Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Muo­toi­lu­alo­jen opis­ke­li­jat tekivät tai­det­ta ko­ro­na­eris­tyk­ses­tä – "Osalle te­ki­jöis­tä korona avasi uutta luo­vuut­ta, kun he saivat työs­ken­nel­lä rau­has­sa"

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa avautuu laaja näyttelykokonaisuus osana Arctic Design Weekin ohjelmistoa. Desolation – Design from Isolation käsittelee korona-aikaa eri muotoilualojen näkökulmasta. Kaikki näyttelyt on räätälöity myös virtuaaliseen muotoon.

Mitä korona-aika on merkinnyt muotoilualojen opiskelijoille? Millaista taidetta voi syntyä eristyksissä? Sen paljastaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa Arctic Design Weekin yhteydessä avautunut näyttelykokonaisuus, Desolation – Design from Isolation.

Näyttelyn ovat ideoineet ja tuottaneet kolmannen vuoden muotoilualojen opiskelijat. Esillä on teoksia opiskelijoilta ja alumneilta kaikista koulutusohjelmista.