kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kuntavero
Tervola laskee kunnallisveroa eniten kaikista Manner-Suomen kunnista – katso jutustamme, miten Lapin kuntien veroprosentit muuttuvat ensi vuonna

Tervola laskee kun­nal­lis­ve­roa eniten kai­kis­ta Man­ner-Suo­men kun­nis­ta – katso ju­tus­tam­me, miten Lapin kuntien ve­ro­pro­sen­tit muut­tu­vat ensi vuonna

27.11.2023 12:11 4
Tilaajille
Sote-uudistuksen piti helpottaa kuntien taloutta, mutta valtaosassa kunnista on käymässä päinvastoin – kuntien väliset veroerot kasvavat entisestään
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen piti hel­pot­taa kuntien ta­lout­ta, mutta val­ta­osas­sa kun­nis­ta on käy­mäs­sä päin­vas­toin – kuntien väliset ve­ro­erot kas­va­vat en­ti­ses­tään

26.11.2023 17:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nos­te­taan mie­luum­min veroa

09.11.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kaa­mi­nen­ko ainoa vaih­toeh­to?

29.03.2022 22:22
Tilaajille
Sote-uudistus mullistaa kuntaverotuksen, mutta verotuksellinen yhdenvertaisuus tuskin toteutuu tätäkään kautta
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus mul­lis­taa kun­ta­ve­ro­tuk­sen, mutta ve­ro­tuk­sel­li­nen yh­den­ver­tai­suus tuskin to­teu­tuu tä­tä­kään kautta

17.02.2022 20:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­pis­tuu­ko kun­nal­lis­ve­ron vält­te­ly?

03.12.2020 04:20
Tilaajille
Yksikään Lapin kunta ei korota ensi vuonna veroja - Keminmaassa haetaan säästöjä ostamalla isoja lämpöpumppuja

Yk­si­kään Lapin kunta ei korota ensi vuonna veroja - Ke­min­maas­sa haetaan sääs­tö­jä os­ta­mal­la isoja läm­pö­pump­pu­ja

20.11.2020 06:30
Tilaajille
Inarissa on Lapin alhaisin veroprosentti, mutta sitä ei aiota korottaa haastavanakaan aikana – "Emme halua lähteä kuntalaisten kurjuutta lisäämään"

Ina­ris­sa on Lapin al­hai­sin ve­rop­ro­sent­ti, mutta sitä ei aiota ko­rot­taa haas­ta­va­na­kaan aikana – "Emme halua lähteä kun­ta­lais­ten kur­juut­ta li­sää­mään"

20.10.2020 18:54
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yleistynyt populismi hankaloittaa järkevää taloudenpitoa kunnissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yleis­ty­nyt po­pu­lis­mi han­ka­loit­taa jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa kun­nis­sa

25.01.2020 06:00
Tilaajille
Keminmaa pitää verot ennallaan ensi vuonna

Ke­min­maa pitää verot en­nal­laan ensi vuonna

15.11.2019 20:50
Tilaajille
Simo pitänee veronsa ensi vuonna nykytasolla

Simo pitänee veronsa ensi vuonna ny­ky­ta­sol­la

05.11.2019 11:23
Tilaajille
Ihmeiden aika ei ole ohi: Sallan kunnanjohtaja esittää tuloveron laskemista

Ih­mei­den aika ei ole ohi: Sallan kun­nan­joh­ta­ja esittää tu­lo­ve­ron las­ke­mis­ta

31.10.2019 14:51
Tilaajille
Sodankylä on korottamassa veroprosenttejaan – talous on menossa yli kolme miljoonaa miinukselle

So­dan­ky­lä on ko­rot­ta­mas­sa ve­ro­pro­sent­te­jaan – talous on menossa yli kolme mil­joo­naa mii­nuk­sel­le

31.10.2019 14:22
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanhallitus pitäisi verot ennallaan – kunnan talous on kääntymässä 600 000 euroa alijäämäiseksi

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus pitäisi verot en­nal­laan – kunnan talous on kään­ty­mäs­sä 600 000 euroa ali­jää­mäi­sek­si

31.10.2019 12:58
Tilaajille
Tervolan kunnanhallitus esittää veronkorotusta uudelle kymmenluvulle

Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ron­ko­ro­tus­ta uudelle kym­men­lu­vul­le

29.10.2019 10:42
Tilaajille
Veronkorotuksen sijaan Rovaniemellä on tehostettava ja mietittävä tarkkaan investoinnit
Pääkirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen sijaan Ro­va­nie­mel­lä on te­hos­tet­ta­va ja mie­tit­tä­vä tark­kaan in­ves­toin­nit

23.10.2019 16:11
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kunnat läh­te­vät ra­ken­ta­maan bud­jet­te­jaan ta­ka­mat­kal­ta, ve­ron­ko­ro­tuk­sen oltava silti vii­mei­nen keino

29.09.2019 05:30
Tilaajille