Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

vieraslajit
Uusia lajeja kansalliseen vieraslajiluetteloon

Uusia lajeja kan­sal­li­seen vie­ras­la­ji­luet­te­loon

19.08.2023 15:11
NRK: Kyttyrälohen pyydystäminen Tenolla lopetetaan – Norja purkaa padon

NRK: Kyt­ty­rä­lo­hen pyy­dys­tä­mi­nen Tenolla lo­pe­te­taan – Norja purkaa padon

15.08.2023 20:40 5
Tilaajille
Näkökulma: Vieraslajien torjunta on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Vie­ras­la­jien tor­jun­ta on tärkeää luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si

10.08.2023 05:00 1
Vieraskasvien leviäminen hallintaan pienillä teoilla

Vie­ras­kas­vien le­viä­mi­nen hal­lin­taan pie­nil­lä teoilla

03.08.2023 08:10
Vieraslajien haitat tulisi arvioida paikallisesti – Rovaniemen ruttojuuret ovat kulttuurihistoriaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vie­ras­la­jien haitat tulisi ar­vioi­da pai­kal­li­ses­ti – Ro­va­nie­men rut­to­juu­ret ovat kult­tuu­ri­his­to­riaa

25.07.2023 05:00 8
Julia Tuovisen ja Tai Nguyenin pihaa riivaa ruttojuuri – sinnikäs vieraslaji on vallannut myös Rovaniemen paraatipaikan

Julia Tuo­vi­sen ja Tai Nguye­nin pihaa riivaa rut­to­juu­ri – sin­ni­käs vie­ras­la­ji on val­lan­nut myös Ro­va­nie­men pa­raa­ti­pai­kan

18.07.2023 05:00 16
Tilaajille
Uutuanjoen ansa ei päästä ohitseen yhtään kalaa – kyttyrälohet eivät mene haaskuuseen vaan jatkojalostukseen

Uu­tuan­joen ansa ei päästä ohit­seen yhtään kalaa – kyt­ty­rä­lo­het eivät mene haas­kuu­seen vaan jat­ko­ja­los­tuk­seen

16.07.2023 11:00 8
Tilaajille
NRK: Norja ei aio poistaa kyttyrälohipyydystä

NRK: Norja ei aio poistaa kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dys­tä

14.07.2023 19:25 1
Tilaajille
Toimittajalta: Satumaisesta kukasta haittakasviksi – vieraslaji lupiini leviää myös Rovaniemellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­tu­mai­ses­ta kukasta hait­ta­kas­vik­si – vie­ras­la­ji lupiini leviää myös Ro­va­nie­mel­lä

12.07.2023 15:37 3
Tutkimusprofessori norjalaisten lohipadosta: ”Siellä on nyt melko hässäkkä” – Tenolle kehitellään uusia ansoja kyttyrälohen nappaamiseksi

Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri nor­ja­lais­ten lo­hi­pa­dos­ta: ”Siellä on nyt melko häs­säk­kä” – Tenolle ke­hi­tel­lään uusia ansoja kyt­ty­rä­lo­hen nap­paa­mi­sek­si

05.07.2023 12:54 4
Tilaajille
Tenon kyttyrälohipyydys uhkaa Atlantin lohen kutua – Tutkija: näyttää, että osa peloista on toteutunut

Tenon kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dys uhkaa At­lan­tin lohen kutua – Tut­ki­ja: näyt­tää, että osa pe­lois­ta on to­teu­tu­nut

04.07.2023 16:33 7
Tilaajille
Tenolla alkoi erikoisoperaatio lohen suojelemiseksi – 26 palkattua porttivahtia seuloo kaloja kolmessa vuorossa

Tenolla alkoi eri­kois­ope­raa­tio lohen suo­je­le­mi­sek­si – 26 pal­kat­tua port­ti­vah­tia seuloo kaloja kol­mes­sa vuo­ros­sa

27.06.2023 13:20 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka torjuu vie­ras­la­jit?

20.06.2023 05:00
Kuukkeleita, lupiineja ja vaelluskaloja – Rovaniemen omassa luontoillassa saatiin lähiluontoa koskeviin kysymyksiin asiantuntijoilta vastauksia

Kuuk­ke­lei­ta, lu­pii­ne­ja ja vael­lus­ka­lo­ja – Ro­va­nie­men omassa luon­to­il­las­sa saatiin lä­hi­luon­toa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta vas­tauk­sia

19.04.2023 15:06
Tilaajille
Rovaniemen Harjulammella alkaa minkkijahti naurulokkien suojelemiseksi – minkit saattavat hävittää kokonaisia lokkiyhdyskuntia

Ro­va­nie­men Har­ju­lam­mel­la alkaa mink­ki­jah­ti nau­ru­lok­kien suo­je­le­mi­sek­si – minkit saat­ta­vat hä­vit­tää ko­ko­nai­sia lok­ki­yh­dys­kun­tia

19.03.2023 11:00 30
Tilaajille
Norja aikoo virittää Tenon poikki esteen, jolla napataan satoja tuhansia kyttyrälohia – suunnitelma huolestuttaa suomalaistutkijaa

Norja aikoo vi­rit­tää Tenon poikki esteen, jolla na­pa­taan satoja tu­han­sia kyt­ty­rä­lo­hia – suun­ni­tel­ma huo­les­tut­taa suo­ma­lais­tut­ki­jaa

11.11.2022 18:33 8
Tilaajille
Norjan hallitus esittää 10 miljoonan kruunun lisäystä vieraslaji kyttyrälohen torjuntaan

Norjan hal­li­tus esittää 10 mil­joo­nan kruunun li­säys­tä vie­ras­la­ji kyt­ty­rä­lo­hen tor­jun­taan

07.10.2022 19:44 1
Tilaajille
Pelätty kyttyrälohi levinnee pian Itämerellekin – "Tämä on pahin skenaario"

Pelätty kyt­ty­rä­lo­hi le­vin­nee pian Itä­me­rel­le­kin – "Tämä on pahin ske­naa­rio"

23.08.2022 06:30 11
Tilaajille
Suomen vieraslajipolitiikka on epäloogista ja vahingollista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen vie­ras­la­ji­po­li­tiik­ka on epä­loo­gis­ta ja va­hin­gol­lis­ta

28.07.2022 05:30
Tilaajille
Kurtturuususta tulee lainsuojaton kesäkuun alussa – vieraslajikoordinaattori: Ketään ei olla sakottamassa heti seuraavana päivänä

Kurt­tu­ruu­sus­ta tulee lain­suo­ja­ton ke­sä­kuun alussa – vie­ras­la­ji­koor­di­naat­to­ri: Ketään ei olla sa­kot­ta­mas­sa heti seu­raa­va­na päivänä

13.05.2022 14:05
Tilaajille