Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ruka Nordic
Poikamainen fiilis joutuu entistä kovemmalle koetukselle, mutta Vilho Palosaari pitää kiinni tavoitteistaan ja tyylistään

Poi­ka­mai­nen fiilis joutuu entistä ko­vem­mal­le koe­tuk­sel­le, mutta Vilho Pa­lo­saa­ri pitää kiinni ta­voit­teis­taan ja tyy­lis­tään

14.11.2023 19:30
Fluoritestaus tuo vipinää Ruka Nordiciin – Rukan avauksessa 11 maailmancupin kisaa, myös mäkihyppy starttaa koillismaalta

Fluo­ri­tes­taus tuo vipinää Ruka Nor­di­ciin – Rukan avauk­ses­sa 11 maail­man­cu­pin kisaa, myös mä­ki­hyp­py start­taa koil­lis­maal­ta

05.10.2023 18:11
Tilaajille
Matti Heikkilälle yllättävä tuplajohtopesti Marika Paanasen ja Aleksi Dahlmanin irtisanouduttua – Ei uusia rekryjä vielä tulevaan Ruka Nordiciin

Matti Heik­ki­läl­le yl­lät­tä­vä tup­la­joh­to­pes­ti Marika Paa­na­sen ja Aleksi Dahl­ma­nin ir­ti­sa­nou­dut­tua – Ei uusia rekryjä vielä tu­le­vaan Ruka Nor­di­ciin

26.07.2023 18:09
Tilaajille
Kuusamo maksaa Erä-Veikoille liki 350000 euroa kisojen järjestämisestä

Kuusamo maksaa Erä-Vei­koil­le liki 350000 euroa kisojen jär­jes­tä­mi­ses­tä

30.11.2022 08:15
Tilaajille
Rukan kymppi korjasi Perttu Hyvärisen itseluottamuksen – Odotukset olivat nollassa Oloksen epäonnistumisen jäljiltä

Rukan kymppi korjasi Perttu Hy­vä­ri­sen it­se­luot­ta­muk­sen – Odo­tuk­set olivat nol­las­sa Oloksen epä­on­nis­tu­mi­sen jäl­jil­tä

26.11.2022 17:28
Harjoittelun keventäminen sai Pärmäkosken vauhtiin – Rukan kisojen takaa-ajo alkaa viidenneltä sijalta, ero kärkeen alle 20 sekuntia

Har­joit­te­lun ke­ven­tä­mi­nen sai Pär­mä­kos­ken vauh­tiin – Rukan kisojen ta­kaa-ajo alkaa vii­den­nel­tä si­jal­ta, ero kärkeen alle 20 se­kun­tia

26.11.2022 14:31
"Saadaanko me se irlantilainen Ouluun, ja yksi sauna?" – Maajoukkueet ja tarvikkeet eivät liiku Ruka Nordicissa ilman Raimon kaltaisia vapaaehtoiskuskeja

"Saa­daan­ko me se ir­lan­ti­lai­nen Ouluun, ja yksi sauna?" – Maa­jouk­kueet ja tar­vik­keet eivät liiku Ruka Nor­di­cis­sa ilman Raimon kal­tai­sia va­paa­eh­tois­kus­ke­ja

26.11.2022 13:27
Tilaajille
Päivänvalo paljasti Suomen mäkimiesten tason – karsinnassa onnistuneet Aalto, Kytösaho ja Nousiainen pettyivät Rukalla

Päi­vän­va­lo pal­jas­ti Suomen mä­ki­mies­ten tason – kar­sin­nas­sa on­nis­tu­neet Aalto, Ky­tö­sa­ho ja Nou­siai­nen pet­tyi­vät Rukalla

26.11.2022 12:29 1
Hutilointi Münchenissä johti Rukan mäkikarsinnan siirtymiseen – Saksalaisten sukset eivät saapuneet Kuusamoon

