Etätyö
Etätyö voi kerryttää salakavalasti kiloja – Varo ainakin näitä viittä haitallista tapaa, jos tahdot liikakiloista eroon

Etätyö voi ker­ryt­tää sa­la­ka­va­las­ti kiloja – Varo ainakin näitä viittä hai­tal­lis­ta tapaa, jos tahdot lii­ka­ki­lois­ta eroon

18.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Kartoitus: Korona-Suomessa liki 60 prosenttia työntekijöistä etätöissä, johtaa EU-maiden tilastoa

Kar­toi­tus: Ko­ro­na-Suo­mes­sa liki 60 pro­sent­tia työn­te­ki­jöis­tä etä­töis­sä, johtaa EU-mai­den ti­las­toa

10.05.2020 20:12 0
Lounais-Lapin toimituksesta: Etähommia on syytä tehdä kevennetysti
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Lou­nais-La­pin toi­mi­tuk­ses­ta: Etä­hom­mia on syytä tehdä ke­ven­ne­tys­ti

25.03.2020 15:13 0
Pääkirjoitus: Keväthanget houkuttavat kotimaan matkailijoita Lappiin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ke­vät­han­get hou­kut­ta­vat ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta Lap­piin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tark­kaan

20.03.2020 15:23 0
Tilaajille
Traficom rauhoittelee: Mobiilidatan käyttö ei kaada verkkoja – etätöitä tekevien ja kotona opiskelevien kannattaa noudattaa työpaikan ohjeita

Tra­fi­com rau­hoit­te­lee: Mo­bii­li­da­tan käyttö ei kaada verk­ko­ja – etä­töi­tä te­ke­vien ja kotona opis­ke­le­vien kan­nat­taa nou­dat­taa työ­pai­kan ohjeita

18.03.2020 19:03 0
Saamelaiskäräjien työntekijät tekevät pääosin etätöitä, kaikki tapaamiset on peruttu ja vierailuja toimistotiloihin rajoitetaan

Saa­me­lais­kä­rä­jien työn­te­ki­jät tekevät pääosin etä­töi­tä, kaikki ta­paa­mi­set on peruttu ja vie­rai­lu­ja toi­mis­to­ti­loi­hin ra­joi­te­taan

16.03.2020 16:50 0
Tilaajille
Etätyö ja karanteenit voivat viedä asiakkaat lounasravintoloilta – yrittäjät varautuvat ruuan kotiinkuljetukseen

Etätyö ja ka­ran­tee­nit voivat viedä asiak­kaat lou­nas­ra­vin­to­loil­ta – yrit­tä­jät va­rau­tu­vat ruuan ko­tiin­kul­je­tuk­seen

13.03.2020 18:30 0
Tilaajille
Ravimies Lintilä palasi tuttuun työpaikkaan ja puhuu etätyön puolesta – "Laitosten siirto maakuntiin on hyödytöntä"

Ra­vi­mies Lintilä palasi tuttuun työ­paik­kaan ja puhuu etätyön puo­les­ta – "Lai­tos­ten siirto maa­kun­tiin on hyö­dy­tön­tä"

27.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Etätyö ei yleisty, koska organisaation johto ei luota työntekijöihin
Kolumni Katja Kärki

Etätyö ei yleis­ty, koska or­ga­ni­saa­tion johto ei luota työn­te­ki­jöi­hin

04.12.2019 06:30 0
Tilaajille