ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kysely: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to on mit­taus­his­to­rian korkein – myös Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus noussut rei­lus­ti viime syk­sys­tä

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mukaan sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatus on romahtanut Suomessa.

Helsinki

Useampi kuin neljä suomalaista viidestä haluaa, että Suomea puolustetaan aseellisesti, jos tänne hyökätään. Asia ilmenee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreesta kyselytutkimuksesta. MTS:n mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on nyt korkeimmalla tasolla kyselyn historiassa. MTS on tehnyt mielipidemittauksia vuodesta 1976 lähtien.

Nyt julkaistua kyselyä ennen MTS teki vastaavaan haastattelututkimuksen Suomessa syksyllä vuonna 2021. Tuolloin noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että Suomea pitäisi puolustaa aseellisesti, jos maahan hyökätään.

Tuoreessa kyselyssä Suomen Nato-jäsenyyden kannatus oli niin ikään noussut reilusti viime syksyyn verrattuna. Nyt jäsenyyttä kertoi kannattavansa hieman useampi kuin kaksi vastaajaa kolmesta. Syksyllä jäsenyyttä kertoi kannattavansa noin neljännes vastaajista.

Syksyllä vielä yli puolet oli liittoutumattomuuden kannalla

Sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatus on kyselyn mukaan romahtanut Suomessa. Nyt enää alle viidennes vastaajista kannatti sotilaallista liittoutumattomuutta, kun vielä syksyllä yli puolet oli liittoutumattomuuden kannalla.

Ylipäätään Suomen sotilaallista liittoutumista ilman, että liittoumaa mitenkään yksilöitäisiin, kertoi kannattavansa kaksi vastaajaa kolmesta. Viime syksynä sotilaallista liittoutumista tuki hieman alle kolmannes kyselyyn vastanneista.

Sotilaalliselle liittoutumiselle löytyi kyselyssä tukea puoluekannasta riippumatta: kaikkien puolueiden kannattajien keskuudessa liittoutumista tuki yli puolet vastaajista.

MTS:n kyselyyn vastasi noin tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista huhti–toukokuussa.