Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsäkanalinnut
"On aika harvinaista nähdä tällainen lintu" – lähes valkoinen metso tepasteli keskellä metsäautotietä Sallassa, katso video

"On aika har­vi­nais­ta nähdä täl­lai­nen lintu" – lähes val­koi­nen metso te­pas­te­li kes­kel­lä met­sä­au­to­tie­tä Sal­las­sa, katso video

28.09.2023 15:58 1
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – metsoa ja teertä saa pyytää laajalti, riekon metsästys edelleen rajatumpaa

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – metsoa ja teertä saa pyytää laa­jal­ti, riekon met­säs­tys edel­leen ra­ja­tum­paa

07.09.2023 13:09 1
Tilaajille
Riekkokanta on yhä kasvussa Ylä-Lapissa – olosuhteet ovat olleet hyvät linnun talviselle selviytymiselle

Riek­ko­kan­ta on yhä kas­vus­sa Ylä-La­pis­sa – olo­suh­teet ovat olleet hyvät linnun tal­vi­sel­le sel­viy­ty­mi­sel­le

15.08.2023 18:01 1
Tilaajille
Muisteloita metsältä ja vastuullista jahtikautta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­loi­ta met­säl­tä ja vas­tuul­lis­ta jah­ti­kaut­ta

12.08.2023 06:00
Riekkokannan usean vuoden kasvu näyttää yhä vain kiihtyneen Ylä-Lapissa – alustavien laskentojen mukaan tulossa harvinainen riekkojen huippuvuosi

Riek­ko­kan­nan usean vuoden kasvu näyttää yhä vain kiih­ty­neen Ylä-La­pis­sa – alus­ta­vien las­ken­to­jen mukaan tulossa har­vi­nai­nen riek­ko­jen huip­pu­vuo­si

11.08.2023 18:01 3
Tilaajille
Metsäkanalintukannat vahvistuneet Lapissa – riekot edelleen heikoimmilla

Met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat vah­vis­tu­neet Lapissa – riekot edel­leen hei­koim­mil­la

08.08.2023 16:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Ison linnun jäljillä – Raija Järvisen Soidinyöt vie lukijan metson soitimelle

Kir­ja-ar­vio: Ison linnun jäl­jil­lä – Raija Jär­vi­sen Soi­din­yöt vie lukijan metson soi­ti­mel­le

16.06.2023 14:16
Tilaajille
Linnunpyynti on riskialttiimpaa kuin hirvenmetsästys – tänä vuonna on tapahtunut yksi kuolemaan johtanut metsästysonnettomuus

Lin­nun­pyyn­ti on ris­ki­alt­tiim­paa kuin hir­ven­met­säs­tys – tänä vuonna on ta­pah­tu­nut yksi kuo­le­maan joh­ta­nut met­säs­tys­on­net­to­muus

28.10.2022 18:01 4
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina – pesinnät onnistuneet hyvin, mutta lintutiheydet vaihtelevat alueittain

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na – pe­sin­nät on­nis­tu­neet hyvin, mutta lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat alueit­tain

09.09.2022 16:49
Tilaajille
Ylä-Lapin riekkokanta kasvussa – "Edellisen talven olosuhteet ovat olleet riekoille hyvät, ja alkukesän lisääntyminen on onnistunut"

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta kas­vus­sa – "E­del­li­sen talven olo­suh­teet ovat olleet rie­koil­le hyvät, ja al­ku­ke­sän li­sään­ty­mi­nen on on­nis­tu­nut"

30.08.2022 13:07 1
Tilaajille
Metsähallitus yllättyi jahtipalautteesta – latvalinnustajat ihmettelevät, kun metsäautoteitä ei ole tammikuussa aurattu

Met­sä­hal­li­tus yl­lät­tyi jah­ti­pa­laut­tees­ta – lat­va­lin­nus­ta­jat ih­met­te­le­vät, kun met­sä­au­to­tei­tä ei ole tam­mi­kuus­sa aurattu

08.06.2022 09:29 21
Tilaajille
Metsäkanalintujahti alkoi – Kestävätkö pyykannat metsästystä?

Met­sä­ka­na­lin­tu­jah­ti alkoi – Kes­tä­vät­kö pyy­kan­nat met­säs­tys­tä?

10.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Metsästysluvat myytiin loppuun Ylä-Lapista – metsäkanalinnustus alkaa perjantaina

Met­säs­tys­lu­vat myytiin loppuun Ylä-La­pis­ta – met­sä­ka­na­lin­nus­tus alkaa per­jan­tai­na

09.09.2021 08:56 7
Tilaajille
Ylä-Lapin riekkokanta lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta lähellä pitkän ai­ka­vä­lin kes­ki­ar­voa

31.08.2021 13:32 2
Metsäkanalintuja saa metsästää entistä pidempään – metson ja teeren kannat ovat vahvistuneet

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja saa met­säs­tää entistä pi­dem­pään – metson ja teeren kannat ovat vah­vis­tu­neet

27.08.2021 12:25 13
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö esittää pidennyksiä metsäkanalintujen metsästysaikoihin

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö esittää pi­den­nyk­siä met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ai­koi­hin

13.08.2021 15:20 4
Tilaajille
"Metsästyksessä saalis ei välttämättä ole edes se tärkein asia" – Metsällä näkee yhä enemmän naisia ja nuoria

"Met­säs­tyk­ses­sä saalis ei vält­tä­mät­tä ole edes se tärkein asia" – Met­säl­lä näkee yhä enemmän naisia ja nuoria

12.08.2021 06:30 6
Tilaajille
Kanalintujen kausilupien myynnistä ennakoidaan vilkasta – Vuosi sitten myynti nousi kolmanneksella

Ka­na­lin­tu­jen kau­si­lu­pien myyn­nis­tä en­na­koi­daan vil­kas­ta – Vuosi sitten myynti nousi kol­man­nek­sel­la

07.04.2021 13:39 5
Tilaajille
Ukkometso täräytti olohuoneen ikkunasta sisään Oulun Jäälissä – "Luulin ensin, että joku oli heittänyt kiven sisään"

Uk­ko­met­so tä­räyt­ti olo­huo­neen ik­ku­nas­ta sisään Oulun Jää­lis­sä – "Luulin ensin, että joku oli heit­tä­nyt kiven sisään"

08.10.2020 15:29
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästysaika alkoi

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ai­ka alkoi

10.09.2020 11:10 2
Tilaajille