Hu­ti­loin­ti Mün­che­nis­sä johti Rukan mä­ki­kar­sin­nan siir­ty­mi­seen – Sak­sa­lais­ten sukset eivät saa­pu­neet Kuu­sa­moon

25.11.2022 15:14
"Pitkään sain covidin väistettyä, mutta nyt sen sain" – Iivo Niskasen Rukan maailmancup taputeltu

"Pit­kään sain covidin väis­tet­tyä, mutta nyt sen sain" – Iivo Nis­ka­sen Rukan maail­man­cup ta­pu­tel­tu

23.11.2022 12:57 1
Anttola ja Karhumaa lappilaisseurojen edustajat Rukalla

Anttola ja Kar­hu­maa lap­pi­lais­seu­ro­jen edus­ta­jat Rukalla

21.11.2022 12:14
Tilaajille
Hyppyrimäkeä lumetettu viime kevään varastolumella 100 metrin kohdalta alaspäin – Ruka Nordicin valmisteluja on tehty lämpimän loppusyksyn vuoksi aiempaa rauhallisempaa tahtiin

Hyp­py­ri­mä­keä lu­me­tet­tu viime kevään va­ras­to­lu­mel­la 100 metrin koh­dal­ta alas­päin – Ruka Nor­di­cin val­mis­te­lu­ja on tehty läm­pi­män lop­pu­syk­syn vuoksi aiempaa rau­hal­li­sem­paa tahtiin

15.11.2022 13:19
Tilaajille
MM-jalkapallo tyrkkää Rukan mäkikisat aamuun – "Tv-aikaa ei ole illalle tarjolla"

MM-jal­ka­pal­lo tyrkkää Rukan mä­ki­ki­sat aamuun – "Tv-ai­kaa ei ole illalle tar­jol­la"

03.11.2022 21:50
Tilaajille
Mediat: Rukalla lauantain mäkikisan voittaneella Kobayashilla koronatartunta

Mediat: Rukalla lauan­tain mä­ki­ki­san voit­ta­neel­la Ko­bayas­hil­la ko­ro­na­tar­tun­ta

28.11.2021 21:49
Herolan hieno hyppy tuulen viemää – käyttöön otettiin torstain varakilpailun tulokset

Herolan hieno hyppy tuulen viemää – käyt­töön otet­tiin tors­tain va­ra­kil­pai­lun tu­lok­set

28.11.2021 12:44
Liika puristus veti tehot Kytösahon ponnistuksesta - Ryoyu Kobayashi voitti Rukan avauskisan

Liika pu­ris­tus veti tehot Ky­tö­sa­hon pon­nis­tuk­ses­ta - Ryoyu Ko­bayas­hi voitti Rukan avaus­ki­san

27.11.2021 20:10
Ilkka Herola 22:s Rukan yhdistetyssä, Weber avasi voittotilinsä vahvalla kirillä

Ilkka Herola 22:s Rukan yh­dis­te­tys­sä, Weber avasi voit­to­ti­lin­sä vah­val­la kirillä

27.11.2021 17:35
Iivo Niskaselle uran kuudes voitto maailmancupissa - "Yleisökin auttaa"

Iivo Nis­ka­sel­le uran kuudes voitto maail­man­cu­pis­sa - "Y­lei­sö­kin auttaa"

27.11.2021 12:59 1
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja oireettomilla henkilöillä – tapahtumaan liittyen on tehty tällä viikolla noin 400 koronatestiä

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja oi­reet­to­mil­la hen­ki­löil­lä – ta­pah­tu­maan liit­tyen on tehty tällä vii­kol­la noin 400 ko­ro­na­tes­tiä

25.11.2021 18:41
Tilaajille
Ruka Nordic jatkamassa vielä vuosia – vaan mistä löytyvät tulevaisuuden talkoolaiset?

Ruka Nordic jat­ka­mas­sa vielä vuosia – vaan mistä löy­ty­vät tu­le­vai­suu­den tal­koo­lai­set?

23.11.2021 20:11 1
Tilaajille