kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kunnanhallitus
Sodankylän kunnanhallitus esittää valiokunnan perustamista selvittämään luottamusta Pekka Heikkiseen  – valtuusto käsittelee asiaa maanantaina

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta sel­vit­tä­mään luot­ta­mus­ta Pekka Heik­ki­seen – val­tuus­to kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na

07.11.2023 15:33 3
Tilaajille
Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien tehtävistä tulee osa-aikaiset Sodankylässä

Kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien teh­tä­vis­tä tulee osa-ai­kai­set So­dan­ky­läs­sä

23.10.2023 17:39
Tilaajille
Simon kunnanhallitusta johtaa politiikan konkari – keskusta halusi tehtävään Tapani Kuuselan valtuuston ulkopuolelta

Simon kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa po­li­tii­kan konkari – kes­kus­ta halusi teh­tä­vään Tapani Kuu­se­lan val­tuus­ton ul­ko­puo­lel­ta

21.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus ottaa kantaa Tervolan tuulivoimakaavaan

Ranuan kun­nan­hal­li­tus ottaa kantaa Ter­vo­lan tuu­li­voi­ma­kaa­vaan

09.08.2023 17:03
Tilaajille
Tommi Lepojärvi viihtyy kesällä traktorin hytissä

Tommi Le­po­jär­vi viihtyy kesällä trak­to­rin hytissä

29.06.2023 15:00
Varavaltuutetut vähenevät Pelkosenniemellä

Va­ra­val­tuu­te­tut vä­he­ne­vät Pel­ko­sen­nie­mel­lä

05.04.2023 16:42
Tilaajille
Pello jatkaa kunnanjohtajan hakua

Pello jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua

25.01.2023 19:43
Tilaajille
Kemijärvi etsii uusia johtajia

Ke­mi­jär­vi etsii uusia joh­ta­jia

09.01.2023 19:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nan­hal­li­tus ei nähnyt metsää puilta

01.11.2022 05:00
Tilaajille
Ranualle ollaan rakentamassa uusi koulu – rakentaminen alkaisi ensi keväänä ja maksaisi liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­nual­le ollaan ra­ken­ta­mas­sa uusi koulu – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi keväänä ja mak­sai­si liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

15.09.2022 15:18
Tilaajille
Tervolassa esitetään vauvarahan korotusta – syntymävuonna maksettaisiin 2 000 euroa

Ter­vo­las­sa esi­te­tään vau­va­ra­han ko­ro­tus­ta – ­syn­ty­mä­vuon­na mak­set­tai­siin 2 000 euroa

15.09.2022 14:57
Tilaajille
Kemijärvi perusti erotetulle Paula Alatalolle henkilöstöpäällikön viran

Ke­mi­jär­vi perusti ero­te­tul­le Paula Ala­ta­lol­le hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön viran

14.09.2022 21:10 1
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalot haluaa purkaa Keltaisen talon

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lot haluaa purkaa Kel­tai­sen talon

12.09.2022 15:37
Tilaajille
Ranuan hallintojohtaja irtisanoi itsensä ja heti perään perui irtisanomisen – kunnanhallitus piti irtisanomisen voimassa

Ranuan hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­noi itsensä ja heti perään perui ir­ti­sa­no­mi­sen – kun­nan­hal­li­tus piti ir­ti­sa­no­mi­sen voi­mas­sa

16.08.2022 09:12 10
Tilaajille
Pelkosenniemi valitsi avainhenkilöitä, Sari Niemeä esitetään elinvoimajohtajaksi

Pel­ko­sen­nie­mi valitsi avain­hen­ki­löi­tä, Sari Niemeä esi­te­tään elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.08.2022 19:41 2
Tilaajille
Posion kunnanhallitus valitsi hyvinvointipalvelujen palvelujohtajaksi hakeneiden joukosta haastateltavat

Posion kun­nan­hal­li­tus valitsi hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­den jou­kos­ta haas­ta­tel­ta­vat

20.06.2022 20:43
Tilaajille
Tervola löysi Leiri-Kätkälle ostajan – kunnanhallitus päätti myös henkilöstön matkakulujen korvaamisesta ja tuulivoimasta

Tervola löysi Lei­ri-Kät­käl­le ostajan – kun­nan­hal­li­tus päätti myös hen­ki­lös­tön mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­ses­ta ja tuu­li­voi­mas­ta

16.05.2022 20:43 1
Tilaajille
Enontekiöllä haetaan kunnanjohtajaa ja hallintojohtajaa

Enon­te­kiöl­lä haetaan kun­nan­joh­ta­jaa ja hal­lin­to­joh­ta­jaa

10.05.2022 21:16
Tilaajille
Kolari etsii hoitajia muun muassa rekrytointilisillä – kunnanhallitus käsitteli myös hallintojohtajan valintaa ja kaivoslakiluonnosta

Kolari etsii hoi­ta­jia muun muassa rek­ry­toin­ti­li­sil­lä – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li myös hal­lin­to­joh­ta­jan va­lin­taa ja kai­vos­la­ki­luon­nos­ta

05.05.2022 20:35
Tilaajille
Pelkosenniemi jäi lähes yksin öljyvahingon maksajaksi

Pel­ko­sen­nie­mi jäi lähes yksin öl­jy­va­hin­gon mak­sa­jak­si

24.04.2022 10:43
Tilaajille