Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Inarin Kä­si­työ­puo­ti on vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­nen yritys

Petteri Laiti on duodjin pioneeri ja Lapin yliopiston kunniatohtori.
Petteri Laiti on duodjin pioneeri ja Lapin yliopiston kunniatohtori.
Kuva: Arctic Design Week

Vuosittain järjestettävä maailman pohjoisin muotoiluviikko Arctic Design Week on palkinnut jälleen muotoilun toimijoita ja opiskelijoita.

Yleisöäänestyksen tuloksena Vuoden 2021 arktiseksi muotoiluintensiiviseksi yritykseksi on valittu 46 prosentin ääniosuudella Inarin Käsityöpuoti.