Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Lapin Kansa live: RoPSin nai­sil­la on mah­dol­li­suus var­mis­taa nou­su­kar­sin­ta­paik­ka – katso ottelu suorana kello 12

Matkailijat
Matkatoimisto Detur maksuongelmissa, asiakkailta peritään hotellimaksuja uudelleen – Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää asiaa

Mat­ka­toi­mis­to Detur mak­suon­gel­mis­sa, asiak­kail­ta pe­ri­tään ho­tel­li­mak­su­ja uu­del­leen – Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää asiaa

22.09.2022 19:53
Tilaajille
"Pitkät suorat, pusikosta ilmestyvine poroineen, ovat haastavia", sanoo espanjalainen Manuel Barnesin – moottoripyöräsafarit ja Trans Euro Trail -reitti houkuttelevat matkailijoita Lappiin

"Pitkät suorat, pu­si­kos­ta il­mes­ty­vi­ne po­roi­neen, ovat haas­ta­via", sanoo es­pan­ja­lai­nen Manuel Bar­ne­sin – moot­to­ri­pyö­rä­sa­fa­rit ja Trans Euro Trail -reitti hou­kut­te­le­vat mat­kai­li­joi­ta Lappiin

18.08.2022 17:02 1
Tilaajille
Ounaskosken Leirintäalueelle tulossa huippukesä – Rovaniemi on usein matkailijoiden välipysäkki Nordkappiin

Ou­nas­kos­ken Lei­rin­tä­alueel­le tulossa huip­pu­ke­sä – Ro­va­nie­mi on usein mat­kai­li­joi­den vä­li­py­säk­ki Nord­kap­piin

29.06.2022 10:09
Tilaajille
Luppiovaara täyttyy turisteista – satumaiset näkymät hivelevät niin paikallisen kuin vieraankin silmää

Lup­pio­vaa­ra täyttyy tu­ris­teis­ta – sa­tu­mai­set näkymät hi­ve­le­vät niin pai­kal­li­sen kuin vie­raan­kin silmää

19.12.2021 18:00 13
Tilaajille
Minibaarien tuotteet kelpaavat kotimaisille matkailijoille nyt tavallista paremmin – Osa Lapin hotelleista täyttyy, osa kituuttaa

Mi­ni­baa­rien tuot­teet kel­paa­vat ko­ti­mai­sil­le mat­kai­li­joil­le nyt ta­val­lis­ta pa­rem­min – Osa Lapin ho­tel­leis­ta täyt­tyy, osa ki­tuut­taa

22.07.2021 18:30 3
Tilaajille
Venäläisten matkailijoiden puute kurittaa matkailualaa – sesonki on ollut todella merkittävä venäläisen joulun ja uudenvuoden aikaan

Ve­nä­läis­ten mat­kai­li­joi­den puute ku­rit­taa mat­kai­lu­alaa – sesonki on ollut todella mer­kit­tä­vä ve­nä­läi­sen joulun ja uu­den­vuo­den aikaan

30.12.2020 13:51 1
Tilaajille
Lapland Hotels lanseeraa suomalaisille matkaajille räätälöidyt elämyspaketit – Paketit sopivat tottuneelle Lapin kävijälle sekä niille, jotka kaipaavat enemmän ideoita lomansa kulkuun

Lapland Hotels lan­see­raa suo­ma­lai­sil­le mat­kaa­jil­le rää­tä­löi­dyt elä­mys­pa­ke­tit – Paketit sopivat tot­tu­neel­le Lapin kä­vi­jäl­le sekä niille, jotka kai­paa­vat enemmän ideoita lomansa kulkuun

11.11.2020 10:45 1
Tilaajille
Vammautumisriski liikenteessä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moottorikelkat

Vam­mau­tu­mis­ris­ki lii­ken­tees­sä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moot­to­ri­kel­kat

20.07.2020 12:17