Tie poikki: Lii­ken­ne ne­los­tiel­lä So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa kat­kais­taan rekan nos­to­töi­den ajaksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Pohjois-Pohjanmaa
Pienyrittäjä Annika Tuoman asuntohaaveet ovat kaatuneet pankissa kerta toisensa jälkeen – epäilee syyksi "epäkelpoa" ammattiaan

Pien­yrit­tä­jä Annika Tuoman asun­to­haa­veet ovat kaa­tu­neet pan­kis­sa kerta toi­sen­sa jälkeen – epäilee syyksi "e­pä­kel­poa" am­mat­tiaan

26.01.2024 16:00 6
Tilaajille
Työntekijän epäillään käyttäneen väärin säätiön varoja Pohjois-Pohjanmaalla

Työn­te­ki­jän epäil­lään käyt­tä­neen väärin säätiön varoja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

26.01.2024 12:10 1
Rovaniemen hovioikeus kovensi 11-vuotiaan raiskanneen tuomiota – tekijälle 7,5 vuotta vankeutta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi 11-vuo­tiaan rais­kan­neen tuo­mio­ta – te­ki­jäl­le 7,5 vuotta van­keut­ta

26.01.2024 12:09
Tilaajille
Pertti Havas oli jäädä 1000-kiloisen kurkkusalaattilastin alle – vaaratilanteen jälkeen hän alkoi kehitellä parempaa nosturia, ja nyt prototyyppi on valmis

Pertti Havas oli jäädä 1000-ki­loi­sen kurk­ku­sa­laat­ti­las­tin alle – vaa­ra­ti­lan­teen jälkeen hän alkoi ke­hi­tel­lä pa­rem­paa nos­tu­ria, ja nyt pro­to­tyyp­pi on valmis

22.11.2023 05:00
Tilaajille
26-vuotias Sini on elänyt syömishäiriön kanssa lapsesta asti – nyt hän voi hyvin, mutta hoidon puutteet yllättivät

26-vuo­tias Sini on elänyt syö­mis­häi­riön kanssa lap­ses­ta asti – nyt hän voi hyvin, mutta hoidon puut­teet yl­lät­ti­vät

14.11.2023 05:00
Tilaajille
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Lapissa on runsaasti saunoja, joissa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Lapissa on run­saas­ti sau­no­ja, joissa voi kylpeä ilman va­raus­ta

12.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Ministeri Kaisa Juuson mielestä yksityiset palveluntuottajat ovat välttämättömiä – "Länsi-Pohja Mehiläinen on osoittanut, että palvelut pystytään järjestämään ja vieläpä tehokkaasti"

Mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mie­les­tä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat ovat vält­tä­mät­tö­miä – "Län­si-Poh­ja Me­hi­läi­nen on osoit­ta­nut, että pal­ve­lut pys­ty­tään jär­jes­tä­mään ja vieläpä te­hok­kaas­ti"

01.11.2023 08:18 22
Tilaajille
Oululainen Teija Kangas on köyhä yksinhuoltaja, jonka toimeentulo on romahtamassa leikkauksiin – Nyt häntä kaduttaa kokoomukselle annettu ääni

Ou­lu­lai­nen Teija Kangas on köyhä yk­sin­huol­ta­ja, jonka toi­meen­tu­lo on ro­mah­ta­mas­sa leik­kauk­siin – Nyt häntä ka­dut­taa ko­koo­muk­sel­le annettu ääni

11.10.2023 14:30 54
Tilaajille
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

24.09.2023 10:32
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

18.09.2023 13:19 1
Tilaajille
Perusterveydenhoidossa hoitoon päästävä kahdessa viikossa kuukausien sijasta – Johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­dos­sa hoitoon pääs­tä­vä kah­des­sa vii­kos­sa kuu­kau­sien sijasta – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00
Tilaajille
Poliisi tutkii epäiltyä omavaltaista huostaanottoa – pohjoispohjalainen mies ja lapset löytyivät ulkoilureitiltä Muhokselta

Poliisi tutkii epäil­tyä oma­val­tais­ta huos­taan­ot­toa – poh­jois­poh­ja­lai­nen mies ja lapset löy­tyi­vät ul­koi­lu­rei­til­tä Mu­hok­sel­ta

14.08.2023 17:02
Posion keskustassa liikkui karhu – pariskunta kertoo karhun yöllisestä vierailusta kotipihalla

Posion kes­kus­tas­sa liikkui karhu – pa­ris­kun­ta kertoo karhun yöl­li­ses­tä vie­rai­lus­ta ko­ti­pi­hal­la

14.08.2023 14:20 11
Tilaajille
Lauantaina Kuusamossa keskeytyneet festarit olivat saaneet merkittäviä avustussummia – 30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta

Lauan­tai­na Kuu­sa­mos­sa kes­key­ty­neet fes­ta­rit olivat saaneet mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia – 30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

07.08.2023 12:09 9
Tilaajille
Aggressiivisesti iholle tunkevat kärpäset ovat kiusana Pohjois-Suomessa – yliopiston hyönteistutkija kohtasi suuren kärpäsparven omakohtaisesti

Ag­gres­sii­vi­ses­ti iholle tun­ke­vat kär­pä­set ovat kiusana Poh­jois-Suo­mes­sa – yli­opis­ton hyön­teis­tut­ki­ja kohtasi suuren kär­päs­par­ven oma­koh­tai­ses­ti

27.07.2023 16:31 1
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

21.07.2023 12:18
Tältä näyttää metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 00:00
Tilaajille
Suomen yli miljoona latoa ovat lähes kadonneet – Moni suomalainen on saanut alkunsa heinäladossa, vaikka lempimispaikkana se on pölyisä ja pisteliäs

Suomen yli mil­joo­na latoa ovat lähes ka­don­neet – Moni suo­ma­lai­nen on saanut alkunsa hei­nä­la­dos­sa, vaikka lem­pi­mis­paik­ka­na se on pölyisä ja pis­te­liäs

24.06.2023 07:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ruokakulttuuri ammentaa merestä, joista ja vaaraisista metsistä

Poh­jois-Poh­jan­maan ruo­ka­kult­tuu­ri am­men­taa me­res­tä, joista ja vaa­rai­sis­ta met­sis­tä

22.06.2023 06:30
Tilaajille