Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Pelastakaa Lapset
Harhauttajat ruokkivat vanhempien ja lasten rokotepelkoa
Kolumni

Har­haut­ta­jat ruok­ki­vat van­hem­pien ja lasten ro­ko­te­pel­koa

12.08.2021 06:30 2
Tilaajille

Kiu­saa­mis- ja stres­si­ko­ke­muk­set ovat ylei­sem­piä vä­hä­va­rais­ten lap­sil­la, käy ilmi ra­por­tis­ta

19.10.2020 05:00 1
Pelastakaa Lapset: Eristäytyminen koronaviruksen takia voi ahdistaa ja väsyttää lapsia – Tukea tarvitaan heti, kun koulut avataan

Pe­las­ta­kaa Lapset: Eris­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen takia voi ah­dis­taa ja vä­syt­tää lapsia – Tukea tar­vi­taan heti, kun koulut avataan

08.05.2020 08:23
Joulumanteli-palvelu tarjoaa yksinäisille lapsille tukea jouluaattona

Jou­lu­man­te­li-pal­ve­lu tarjoaa yk­si­näi­sil­le lap­sil­le tukea jou­lu­aat­to­na

22.12.2019 14:17
Suomalaisten vauvojen adoptiot ovat harvinaisia – Kotimaan adoptioissa tulevien vanhempien odotusaika voi kestää jopa viisi vuotta.

Suo­ma­lais­ten vau­vo­jen adop­tiot ovat har­vi­nai­sia – Ko­ti­maan adop­tiois­sa tu­le­vien van­hem­pien odo­tus­ai­ka voi kestää jopa viisi vuotta.

01.12.2019 11:18
Kemin Pelastakaa Lapset nosti Tornion Kamraatti-hankkeen Vuoden lapselliseksi teoksi

Kemin Pe­las­ta­kaa Lapset nosti Tornion Kam­raat­ti-hank­keen Vuoden lap­sel­li­sek­si teoksi

25.11.2019 17:49
Tilaajille
Raportti paljastaa, miten köyhyys vaikuttaa lapsiin: "Kaupassa täytyy miettiä halvinta tuotetta, eikä ole varaa harrastaa eikä matkustella"

Ra­port­ti pal­jas­taa, miten köyhyys vai­kut­taa lap­siin: "Kau­pas­sa täytyy miettiä hal­vin­ta tuo­tet­ta, eikä ole varaa har­ras­taa eikä mat­kus­tel­la"

09.10.2019 08:35
Tilaajille