Kyselytutkimus
Kyselytutkimus: Yli neljä viidestä kokenut ongelmia – Kansalliset päätökset aiheuttavat turvautumista ja hämmennystä raja-alueilla

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Yli neljä vii­des­tä kokenut on­gel­mia – Kan­sal­li­set pää­tök­set ai­heut­ta­vat tur­vau­tu­mis­ta ja häm­men­nys­tä ra­ja-alueil­la

02.07.2020 14:56 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hannukaisen kaivosta vastustavat eniten Kolarissa nuoret, mikä kertoo arvojen muutoksesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Han­nu­kai­sen kai­vos­ta vas­tus­ta­vat eniten Ko­la­ris­sa nuoret, mikä kertoo arvojen muu­tok­ses­ta

12.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaivos vai ei?

11.06.2020 11:01 1
Tilaajille
Asutko Inarissa tai Torniossa? Postilaatikkoosi saattaa kolahtaa lähipäivinä kuntalaiskysely, jolla selvitetään, millaista erikokoisissa Suomen kunnissa on elää

Asutko Ina­ris­sa tai Tor­nios­sa? Pos­ti­laa­tik­koo­si saattaa ko­lah­taa lä­hi­päi­vi­nä kun­ta­lais­ky­se­ly, jolla sel­vi­te­tään, mil­lais­ta eri­ko­koi­sis­sa Suomen kun­nis­sa on elää

10.05.2020 15:16 0
Tilaajille
Keskustan puoluesihteeri: "Hallitukseen epäilevästi suhtautuvat keskustalaiset odottavat talousratkaisuja"

Kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri: "Hal­li­tuk­seen epäi­le­väs­ti suh­tau­tu­vat kes­kus­ta­lai­set odot­ta­vat ta­lous­rat­kai­su­ja"

21.02.2020 12:16 0
Pääkirjoitus: Kansa ei epäile enää ilmastonmuutosta, mutta kylläkin päättäjien kykyä ratkaista ongelma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kansa ei epäile enää il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kyl­lä­kin päät­tä­jien kykyä rat­kais­ta ongelma

08.01.2020 06:00 0
Tilaajille