Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lappset
Lappset suunnittelee puisto- ja kadunkalusteiden tuotannon siirtämistä Ruotsista Rovaniemelle

Lappset suun­nit­te­lee puisto- ja ka­dun­ka­lus­tei­den tuo­tan­non siir­tä­mis­tä Ruot­sis­ta Ro­va­nie­mel­le

03.10.2022 19:32 3
Tilaajille
Lappsetin tulos parani selkeästi viime vuonna  pandemiasta huolimatta

Lapp­se­tin tulos parani sel­keäs­ti viime vuonna pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta

30.03.2022 10:37 1
Tilaajille
Lappsetin ja Santaparkin johtajat lahjoittavat maaliskuun bruttopalkkansa kuluineen Ukrainan tueksi

Lapp­se­tin ja San­ta­par­kin joh­ta­jat lah­joit­ta­vat maa­lis­kuun brut­to­palk­kan­sa ku­lui­neen Uk­rai­nan tueksi

16.03.2022 14:38 2
Tilaajille
Muotoilussa yhdistyvät kauneus ja käytännöllisyys – "Ajattelun taito on muotoilijan tärkein työkalu"

Muo­toi­lus­sa yh­dis­ty­vät kauneus ja käy­tän­nöl­li­syys – "A­jat­te­lun taito on muo­toi­li­jan tärkein työ­ka­lu"

15.11.2021 17:55
Tilaajille
Yt-neuvotteluiden jälkeen valoa näkyvissä – Teemapuistojen kysyntä loppui lähes kokonaan, nyt leikkivälinefirma Lappsetilla kysyntä on normalisoitunut

Yt-neu­vot­te­lui­den jälkeen valoa nä­ky­vis­sä – Tee­ma­puis­to­jen kysyntä loppui lähes ko­ko­naan, nyt leik­ki­vä­li­ne­fir­ma Lapp­se­til­la kysyntä on nor­ma­li­soi­tu­nut

31.05.2021 06:30
Tilaajille
Pandemia on vauhdittanut yritysten digiloikkaa – Kun matkustaminen koronan takia hiipui, yritykset säästivät huomattavia summia rahaa

Pan­de­mia on vauh­dit­ta­nut yri­tys­ten di­gi­loik­kaa – Kun mat­kus­ta­mi­nen koronan takia hiipui, yri­tyk­set sääs­ti­vät huo­mat­ta­via summia rahaa

11.12.2020 06:30
Tilaajille
Lappset aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – neuvotteluiden piirissä 243 työntekijää

Lappset aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä 243 työn­te­ki­jää

14.10.2020 15:21 1
Tilaajille

Lappset Group ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

14.09.2020 16:46
Tilaajille
Lappsetin yt-neuvottelut päättyivät: Rovaniemen tehtaalle ei vielä lomautuksia

Lapp­se­tin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Ro­va­nie­men teh­taal­le ei vielä lo­mau­tuk­sia

14.04.2020 11:42
Tilaajille
Lappset osti toimitilojaan Rovaseudun Markkinakiinteistöiltä – investointi parantaa yhtiön mukaan mahdollisuuksia alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen

Lappset osti toi­mi­ti­lo­jaan Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­töil­tä – in­ves­toin­ti pa­ran­taa yhtiön mukaan mah­dol­li­suuk­sia alueen pit­kä­jän­tei­seen ke­hit­tä­mi­seen

06.04.2020 14:46
Tilaajille
Lappset aloittaa yt-neuvottelut – lomautusuhan alla 269 henkilöä

Lappset aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­mau­tus­uhan alla 269 hen­ki­löä

27.03.2020 10:20
Tilaajille

Lapp­set-kon­ser­nil­le 50-vuo­ti­sen his­to­rian­sa paras lii­ke­vaih­to, tuo­tan­to­var­muus säi­ly­nyt ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta

23.03.2020 15:11
Koronaviruksella vain pieniä vaikutuksia Lapin yrityksille - Pahimmille epidemia-alueille ei matkusteta ja yhteydet hoidetaan verkossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­la vain pieniä vai­ku­tuk­sia Lapin yri­tyk­sil­le - Pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le ei mat­kus­te­ta ja yh­tey­det hoi­de­taan ver­kos­sa

04.03.2020 20:09
Tilaajille
Koronavirus pysäytti Lappsetin ison Kiina-diilin: "Emme odota sieltä tällä hetkellä tilauksia"

Ko­ro­na­vi­rus py­säyt­ti Lapp­se­tin ison Kii­na-dii­lin: "Emme odota sieltä tällä het­kel­lä ti­lauk­sia"

03.02.2020 16:06
Tilaajille
"Merkittävä lisäys työpanokseen" – Lappilaisten työnantajien mukaan kiky-tunneista on ollut hyötyä

"Mer­kit­tä­vä lisäys työ­pa­nok­seen" – Lap­pi­lais­ten työn­an­ta­jien mukaan ki­ky-tun­neis­ta on ollut hyötyä

17.01.2020 06:30
Tilaajille
Lappsetin juuret ovat joulussa – 80 vuotta täyttävä teollisuusneuvos Antero Ikäheimo on huolissaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta

Lapp­se­tin juuret ovat jou­lus­sa – 80 vuotta täyt­tä­vä teol­li­suus­neu­vos Antero Ikä­hei­mo on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten kie­li­tai­don ka­ven­tu­mi­ses­ta

06.12.2019 08:00 1
Tilaajille