Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Maito
Lähes jokainen suomalainen syö edelleen liikaa kovaa rasvaa –  lihoista suurin kovan rasvan lähde on naudanliha

Lähes jo­kai­nen suo­ma­lai­nen syö edel­leen liikaa kovaa rasvaa – li­hois­ta suurin kovan rasvan lähde on nau­dan­li­ha

19.08.2023 17:00 22
Lapinlehmän maito voi olla ratkaisu monen vatsaongelmiin – sen salaisuus piilee vain yhdessä proteiinissa

La­pin­leh­män maito voi olla rat­kai­su monen vat­sa­on­gel­miin – sen sa­lai­suus piilee vain yhdessä pro­teii­nis­sa

30.06.2023 05:00 6
Tilaajille
Tuotantokustannusten nousu on ajanut maitotiloja maksuvaikeuksiin

Tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten nousu on ajanut mai­to­ti­lo­ja mak­su­vai­keuk­siin

12.11.2021 12:33 1
Tilaajille
Runsas maidon juonti voi lisätä tyypin 1 diabeteksen riskiä, äidinmaidonkorvikkeella yhteys astmaan – "Maito on koostumukseltaan hyvin monimutkainen aine"

Runsas maidon juonti voi lisätä tyypin 1 dia­be­tek­sen riskiä, äi­din­mai­don­kor­vik­keel­la yhteys astmaan – "Maito on koos­tu­muk­sel­taan hyvin mo­ni­mut­kai­nen aine"

12.11.2021 12:30 6
Tilaajille
Ruokakauppojen hyllyillä on laaja kirjo erilaisia maitoja –  Miksi maidon säilyvyys vaihtelee?

Ruo­ka­kaup­po­jen hyl­lyil­lä on laaja kirjo eri­lai­sia maitoja – Miksi maidon säi­ly­vyys vaih­te­lee?

26.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Hiilijalanjäljestä uusi maidon hinnoitteluperuste – ravintoarvoilla mitattuna maidon hiilijalanjälki jää pienemmäksi kuin banaanin ja etenkin riisin

Hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä uusi maidon hin­noit­te­lu­pe­rus­te – ra­vin­to­ar­voil­la mi­tat­tu­na maidon hii­li­ja­lan­jäl­ki jää pie­nem­mäk­si kuin ba­naa­nin ja etenkin riisin

13.11.2019 20:24
Löytyykö sinun eväistäsi proteiinirahkaa tai jogurttia? Välipala korvaa jo entistä useamman aterian – kävimme katsomassa, miten klassikkoeväs nykyään tehdään

Löy­tyy­kö sinun eväis­tä­si pro­teii­ni­rah­kaa tai jo­gurt­tia? Vä­li­pa­la korvaa jo entistä useam­man aterian – kävimme kat­so­mas­sa, miten klas­sik­ko­eväs nykyään tehdään

09.11.2019 08:00
Maitoa korvaavia juomia ei Lapin kouluissa juurikaan käytetä

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

19.09.2019 07:30
Tilaajille
Kaurajuoma valitaan ilmastovaikutusten, ruokavalion tai maun takia – lehmänmaidon suosio yhä vankka

Kau­ra­juo­ma va­li­taan il­mas­to­vai­ku­tus­ten, ruo­ka­va­lion tai maun takia – leh­män­mai­don suosio yhä vankka

19.09.2019 07:30
Tilaajille