kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kulttuuritapahtumat
Pohjoisen uudet polut paljasti ikäihmisten kulttuurinälän Posiolla ja Sallassa – vuoden aikana kulttuuritapahtumissa kävi yli 1 000 ikääntynyttä

Poh­joi­sen uudet polut pal­jas­ti ikä­ih­mis­ten kult­tuu­ri­nä­län Po­siol­la ja Sal­las­sa – vuoden aikana kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­sa kävi yli 1 000 ikään­ty­nyt­tä

19.12.2023 18:56 1
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasemasta suunnitellaan väistötilaa pääkirjastolle yli vuoden ajaksi – odotustilasta voi tulla ensi vuonna myös lukusali

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­mas­ta suun­ni­tel­laan väis­tö­ti­laa pää­kir­jas­tol­le yli vuoden ajaksi – odo­tus­ti­las­ta voi tulla ensi vuonna myös lu­ku­sa­li

24.11.2023 05:00 11
Tilaajille
Oopperalaulaja Mari Palo sulkee konsertissa silmät ja antaa sävelten viedä – kipinä musiikkifestivaaleille syttyi vuosikymmeniä sitten

Oop­pe­ra­lau­la­ja Mari Palo sulkee kon­ser­tis­sa silmät ja antaa sä­vel­ten viedä – kipinä mu­siik­ki­fes­ti­vaa­leil­le syttyi vuo­si­kym­me­niä sitten

12.03.2023 17:30
Tilaajille
Sodankylä tukee kulttuuritapahtumia aiottua suuremmalla summalla – Luosto soi! -tapahtuman tuesta äänestettiin

So­dan­ky­lä tukee kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia aiottua suu­rem­mal­la sum­mal­la – Luosto soi! -ta­pah­tu­man tuesta ää­nes­tet­tiin

23.02.2023 18:23
Tilaajille
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 19:51 1
Tilaajille
Keikka-arvostelu: Musiikkikokemus täynnä yllätyksiä

Keik­ka-ar­vos­te­lu: Mu­siik­ki­ko­ke­mus täynnä yl­lä­tyk­siä

02.12.2022 05:30
Tilaajille
Arctic Designin täytyy uudistua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arctic De­sig­nin täytyy uu­dis­tua

09.06.2022 05:30
Tilaajille
Koronapassin ansiosta elän täysillä, kun rokottamattomat täyttävät teho-osastoja
Kolumni

Ko­ronapas­sin an­sios­ta elän täy­sil­lä, kun ro­kot­ta­mat­to­mat täyt­tä­vät te­ho-osas­to­ja

11.12.2021 04:00 14
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee nyt teatteriin ja konserttiin vain koronapassilla – Kirkossa joululaulutilaisuudet lasketaan konserteiksi, messuun menijältä koronatodistusta ei voi vaatia

Ro­va­nie­mel­lä pääsee nyt teat­te­riin ja kon­sert­tiin vain ko­ronapas­sil­la – Kir­kos­sa jou­lu­lau­lu­ti­lai­suu­det las­ke­taan kon­ser­teik­si, messuun me­ni­jäl­tä ko­ro­na­to­dis­tus­ta ei voi vaatia

01.12.2021 18:00 2
Tilaajille
Esikoiskirjailijat esittäytyvät Tekijöiden päivänä Kemijärvellä

Esi­kois­kir­jai­li­jat esit­täy­ty­vät Te­ki­jöi­den päivänä Ke­mi­jär­vel­lä

17.11.2021 17:02
Tilaajille
Opetusta koltansaameksi, jäkälää hautausmaalle, taidetta hoitolaitoksiin – Katso Kulttuurirahaston tuoreet lappilaiset kohteet – mukana myös kaksi jättiapurahaa

Ope­tus­ta kol­tan­saa­mek­si, jäkälää hau­taus­maal­le, tai­det­ta hoi­to­lai­tok­siin – Katso Kult­tuu­ri­ra­has­ton tuoreet lap­pi­lai­set kohteet – mukana myös kaksi jät­ti­apu­ra­haa

16.02.2021 00:05 3
Tilaajille
Tapahtuma tuo taidetta ja kulttuuria yllättäviin arkipaikkoihin Rovaniemellä ensi maanantaina

Ta­pah­tu­ma tuo tai­det­ta ja kult­tuu­ria yl­lät­tä­viin ar­ki­paik­koi­hin Ro­va­nie­mel­lä ensi maa­nan­tai­na

08.12.2020 21:58
Tilaajille
Väyläfestivaali elokuvana, Ijahis idja striiminä – Lapin kulttuuritapahtumat turvautuvat nyt poikkeusratkaisuihin

Väy­lä­fes­ti­vaa­li elo­ku­va­na, Ijahis idja strii­mi­nä – Lapin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat tur­vau­tu­vat nyt poik­keus­rat­kai­sui­hin

25.06.2020 18:00
Tilaajille
Korona voi repäistä kuntien kulttuuritarjontaan isot erot – "Festivaalien peruuntuminen tekee näkyväksi, miten iso taloudellinen merkitys kulttuurilla on"

Korona voi re­päis­tä kuntien kult­tuu­ri­tar­jon­taan isot erot – "Fes­ti­vaa­lien pe­ruun­tu­mi­nen tekee nä­ky­väk­si, miten iso ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys kult­tuu­ril­la on"

10.05.2020 08:00