Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ruka Nordic
Mediat: Rukalla lauantain mäkikisan voittaneella Kobayashilla koronatartunta

Mediat: Rukalla lauan­tain mä­ki­ki­san voit­ta­neel­la Ko­bayas­hil­la ko­ro­na­tar­tun­ta

28.11.2021 21:49
Herolan hieno hyppy tuulen viemää – käyttöön otettiin torstain varakilpailun tulokset

Herolan hieno hyppy tuulen viemää – käyt­töön otet­tiin tors­tain va­ra­kil­pai­lun tu­lok­set

28.11.2021 12:44
Liika puristus veti tehot Kytösahon ponnistuksesta - Ryoyu Kobayashi voitti Rukan avauskisan

Liika pu­ris­tus veti tehot Ky­tö­sa­hon pon­nis­tuk­ses­ta - Ryoyu Ko­bayas­hi voitti Rukan avaus­ki­san

27.11.2021 20:10
Ilkka Herola 22:s Rukan yhdistetyssä, Weber avasi voittotilinsä vahvalla kirillä

Ilkka Herola 22:s Rukan yh­dis­te­tys­sä, Weber avasi voit­to­ti­lin­sä vah­val­la kirillä

27.11.2021 17:35
Iivo Niskaselle uran kuudes voitto maailmancupissa - "Yleisökin auttaa"

Iivo Nis­ka­sel­le uran kuudes voitto maail­man­cu­pis­sa - "Y­lei­sö­kin auttaa"

27.11.2021 12:59 1
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja oireettomilla henkilöillä – tapahtumaan liittyen on tehty tällä viikolla noin 400 koronatestiä

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja oi­reet­to­mil­la hen­ki­löil­lä – ta­pah­tu­maan liit­tyen on tehty tällä vii­kol­la noin 400 ko­ro­na­tes­tiä

25.11.2021 18:41
Tilaajille
Ruka Nordic jatkamassa vielä vuosia – vaan mistä löytyvät tulevaisuuden talkoolaiset?

Ruka Nordic jat­ka­mas­sa vielä vuosia – vaan mistä löy­ty­vät tu­le­vai­suu­den tal­koo­lai­set?

23.11.2021 20:11 1
Tilaajille
Kimmo Savolainen valmentaa yhdistetyn maajoukkuetta Rukalla - koronatartunta muutti huollon ja valmennuksen suunnitelmia

Kimmo Sa­vo­lai­nen val­men­taa yh­dis­te­tyn maa­jouk­kuet­ta Rukalla - ko­ro­na­tar­tun­ta muutti huollon ja val­men­nuk­sen suun­ni­tel­mia

23.11.2021 12:56
Tilaajille
Suomi nimesi joukkueet Ruka Nordiciin - katso nimet tästä

Suomi nimesi jouk­kueet Ruka Nor­di­ciin - katso nimet tästä

22.11.2021 13:10
Yhdistetyn mies Hirvosen loukkaantumiskurimus pitenee – päävalmentaja purkautui Twitterissä: Harmittaa, mutta minkäs teet

Yh­dis­te­tyn mies Hir­vo­sen louk­kaan­tu­mis­ku­ri­mus pitenee – pää­val­men­ta­ja pur­kau­tui Twit­te­ris­sä: Har­mit­taa, mutta minkäs teet

16.11.2021 21:28
Jukka Tahkola 20. Ruka Nordicin kilpailupäälliköksi

Jukka Tahkola 20. Ruka Nor­di­cin kil­pai­lu­pääl­li­kök­si

05.11.2021 09:21 1
Tilaajille
Ruka Nordicin pääsihteeri vaihtuu – Paananen korvaa Linjakummun

Ruka Nor­di­cin pää­sih­tee­ri vaihtuu – Paa­na­nen korvaa Lin­ja­kum­mun

07.01.2021 09:20
Tilaajille
Kieltävillä vastauksilla kisoihin – koronatilanne aiheuttaa paljon normaalista poikkeavaa Rukan maailmancupin järjestelyihin

Kiel­tä­vil­lä vas­tauk­sil­la ki­soi­hin – ko­ro­na­ti­lan­ne ai­heut­taa paljon nor­maa­lis­ta poik­kea­vaa Rukan maail­man­cu­pin jär­jes­te­lyi­hin

28.10.2020 19:03
Tilaajille
Ruka Nordicin maailmancupin valmistelut on aloitettu normaalisti – tavoitteena järjestää tapahtuma katsojien kanssa

Ruka Nor­di­cin maail­man­cu­pin val­mis­te­lut on aloi­tet­tu nor­maa­lis­ti – ta­voit­tee­na jär­jes­tää ta­pah­tu­ma kat­so­jien kanssa

25.06.2020 13:10
Tilaajille
Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Erä-Veikkojen tase reilut 58000 euroa alijäämäinen

Ruka Nor­di­cin tuotto jäi alle suun­ni­tel­lun - Erä-Veik­ko­jen tase reilut 58000 euroa ali­jää­mäi­nen

04.06.2020 08:47
Tilaajille
Ruka Nordicin peruttu mäkikilpailu hypätään Lahdessa Salpausselän kisoissa

Ruka Nor­di­cin peruttu mä­ki­kil­pai­lu hy­pä­tään Lah­des­sa Sal­paus­se­län ki­sois­sa

13.12.2019 22:29
Tilaajille
Ruka Nordic palaa kolmipäiväiseen ohjelmaan

Ruka Nordic palaa kol­mi­päi­väi­seen oh­jel­maan

10.10.2019 09:23
Tilaajille