pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Metsäkanalinnut
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina – pesinnät onnistuneet hyvin, mutta lintutiheydet vaihtelevat alueittain

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na – pe­sin­nät on­nis­tu­neet hyvin, mutta lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat alueit­tain

09.09.2022 16:49
Tilaajille
Ylä-Lapin riekkokanta kasvussa – "Edellisen talven olosuhteet ovat olleet riekoille hyvät, ja alkukesän lisääntyminen on onnistunut"

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta kas­vus­sa – "E­del­li­sen talven olo­suh­teet ovat olleet rie­koil­le hyvät, ja al­ku­ke­sän li­sään­ty­mi­nen on on­nis­tu­nut"

30.08.2022 13:07 1
Tilaajille
Metsähallitus yllättyi jahtipalautteesta – latvalinnustajat ihmettelevät, kun metsäautoteitä ei ole tammikuussa aurattu

Met­sä­hal­li­tus yl­lät­tyi jah­ti­pa­laut­tees­ta – lat­va­lin­nus­ta­jat ih­met­te­le­vät, kun met­sä­au­to­tei­tä ei ole tam­mi­kuus­sa aurattu

08.06.2022 09:29 21
Tilaajille
Metsäkanalintujahti alkoi – Kestävätkö pyykannat metsästystä?

Met­sä­ka­na­lin­tu­jah­ti alkoi – Kes­tä­vät­kö pyy­kan­nat met­säs­tys­tä?

10.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Metsästysluvat myytiin loppuun Ylä-Lapista – metsäkanalinnustus alkaa perjantaina

Met­säs­tys­lu­vat myytiin loppuun Ylä-La­pis­ta – met­sä­ka­na­lin­nus­tus alkaa per­jan­tai­na

09.09.2021 08:56 7
Tilaajille
Ylä-Lapin riekkokanta lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta lähellä pitkän ai­ka­vä­lin kes­ki­ar­voa

31.08.2021 13:32 2
Metsäkanalintuja saa metsästää entistä pidempään – metson ja teeren kannat ovat vahvistuneet

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja saa met­säs­tää entistä pi­dem­pään – metson ja teeren kannat ovat vah­vis­tu­neet

27.08.2021 12:25 13
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö esittää pidennyksiä metsäkanalintujen metsästysaikoihin

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö esittää pi­den­nyk­siä met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ai­koi­hin

13.08.2021 15:20 4
Tilaajille
"Metsästyksessä saalis ei välttämättä ole edes se tärkein asia" – Metsällä näkee yhä enemmän naisia ja nuoria

"Met­säs­tyk­ses­sä saalis ei vält­tä­mät­tä ole edes se tärkein asia" – Met­säl­lä näkee yhä enemmän naisia ja nuoria

12.08.2021 06:30 6
Tilaajille
Kanalintujen kausilupien myynnistä ennakoidaan vilkasta – Vuosi sitten myynti nousi kolmanneksella

Ka­na­lin­tu­jen kau­si­lu­pien myyn­nis­tä en­na­koi­daan vil­kas­ta – Vuosi sitten myynti nousi kol­man­nek­sel­la

07.04.2021 13:39 5
Tilaajille
Ukkometso täräytti olohuoneen ikkunasta sisään Oulun Jäälissä – "Luulin ensin, että joku oli heittänyt kiven sisään"

Uk­ko­met­so tä­räyt­ti olo­huo­neen ik­ku­nas­ta sisään Oulun Jää­lis­sä – "Luulin ensin, että joku oli heit­tä­nyt kiven sisään"

08.10.2020 15:29
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästysaika alkoi

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ai­ka alkoi

10.09.2020 11:10 2
Tilaajille
Metson ja teeren talvimetsästys sallitaan Lapissa entistä laajemmalla alueella

Metson ja teeren tal­vi­met­säs­tys sal­li­taan Lapissa entistä laa­jem­mal­la alueel­la

27.08.2020 19:31 1
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö esittää metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö esittää metson ja teeren tal­vi­met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta Lapissa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.08.2020 16:01
Tilaajille
Metsäkanalintukannat ovat kasvussa etenkin Pohjois-Suomen alueella – lämmin alkukesä suosi poikasten selviytymistä

Met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat ovat kas­vus­sa etenkin Poh­jois-Suo­men alueel­la – lämmin al­ku­ke­sä suosi poi­kas­ten sel­viy­ty­mis­tä

10.08.2020 12:07
Metsäkanalintujen saalismäärä kasvoi 20 prosenttia  viime vuonna – varsinkin teeriä tuli metsästysreissuilla

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen saa­lis­mää­rä kasvoi 20 pro­sent­tia viime vuonna – var­sin­kin teeriä tuli met­säs­tys­reis­suil­la

30.07.2020 09:49 1
Tilaajille
Metsästysammunnan harrastajamäärä kasvaa Kemijärvellä – lapsia ja naisia houkuteltu mukaan

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä – lapsia ja naisia hou­ku­tel­tu mukaan

27.07.2020 20:00
Tilaajille
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 15:58
Tilaajille
Metsästäjä nousi tielle pysähtyneestä autosta ja ampui koppelon Savukoskella – haulikko ja saalis takavarikoitiin

Met­säs­tä­jä nousi tielle py­säh­ty­nees­tä autosta ja ampui kop­pe­lon Sa­vu­kos­kel­la – hau­lik­ko ja saalis ta­ka­va­ri­koi­tiin

14.10.2019 07:50
Syksyn paras laukaus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syksyn paras laukaus

23.09.2019 08:49
Tilaajille