kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Riistakolmiolaskenta
Ahmakanta vahvistunut koko maassa – ainoastaan Ylä-Lapin laskennoissa jääty kymmenen vuoden takaisista luvuista

Ah­ma­kan­ta vah­vis­tu­nut koko maassa – ai­noas­taan Ylä-La­pin las­ken­nois­sa jääty kym­me­nen vuoden ta­kai­sis­ta lu­vuis­ta

18.12.2023 10:24 2
Tilaajille
Metsäkanalintukannat vahvistuneet Lapissa – riekot edelleen heikoimmilla

Met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat vah­vis­tu­neet Lapissa – riekot edel­leen hei­koim­mil­la

08.08.2023 16:30
Tilaajille
Entisen kauppakeskuspäällikön Hanne Martimon oli tarkoitus hoitaa vain väliaikaisesti orpoja oravanpoikasia – pian hän on ollut adoptioäiti jo parillekymmenelle oravanpoikaselle

Entisen kaup­pa­kes­kus­pääl­li­kön Hanne Mar­ti­mon oli tar­koi­tus hoitaa vain vä­liai­kai­ses­ti orpoja ora­van­poi­ka­sia – pian hän on ollut adop­tioäi­ti jo pa­ril­le­kym­me­nel­le ora­van­poi­ka­sel­le

01.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Kesän riistakolmiolaskennassa etsitään metsäkanalintuja, lehtokurppaa, karhua ja jänistä

Kesän riis­ta­kol­mio­las­ken­nas­sa et­si­tään met­sä­ka­na­lin­tu­ja, leh­to­kurp­paa, karhua ja jänistä

13.07.2022 12:34 1
Tilaajille
Talvikolmiolaskenta paljastaa: oravilla, metsäjäniksillä, saukoilla ja metsäkauriilla menee Lapissa hyvin – vieraslaji minkki laskusuunnassa

Tal­vi­kol­mio­las­ken­ta pal­jas­taa: ora­vil­la, met­sä­jä­nik­sil­lä, sau­koil­la ja met­sä­kau­riil­la menee Lapissa hyvin – vie­ras­la­ji minkki las­ku­suun­nas­sa

26.04.2022 12:39 8
Tilaajille
Orava- ja metsäjäniskannat kasvussa – Riistakolmiolaskennoissa näkyy kuitenkin lajien pitkä taantuma

Orava- ja met­sä­jä­nis­kan­nat kas­vus­sa – ­Riis­ta­kol­mio­las­ken­nois­sa näkyy kui­ten­kin lajien pitkä taan­tu­ma

24.03.2022 11:22
Tilaajille
Riistanisäkkäiden lumijälkilaskennat käynnistyvät alkuvuodesta – jälkiä laskevat vapaaehtoiset metsästäjät ja luontoharrastajat

Riis­ta­ni­säk­käi­den lu­mi­jäl­ki­las­ken­nat käyn­nis­ty­vät al­ku­vuo­des­ta – jälkiä las­ke­vat va­paaeh­toi­set met­säs­tä­jät ja luon­to­har­ras­ta­jat

23.12.2021 08:49
Tilaajille