Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Mi­ni­baa­rien tuot­teet kel­paa­vat ko­ti­mai­sil­le mat­kai­li­joil­le nyt ta­val­lis­ta pa­rem­min – Osa Lapin ho­tel­leis­ta täyt­tyy, osa ki­tuut­taa

Arctic Light Hotel porskuttaa paikallisten asiakkaiden voimin.

Lapin hotelleissa hotellihuoneiden kysyntä on nyt selvästi heikompaa kuin muualla maassa, sanoo Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg.

Scandicilla on Lapissa hotellit Rovaniemellä ja Kemissä. Borgin mukaan molemmissa on melko hiljaista, vaikka muualla Suomessa heinäkuu on ollut vilkas. Lapin hotelleissa on nähtävissä vain pienen pientä nousua verrattuna heikkoon viime kesään.