Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Arctic Design Week
Teatteriarvio: Mitäs tälle Lindgrenille tehdään? — Osallistava RomForum-esitys haastaa yleisön määrätietoisesti mutta lempeästi.

Teat­te­riar­vio: Mitäs tälle Lind­gre­nil­le teh­dään? — Osal­lis­ta­va Rom­Fo­rum-esi­tys haastaa yleisön mää­rä­tie­toi­ses­ti mutta lem­peäs­ti.

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Opiskelijat ovat tärkeä osa Arctic Design Weekin sisällöntuotantoa - ”Muotoiluviikko tarjoaa hyvän kohtaamispaikan yrityksille ja tulevaisuuden tekijöille”
Mainos Arctic Design Week

Opis­ke­li­jat ovat tärkeä osa Arctic Design Weekin si­säl­lön­tuo­tan­toa - ”Muo­toi­lu­viik­ko tarjoaa hyvän koh­taa­mis­pai­kan yri­tyk­sil­le ja tu­le­vai­suu­den te­ki­jöil­le”

09.03.2023 06:00
"Automainos häiritsee ja syö ympäristöään" – lumirakentamisen ja -taiteen asiantuntija Timo Jokela arvioi Lapin Kansalle Rovaniemen kiistellyn lumiteoksen

"Au­to­mai­nos häi­rit­see ja syö ym­pä­ris­töään" – lu­mi­ra­ken­ta­mi­sen ja -tai­teen asian­tun­ti­ja Timo Jokela arvioi Lapin Kan­sal­le Ro­va­nie­men kiis­tel­lyn lu­mi­teok­sen

12.01.2023 17:23 19
Tilaajille
Toimenpidelupa puuttuu vielä – massiivisen lumirakennelman työt ovat alkaneet arvotontilla Rovaniemen Aalto-keskuksessa

Toi­men­pi­de­lu­pa puuttuu vielä – mas­sii­vi­sen lu­mi­ra­ken­nel­man työt ovat al­ka­neet ar­vo­ton­til­la Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­ses­sa

16.12.2022 18:11 24
Tilaajille
Arctic Designin täytyy uudistua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arctic De­sig­nin täytyy uu­dis­tua

09.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arctic Design Weekin ra­hoi­tus­ta ei tule leikata

03.06.2022 05:00
Tilaajille
Design-viikko päättyy kaupunkikonserttiin Lordinaukiolla – esiintyjinä Lordi ja The Bilebändi

De­sign-viik­ko päättyy kau­pun­ki­kon­sert­tiin Lor­din­au­kiol­la – esiin­ty­ji­nä Lordi ja The Bi­le­bän­di

23.03.2022 13:00
Näyttävä live-lähetys Arctic Festival & Fashion Show talviselta catwalkilta – katso nyt!
Mainos Arctic Design Week

Näyt­tä­vä li­ve-lä­he­tys Arctic Fes­ti­val & Fashion Show tal­vi­sel­ta cat­wal­kil­ta – katso nyt!

28.03.2021 19:45
Muotoilualojen opiskelijat tekivät taidetta koronaeristyksestä – "Osalle tekijöistä korona avasi uutta luovuutta, kun he saivat työskennellä rauhassa"

Muo­toi­lu­alo­jen opis­ke­li­jat tekivät tai­det­ta ko­ro­na­eris­tyk­ses­tä – "Osalle te­ki­jöis­tä korona avasi uutta luo­vuut­ta, kun he saivat työs­ken­nel­lä rau­has­sa"

24.03.2021 20:08
Tilaajille
Inarin Käsityöpuoti on vuoden muotoiluintensiivinen yritys

Inarin Kä­si­työ­puo­ti on vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­nen yritys

24.03.2021 18:00
Tilaajille
Mikä muraalille nimeksi? Rovaniemen Poppari sai jättimäisen seinämaalauksen

Mikä mu­raa­lil­le ni­mek­si? Ro­va­nie­men Poppari sai jät­ti­mäi­sen sei­nä­maa­lauk­sen

09.03.2021 15:06
Kuusi lappilaista yritystä kisaa muotoilupalkinnosta – yleisö äänestää voittajan

Kuusi lap­pi­lais­ta yri­tys­tä kisaa muo­toi­lu­pal­kin­nos­ta – yleisö ää­nes­tää voit­ta­jan

03.03.2021 10:47
Tilaajille
KÖÖKKI-makufestivaalissa ravintolat loihtivat elämyksiä lautasille – Arctic Design Week juhlistaa Rovaniemen rohkeaa ravintolakulttuuria
Mainos Arctic Design Week

KÖÖK­KI-ma­ku­fes­ti­vaa­lis­sa ra­vin­to­lat loih­ti­vat elä­myk­siä lau­ta­sil­le – Arctic Design Week juh­lis­taa Ro­va­nie­men rohkeaa ra­vin­to­la­kult­tuu­ria

12.02.2021 06:00

Arctic Design Week siirtää verk­koon kaiken minkä voi, muo­toi­lu­foo­ru­mei­ta voi seurata ver­kos­sa livenä

17.03.2020 14:27
Tilaajille
Arctic Design Week on nyt myös kaupunkifestivaali Arktista Vimmaa

Arctic Design Week on nyt myös kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li Ark­tis­ta Vimmaa

13.03.2020 22:15
Tilaajille