, jos otattaa koronatestin rajalla

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin esi­te­tään muu­tok­sia – Suomeen voisi ehkä päästä vii­kok­si ilman ka­ran­tee­nia, jos otattaa ko­ro­na­tes­tin rajalla

06.10.2020 18:09
Lukijalta Mielipide Pekka Rantanen

Lu­ki­jal­ta: Ama­töö­ri­mäi­siä mat­kai­lu­toi­mia

28.09.2020 09:39
Tilaajille
Lukijalta: Hallitus pesee kätensä Lapin matkailusta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus pesee kätensä Lapin mat­kai­lus­ta

22.09.2020 17:30 3
Tilaajille
Lapin liitto: pakkokaranteeni Ruotsin rajalle olisi kohtuuton – "Työmatkaliikenteen on jatkuttava, jotta yhteiskunnat molemmin puolin rajaa pysyvät toiminnassa"

Lapin liitto: pak­ko­ka­ran­tee­ni Ruotsin rajalle olisi koh­tuu­ton – "Työ­mat­ka­lii­ken­teen on jat­kut­ta­va, jotta yh­teis­kun­nat mo­lem­min puolin rajaa pysyvät toi­min­nas­sa"

14.08.2020 14:53
Tilaajille
Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

11.08.2020 18:30 3
Tilaajille
Karanteenissa ei enää asiaa työpaikoille – ulkomailta saapuvia tartuntoja ehkäistään myös kohdennetulla lentokenttätestauksella

Ka­ran­tee­nis­sa ei enää asiaa työ­pai­koil­le – ul­ko­mail­ta saa­pu­via tar­tun­to­ja eh­käis­tään myös koh­den­ne­tul­la len­to­kent­tä­tes­tauk­sel­la

10.08.2020 06:00
Jonatan Johansson lentää Rovaniemelle koronakaranteenista huolimatta - ”Säännöt eivät ole tasapuolisia”

Jonatan Jo­hans­son lentää Ro­va­nie­mel­le ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­ta huo­li­mat­ta - ”Sään­nöt eivät ole ta­sa­puo­li­sia”

30.07.2020 18:56 5
Tilaajille
Työntekijä ei lähtökohtaisesti saa siirtää kesälomaansa, vaikka koronakaranteeni sotkisi lomasuunnitelmat

Työn­te­ki­jä ei läh­tö­koh­tai­ses­ti saa siirtää ke­sä­lo­maan­sa, vaikka ko­ro­na­ka­ran­tee­ni sotkisi lo­ma­suun­ni­tel­mat

17.07.2020 10:52
Tilaajille
Karanteenimääräys, eristys vai suositus karanteenin omaisista olosuhteista? – Selvitimme, mitä eroa näillä koronaepidemiaa suitsivilla toimenpiteillä on

Ka­ran­tee­ni­mää­räys, eristys vai suo­si­tus ka­ran­tee­nin omai­sis­ta olo­suh­teis­ta? – Sel­vi­tim­me, mitä eroa näillä ko­ro­na­epi­de­miaa suit­si­vil­la toi­men­pi­teil­lä on

15.07.2020 20:22
Tilaajille