Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Koronakaranteeni
Tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksen jälkeisiä keuhko-oireita – OYSin dosentti: "Testaus karanteenia parempi keino"

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:04
Suomi ampuu itseään jalkaan muuta Eurooppaa tiukemmilla matkustusrajoituksillaan
Pääkirjoitus

Suomi ampuu itseään jalkaan muuta Eu­roop­paa tiu­kem­mil­la mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sil­laan

01.06.2021 20:33 5
Tilaajille
Suomen on seurattava muun Euroopan esimerkkiä ja kiirehdittävä matkailun avaamista
Pääkirjoitus

Suomen on seu­rat­ta­va muun Eu­roo­pan esi­merk­kiä ja kii­reh­dit­tä­vä mat­kai­lun avaa­mis­ta

25.05.2021 17:23 3
Tilaajille
Naisten lentopallomaajoukkue vetäytyy Kultaisesta liigasta – "Tärkeintä on joukkueen terveys"

Naisten len­to­pal­lo­maa­jouk­kue ve­täy­tyy Kul­tai­ses­ta lii­gas­ta – "Tär­kein­tä on jouk­kueen ter­veys"

20.05.2021 17:53
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan toiminta on vaarantunut koronaepidemian vuoksi: Jopa altistuneita hoitajia määrätään töihin kesken karanteenin

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan toi­min­ta on vaa­ran­tu­nut ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi: Jopa al­tis­tu­nei­ta hoi­ta­jia mää­rä­tään töihin kesken ka­ran­tee­nin

29.04.2021 20:34 2
Tilaajille
Kemijärvi asetti karanteenin noin 350 henkilöä – Altistuneita on päiväkodissa, kouluissa ja hoivakodissa

Ke­mi­jär­vi asetti ka­ran­tee­nin noin 350 hen­ki­löä – Al­tis­tu­nei­ta on päi­vä­ko­dis­sa, kou­luis­sa ja hoi­va­ko­dis­sa

21.03.2021 14:57 2
Pölkky Kuusamon lentopalloilijat ehtivät Orivedelle ja kääntyivät takaisin – koronatartunta LP Kangasalan joukkueessa päätti välieräsarjan

Pölkky Kuu­sa­mon len­to­pal­loi­li­jat ehtivät Ori­ve­del­le ja kään­tyi­vät ta­kai­sin – ko­ro­na­tar­tun­ta LP Kan­gas­alan jouk­kuees­sa päätti vä­li­erä­sar­jan

19.03.2021 12:49
Tilaajille
Tornion johtava lääkäri vakavana: 20–30 karanteeniin, kun oireiset eivät pysyneet kotona – Muutamista terveystarkastuksen ohi kaasuttaneista ilmoitettu poliisille

Tornion johtava lääkäri va­ka­va­na: 20–30 ka­ran­tee­niin, kun oi­rei­set eivät py­sy­neet kotona – Muu­ta­mis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sen ohi kaa­sut­ta­neis­ta il­moi­tet­tu po­lii­sil­le

05.03.2021 11:45
Tilaajille
LevinPoron kauppias karanteenimyllytyksessä: "Kasvomaskien käytössä oli hiihtolomalaisilla selvästi herpaantumista"

Le­vin­Po­ron kaup­pias ka­ran­tee­ni­myl­ly­tyk­ses­sä: "Kas­vo­mas­kien käy­tös­sä oli hiih­to­lo­ma­lai­sil­la sel­väs­ti her­paan­tu­mis­ta"

23.02.2021 15:29 8
Tilaajille
Kärppien Manner ja Koblizek karanteenissa – Sulak normaalisti joukkueen mukana

Kärp­pien Manner ja Kob­li­zek ka­ran­tee­nis­sa – Sulak nor­maa­lis­ti jouk­kueen mukana

19.02.2021 10:19
Tilaajille
Karanteenien karaisema - FC Kemin Tuukka Pikkarainen on ollut futsal-kauden aikana koronakaranteenissa yli kuukauden verran

Ka­ran­tee­nien ka­rai­se­ma - FC Kemin Tuukka Pik­ka­rai­nen on ollut fut­sal-kau­den aikana ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa yli kuu­kau­den verran

16.02.2021 19:30
Tilaajille
Tartuntatautilääkäri on joutunut ottamaan yhteyttä poliisiin Torniossa karanteenimääräysten rikkomisen takia

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri on jou­tu­nut ot­ta­maan yh­teyt­tä po­lii­siin Tor­nios­sa ka­ran­tee­ni­mää­räys­ten rik­ko­mi­sen takia

11.02.2021 13:39 3
Tilaajille
Koronaan sairastuneen kansanedustaja Joonas Köntän (kesk.) karanteeni on ohi – "Korona ei ole leikin asia"

Ko­ro­naan sai­ras­tu­neen kan­san­edus­ta­ja Joonas Köntän (kesk.) ka­ran­tee­ni on ohi – "Korona ei ole leikin asia"

19.12.2020 09:46
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:10
Tilaajille
Torniolaisen Putaan koulun opettajalla on todettu koronavirustartunta – Noin sata oppilasta karanteeniin

Tor­nio­lai­sen Putaan koulun opet­ta­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Noin sata op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin

09.11.2020 13:34
ToPV:n Sergei Korsunov ja Iiro Vanha karanteeniin - Serbian MM-karsintapeli jää väliin

ToPV:n Sergei Kor­su­nov ja Iiro Vanha ka­ran­tee­niin - Serbian MM-kar­sin­ta­pe­li jää väliin

31.10.2020 19:01
Tilaajille

Päi­vä­ko­ti Väi­nä­möi­ses­sä todettu toinen ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä

29.10.2020 16:59
Ounasvaaran lukion opiskelijalla koronatartunta –  21 ihmistä määrätty karanteeniin

Ou­nas­vaa­ran lukion opis­ke­li­jal­la ko­ro­na­tar­tun­ta – 21 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

23.10.2020 17:36
Tilaajille
Tuplatestaus karanteeneineen on todistettu turhaksi, joten siitä on luovuttava
Pääkirjoitus

Tup­la­tes­taus ka­ran­tee­nei­neen on to­dis­tet­tu tur­hak­si, joten siitä on luo­vut­ta­va

07.10.2020 06:00
Tilaajille
Matkustusrajoituksiin esitetään muutoksia – Suomeen voisi ehkä päästä viikoksi ilman karanteenia, jos otattaa koronatestin rajalla

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin esi­te­tään muu­tok­sia – Suomeen voisi ehkä päästä vii­kok­si ilman ka­ran­tee­nia, jos otattaa ko­ro­na­tes­tin rajalla

06.10.2020 18:09