pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luontosuhde
Urbaanisuomalaisten lihansyöjien itsepetos etsii vertaistaan kaupan lihatiskillä
Kolumni

Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

28.09.2023 06:00 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lou­del­le työ­rau­ha

14.09.2023 05:00
Rovaniemellä korkalovaaralainen koululuokka aikoo pelastaa maailman roskilta – lasten luontosuhde on kehittynyt niin vahvaksi, että heitä ärsyttää, jos lähiympäristöä on sotkettu

Ro­va­nie­mel­lä kor­ka­lo­vaa­ra­lai­nen kou­lu­luok­ka aikoo pe­las­taa maail­man ros­kil­ta – lasten luon­to­suh­de on ke­hit­ty­nyt niin vah­vak­si, että heitä är­syt­tää, jos lä­hi­ym­pä­ris­töä on sot­ket­tu

19.05.2023 08:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsä on ko­ko­nai­suus

18.03.2023 05:00
Kansien välissä: Tutkielma luontosuhteesta – Miksi arvot ja toiminta ovat ristiriidassa?

Kansien vä­lis­sä: Tut­kiel­ma luon­to­suh­tees­ta – Miksi arvot ja toi­min­ta ovat ris­ti­rii­das­sa?

15.09.2021 09:15
Olemmeko kaikki A.E. Järvisiä?
Kolumni

Olem­me­ko kaikki A.E. Jär­vi­siä?

24.08.2021 07:55 2
Tilaajille
Takaisin luontoon ja muita ilmiöitä
Kolumni

Ta­kai­sin luon­toon ja muita il­miöi­tä

03.06.2021 05:00 4
Tilaajille
Kotiinpaluun aika – Rovaniemelle paluumuuttanut Eemil Karila huomasi suurkaupungissa kaipaavansa luontoa

Ko­tiin­pa­luun aika – Ro­va­nie­mel­le pa­luu­muut­ta­nut Eemil Karila huomasi suur­kau­pun­gis­sa kai­paa­van­sa luontoa

14.04.2021 13:40
Kuuntele Vasan podcast: Koira ei voi olla vain väline metsästäjälle, vaan syy pyytämiselle ja metsässä kulkemiselle

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Koira ei voi olla vain väline met­säs­tä­jäl­le, vaan syy pyy­tä­mi­sel­le ja met­säs­sä kul­ke­mi­sel­le

05.03.2021 13:31
Rakkaudeton lapsuus herkisti Manne Mourujärven hellyyteen: "Huomasin metsässä nukkuvan karhun. En halunnut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

Rak­kau­de­ton lapsuus her­kis­ti Manne Mou­ru­jär­ven hel­lyy­teen: "Huo­ma­sin met­säs­sä nuk­ku­van karhun. En ha­lun­nut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

08.02.2021 17:18 15
Tilaajille
Erityinen luontosuhde hävettää – se pitäisi päivittää nykyaikaan
Kolumni

Eri­tyi­nen luon­to­suh­de hä­vet­tää – se pitäisi päi­vit­tää ny­ky­ai­kaan

03.02.2021 06:12 7
Tilaajille
Lastentarhanopettaja Tuija Palosaari: Metsä opettaa lapsia havainnoimaan – Tekemällä oppiminen vie varhaiskasvatuksessa voiton oppikirjoista.

Las­ten­tar­han­opet­ta­ja Tuija Pa­lo­saa­ri: Metsä opettaa lapsia ha­vain­noi­maan – Te­ke­mäl­lä op­pi­mi­nen vie var­hais­kas­va­tuk­ses­sa voiton op­pi­kir­jois­ta.

24.01.2021 19:14
Tilaajille
Toimittajalta: Meitä oli Ounasvaaralla jouluaattona monta – jokin on muuttunut vuoden aikana
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Meitä oli Ou­nas­vaa­ral­la jou­lu­aat­to­na monta – jokin on muut­tu­nut vuoden aikana

29.12.2020 14:44 4
Luontosuhde kaipaa myös yksinäisyyttä
Kolumni

Luon­to­suh­de kaipaa myös yk­si­näi­syyt­tä

18.12.2020 07:00 2