Lappset

Lappset Group ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

14.09.2020 16:46 0
Tilaajille
Lappsetin yt-neuvottelut päättyivät: Rovaniemen tehtaalle ei vielä lomautuksia

Lapp­se­tin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Ro­va­nie­men teh­taal­le ei vielä lo­mau­tuk­sia

14.04.2020 11:41 0
Tilaajille
Lappset osti toimitilojaan Rovaseudun Markkinakiinteistöiltä – investointi parantaa yhtiön mukaan mahdollisuuksia alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen

Lappset osti toi­mi­ti­lo­jaan Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­töil­tä – in­ves­toin­ti pa­ran­taa yhtiön mukaan mah­dol­li­suuk­sia alueen pit­kä­jän­tei­seen ke­hit­tä­mi­seen

06.04.2020 12:55 0
Tilaajille
Lappset aloittaa yt-neuvottelut – lomautusuhan alla 269 henkilöä

Lappset aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­mau­tus­uhan alla 269 hen­ki­löä

27.03.2020 10:20 0
Tilaajille

Lapp­set-kon­ser­nil­le 50-vuo­ti­sen his­to­rian­sa paras lii­ke­vaih­to, tuo­tan­to­var­muus säi­ly­nyt ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta

23.03.2020 15:11 0
Koronaviruksella vain pieniä vaikutuksia Lapin yrityksille - Pahimmille epidemia-alueille ei matkusteta ja yhteydet hoidetaan verkossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­la vain pieniä vai­ku­tuk­sia Lapin yri­tyk­sil­le - Pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le ei mat­kus­te­ta ja yh­tey­det hoi­de­taan ver­kos­sa

04.03.2020 20:09 0
Tilaajille
Koronavirus pysäytti Lappsetin ison Kiina-diilin: "Emme odota sieltä tällä hetkellä tilauksia"

Ko­ro­na­vi­rus py­säyt­ti Lapp­se­tin ison Kii­na-dii­lin: "Emme odota sieltä tällä het­kel­lä ti­lauk­sia"

03.02.2020 13:18 0
Tilaajille
"Merkittävä lisäys työpanokseen" – Lappilaisten työnantajien mukaan kiky-tunneista on ollut hyötyä

"Mer­kit­tä­vä lisäys työ­pa­nok­seen" – Lap­pi­lais­ten työn­an­ta­jien mukaan ki­ky-tun­neis­ta on ollut hyötyä

17.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Lappsetin juuret ovat joulussa – 80 vuotta täyttävä teollisuusneuvos Antero Ikäheimo on huolissaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta

Lapp­se­tin juuret ovat jou­lus­sa – 80 vuotta täyt­tä­vä teol­li­suus­neu­vos Antero Ikä­hei­mo on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten kie­li­tai­don ka­ven­tu­mi­ses­ta

06.12.2019 08:00 0
Tilaajille