Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

mannerheimin lastensuojeluliitto
Rovaniemeläisen Pitkälän perheen arki helpottui kummasti, kun lastenhoitaja Henna Marsch tuli avuksi kerran viikossa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiemmin"

Ro­va­nie­me­läi­sen Pit­kä­län perheen arki hel­pot­tui kum­mas­ti, kun las­ten­hoi­ta­ja Henna Marsch tuli avuksi kerran vii­kos­sa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiem­min"

14.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee per­hei­tä

03.09.2023 14:14
Lapset tykästyivät läksykerhoihin niin paljon, että aikuisia tarvittaisiin lisää – "Tämä on tosi kätevä!" kehuu ekaluokkalainen Silva Sykkö

Lapset ty­käs­tyi­vät läk­sy­ker­hoi­hin niin paljon, että ai­kui­sia tar­vit­tai­siin lisää – "Tämä on tosi kä­te­vä!" kehuu eka­luok­ka­lai­nen Silva Sykkö

20.05.2023 09:00 2
Tilaajille
MLL kouluttaa lukumummeja ja -vaareja useissa Lapin kunnissa maksutta

MLL kou­lut­taa lu­ku­mum­me­ja ja -vaa­re­ja useissa Lapin kun­nis­sa mak­sut­ta

23.03.2023 13:07
Tilaajille
Lapin Kansa live: MLL järjesti vaalipaneelin lapsista, nuorista ja perheistä – katso tästä tallenne kokonaisuudessaan

Lapin Kansa live: MLL jär­jes­ti vaa­li­pa­nee­lin lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja per­heis­tä – katso tästä tal­len­ne ko­ko­nai­suu­des­saan

04.03.2023 10:00
Tilaajille
MLL järjestää lauantaina seitsemän ehdokkaan vaalipaneelin – lähetä ehdokkaille kysymyksiä ja katso tilaisuus suorana Lapin Kansasta

MLL jär­jes­tää lauan­tai­na seit­se­män eh­dok­kaan vaa­li­pa­nee­lin – lähetä eh­dok­kail­le ky­sy­myk­siä ja katso ti­lai­suus suorana Lapin Kan­sas­ta

03.03.2023 12:50
Tilaajille
Lapin suurin oppitunti keräsi osallistujia kaikista Lapin kunnista – nettikiusaamista käsittelevä oppitunti käynnisti MLL:n Lapin piirin teemavuoden

Lapin suurin op­pi­tun­ti keräsi osal­lis­tu­jia kai­kis­ta Lapin kun­nis­ta – net­ti­kiu­saa­mis­ta kä­sit­te­le­vä op­pi­tun­ti käyn­nis­ti MLL:n Lapin piirin tee­ma­vuo­den

19.01.2023 13:28
MLL:n Tornion-yhdistys on tehnyt sata vuotta töitä saman tavoitteen eteen: Luoda lapsille onnellisia muistoja

MLL:n Tor­nion-yh­dis­tys on tehnyt sata vuotta töitä saman ta­voit­teen eteen: Luoda lap­sil­le on­nel­li­sia muis­to­ja

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Moni pohtii päätöstä vanhemmuudesta lapsen edun kautta, eikä omia tarpeitaan korostaen

Moni pohtii pää­tös­tä van­hem­muu­des­ta lapsen edun kautta, eikä omia tar­pei­taan ko­ros­taen

30.07.2022 19:30
Tilaajille
Perheleikkipuistossa riittää touhua

Per­he­leik­ki­puis­tos­sa riittää touhua

03.07.2022 09:00
Kemijärven MLL tarjoaa lapsiperheille monipuolista tukea – jäseniksi toivotaan lisää nuoria perheitä

Ke­mi­jär­ven MLL tarjoaa lap­si­per­heil­le mo­ni­puo­lis­ta tukea – jä­se­nik­si toi­vo­taan lisää nuoria per­hei­tä

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Ystävyyttä, ulkoilua, avantouintia ja puistotaidetta – Rovaniemellä järjestetään monenlaisia puistotapahtumia viikonloppuna

Ys­tä­vyyt­tä, ul­koi­lua, avan­to­uin­tia ja puis­to­tai­det­ta – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään mo­nen­lai­sia puis­to­ta­pah­tu­mia vii­kon­lop­pu­na

08.02.2022 13:23
Joulunvietto ei ole jokaiselle lapselle iloinen asia, vaan osaa se ahdistaa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toimivat myös joulun ajan

Jou­lun­viet­to ei ole jo­kai­sel­le lap­sel­le iloinen asia, vaan osaa se ah­dis­taa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toi­mi­vat myös joulun ajan

18.12.2021 14:54
Koulurauha julistetaan, mutta kuinka se säilytetään? – Tutkija: Kaikki mikä polkee toisen ihmisarvoa on väärinkohtelua

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 07:00
Tilaajille
Kemiin perustetaan lapsiperheiden kohtaamispaikka Perheiden Piha yhteen kaupungin vanhimmista rakennuksista

Kemiin pe­rus­te­taan lap­si­per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka Per­hei­den Piha yhteen kau­pun­gin van­him­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta

28.12.2020 05:00 1
Tilaajille
70-vuotias Risto Ikäheimo lahjoittaa 70 ruokakoria vähävaraisille perheille

70-vuo­tias Risto Ikä­hei­mo lah­joit­taa 70 ruo­ka­ko­ria vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le

02.12.2020 09:12 1
Hyvä joulumieli -keräys toi ruokalahjakortin 28 000 lapsiperheeseen

Hyvä jou­lu­mie­li -keräys toi ruo­ka­lah­ja­kor­tin 28 000 lap­si­per­hee­seen

24.12.2019 10:28