Kysely: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ei halua Suomen tai­pu­van Turkin eh­toi­hin Na­to–­jä­se­nyy­del­le, kertoo HS

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

Koronakaranteeni tai eristäytyminen ennen leikkausta saattaa kasvattaa leikkauksen jälkeisten keuhkokomplikaatioiden riskiä jopa viidenneksellä, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Asia ilmenee Birminghamin yliopiston johtaman kansainvälisen tutkimusryhmän analyysissa, jossa yli 100 maasta kerättiin koronaan liittyvää tietoa leikkauspotilaista. Pohjoismaisia sairaaloita tutkimuksessa oli mukana 14.

–  Karanteeni voi esimerkiksi vähentää potilaan fyysistä aktiivisuutta, huonontaa ruokailutottumuksia ja lisätä ahdistus- ja masennusoireita, tutkimuksen Suomen maajohtajana toimiva dosentti Joonas Kauppila Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta (OYS) kommentoi tutkimuksen tuloksia tiedotteessa.

– Anestesian ja leikkauksen vuoksi potilailla on jo valmiiksi kohonnut keuhkokomplikaatioiden riski, ja karanteenin jälkeen he siis lähtevät entistä huonommista lähtökohdista leikkauspöydälle, altistuen vielä enemmän komplikaatioille.

Potilaista 28 prosenttia oli leikkausta edeltävässä karanteenissa. Leikkauksenjälkeisiä keuhkokomplikaatioita esiintyi kahdella prosentilla,  komplikaatioista 12 prosenttia liittyi koronainfektioon.

Tutkimuksessa havaittiin, että karanteenissa olleiden riski saada keuhkokomplikaatioita oli 20 prosenttia korkeampi kuin niillä, jotka eivät olleet karanteenissa ennen leikkausta. Mitä pidempi karanteeni oli kyseessä, sitä suuremmaksi riski kasvoi.

Karanteenissa ennen leikkausta olleet potilaat olivat tiedotteen mukaan vanhempia ja heillä oli enemmän keuhkojen liitännäissairauksia. He asuivat korkean tulotason maissa alueilla, joissa koronan ilmaantuvuus oli suuri.

Karanteenin vaikutukset olivat samanlaisia riippumatta hoitavan yksikön muista koronaviruksen leviämiseen tai ehkäisyyn liittyvistä käytänteistä, kuten siitä, testattiinko potilaat ennen leikkausta tai hoidettiinko heidät erillään muista potilaista.

Testaus parempi vaihtoehto

Useat maat suosittelevat leikkauspotilaille karanteenia ennen leikkausta koronan ja sen komplikaatioiden välttämiseksi.  Suomessa leikkaukseen liittyvää karanteenia ei erikseen suositella, vaan käytännöt vaihtelevat sairaala- ja yksikkökohtaisesti.

– Leikkauspotilaan karanteeni ei potilaan itsensä kannalta ole järkevää, ainakaan kaikissa tilanteissa. Toisaalta karanteenittomuus voi lisätä oireettomilta potilailta toisiin potilaisiin tai terveydenhuollon henkilökuntaan tapahtuvia koronatartuntoja. Tartuntaketjuja ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa pystytty tutkimaan, Kauppila sanoo tiedotteessa.

– Mielestämme karanteenia parempi keino leikkaustoiminnan riskien hallintaan on leikkausta edeltävä koronatestaus, minkä olemme aiemmassa tutkimuksessamme osoittaneet olevan tehokas keino pienentää komplikaatioriskiä. Testaamalla voidaan vähentää myös oireettomista potilaista tapahtuvia koronatartuntoja.

– Mikäli leikkausta edeltävää karanteenia käytetään, tulisi se tehdä harkiten, esimerkiksi rajata se koronan leviämisvaiheessa oleviin paikkakuntiin ja korkean riskin potilaisiin. Tavoitteellisen fyysisen harjoittelun toteuttaminen kotikaranteenin aikana, vaikkapa etäyhteyden avulla, voisi olla toinen keino vähentää leikkausriskejä, Kauppila sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen leik­kaus­ta tulisi siirtää mo­nin­ker­tai­sen kuo­le­man­ris­kin vuoksi – Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat osal­lis­tui­vat suur­tut­ki­muk­seen