Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kunnanhallitus
Pello jatkaa kunnanjohtajan hakua

Pello jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua

25.01.2023 19:43
Tilaajille
Kemijärvi etsii uusia johtajia

Ke­mi­jär­vi etsii uusia joh­ta­jia

09.01.2023 19:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nan­hal­li­tus ei nähnyt metsää puilta

01.11.2022 05:00
Tilaajille
Ranualle ollaan rakentamassa uusi koulu – rakentaminen alkaisi ensi keväänä ja maksaisi liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­nual­le ollaan ra­ken­ta­mas­sa uusi koulu – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi keväänä ja mak­sai­si liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

15.09.2022 15:18
Tilaajille
Tervolassa esitetään vauvarahan korotusta – syntymävuonna maksettaisiin 2 000 euroa

Ter­vo­las­sa esi­te­tään vau­va­ra­han ko­ro­tus­ta – ­syn­ty­mä­vuon­na mak­set­tai­siin 2 000 euroa

15.09.2022 14:57
Tilaajille
Kemijärvi perusti erotetulle Paula Alatalolle henkilöstöpäällikön viran

Ke­mi­jär­vi perusti ero­te­tul­le Paula Ala­ta­lol­le hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön viran

14.09.2022 21:10 1
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalot haluaa purkaa Keltaisen talon

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lot haluaa purkaa Kel­tai­sen talon

12.09.2022 15:37
Tilaajille
Ranuan hallintojohtaja irtisanoi itsensä ja heti perään perui irtisanomisen – kunnanhallitus piti irtisanomisen voimassa

Ranuan hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­noi itsensä ja heti perään perui ir­ti­sa­no­mi­sen – kun­nan­hal­li­tus piti ir­ti­sa­no­mi­sen voi­mas­sa

16.08.2022 09:12 9
Tilaajille
Pelkosenniemi valitsi avainhenkilöitä, Sari Niemeä esitetään elinvoimajohtajaksi

Pel­ko­sen­nie­mi valitsi avain­hen­ki­löi­tä, Sari Niemeä esi­te­tään elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.08.2022 19:41 2
Tilaajille
Posion kunnanhallitus valitsi hyvinvointipalvelujen palvelujohtajaksi hakeneiden joukosta haastateltavat

Posion kun­nan­hal­li­tus valitsi hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­den jou­kos­ta haas­ta­tel­ta­vat

20.06.2022 20:43
Tilaajille
Tervola löysi Leiri-Kätkälle ostajan – kunnanhallitus päätti myös henkilöstön matkakulujen korvaamisesta ja tuulivoimasta

Tervola löysi Lei­ri-Kät­käl­le ostajan – kun­nan­hal­li­tus päätti myös hen­ki­lös­tön mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­ses­ta ja tuu­li­voi­mas­ta

16.05.2022 20:43 1
Tilaajille
Enontekiöllä haetaan kunnanjohtajaa ja hallintojohtajaa

Enon­te­kiöl­lä haetaan kun­nan­joh­ta­jaa ja hal­lin­to­joh­ta­jaa

10.05.2022 21:16
Tilaajille
Kolari etsii hoitajia muun muassa rekrytointilisillä – kunnanhallitus käsitteli myös hallintojohtajan valintaa ja kaivoslakiluonnosta

Kolari etsii hoi­ta­jia muun muassa rek­ry­toin­ti­li­sil­lä – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li myös hal­lin­to­joh­ta­jan va­lin­taa ja kai­vos­la­ki­luon­nos­ta

05.05.2022 20:35
Tilaajille
Pelkosenniemi jäi lähes yksin öljyvahingon maksajaksi

Pel­ko­sen­nie­mi jäi lähes yksin öl­jy­va­hin­gon mak­sa­jak­si

24.04.2022 10:43
Tilaajille
Sallassa hyvä tulos ja uskoa kansallispuistoon

Sal­las­sa hyvä tulos ja uskoa kan­sal­lis­puis­toon

04.04.2022 19:40 3
Tilaajille
Savukoskella kunnanhallitus haluaa peruskorjata kirjasto-liikuntasalin vaihtamalla riskirakenteet

Sa­vu­kos­kel­la kun­nan­hal­li­tus haluaa pe­rus­kor­ja­ta kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin vaih­ta­mal­la ris­ki­ra­ken­teet

28.03.2022 22:05
Tilaajille

Tervola myy jälleen Lei­ri-Kät­kän kiin­teis­töä

16.02.2022 23:51
Pelloon valittiin uusi sivistysjohtaja

Pelloon va­lit­tiin uusi si­vis­tys­joh­ta­ja

26.01.2022 07:47
Tilaajille
Johtavan lääkärin valinta sinetöitiin Ranualla

Joh­ta­van lää­kä­rin valinta si­ne­töi­tiin Ra­nual­la

25.01.2022 20:58
Tilaajille
Ranuan talous on painumassa alijäämäiseksi – kunnalla on kuitenkin yli 12 miljoonan euron puskuri aiempien vuosien ylijäämistä

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa ali­jää­mäi­sek­si – kun­nal­la on kui­ten­kin yli 12 mil­joo­nan euron puskuri aiem­pien vuosien yli­jää­mis­tä

18.11.2021 10:16 1
Tilaajille